На головну сторінку   Всі книги

Банникова Л. Н.. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Управлінське проектне консультування. Навчальний посібник частина 2. 2004

Учбово-методична допомога «Технологія проектної діяльності. Управлінське проектне консультування» сформоване відповідно до вимог освітнього стандарту й навчального плану спеціальності 061100»Менеджмент організації» і з урахуванням основних завдань реалізації Федеральної програми розвитку утвору й Федеральної програми профілактики зловживання ВПАВШИ. У допомозі узагальнений досвід розробки соціальних проектів по первинній профілактиці залежності від ПАВ. Протягом двох років автор даного допомоги працювала викладачем, що ведуть проектний модуль у Федеральному центрі по профілактиці залежності від ПАВ при Уральськом державному технічному університеті. За цей період змінилися десятки груп. Було захищено не менш сотні різних не тільки по втримуванню, але й по якості проектів. Спілкування зі слухачами в процесі освоєння ними логіки проектної діяльності дозволило виявити типові помилки, утруднення й запропонувати приймання й методи їх розв'язку.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Введення
1) Не розуміння логіки проектної діяльності
2) Тематика й утримування пілотних (пробних) проектів
3) Первинна презентація проектів.
1) Не розуміння суті проектування.
Об'єкти соціального проектування
2) Труднощі, пов'язані з формулюванням проблеми.
3) Одна з типових помилок - підміна аналізу причин описом симптомів, тобто зовнішніх проявів проблеми.
4) Утруднення викликає невміння слухачів чітко сформулювати проблему.
5) Викликає утруднення в слухачів формулювання стратегії й цілей проекту
а) При визначенні мети проекту не можна обмежуватися завданням абстрактного бажаного результату.
б) Одна з типових помилок- мети формулюються "a рrіоrудо детального аналізу ситуації з урахуванням місцевої специфіки.
6) Змішання понять мети й завдання проекту.
(в) Мети проекту розглядаються як щось незмінне, постійне.
(г) Цільові неясності й невизначеності, створювані самим керівником проекту.
(д) Досить розповсюдженою помилкою є так званий «цільовий ідеалізм» або постановка цілей, завдань без їхнього достатнього ресурсного забезпечення.
Аналіз ресурсного забезпечення проекту
Цільова група
Інтерв'ю із ключовими інформаторами.
Анкетування основної цільової групи.
У чому ж специфіка опитування соціологічного?
Основні правила складання анкети.
Третій значимий блок проблем пов'язаний з аналізом утримування й організації процесів подальшої командної роботи над проектом.
Логіка дій проектувальника на різних фазах проектної діяльності принципово відмінна.
Початкова фаза або розробка концепції проекту
Фаза розробки
Наступний блок проблем у роботі над проектами, виявлений у процесах навчання слухачів - відсутність навичок презентації проектів.
Техніка доповіді й презентації
При проведенні презентації
Склад
Структура
Вимоги до менеджера проекту ( проект-менеджерові)
Принципи формування команди
Модель процесу формування команди
Мети керівника проекту
визначення робіт
послідовність робіт
оцінка тривалості робіт
розробка розкладу
б) Контроль проекту.
Види експертної оцінки
Основні етапи оцінки
Контрольні аркуші
Формативная оцінка
Серединна оцінка
Підсумкова оцінка.
Система контролю проекту
Як скласти обґрунтування проекту