На головну сторінку   Всі книги

Банникова Л. Н. Боронина Л. Н.. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ( на прикладі розробки проектів первинної профілактики залежності від ПАВ) Навчальний посібник частина 1. 2004

Освітній курс «Технологія проектної діяльності ( на прикладі раз-работки регіональних модулів первинної профілактики залежності від ПАВ)» сформований відповідно до вимог освітнього стандарту й навчального плану спеціальності 061100»Менеджмент організації» і з урахуванням основних завдань реалізації Федеральної програми розвитку утвору й Федеральної програми профілактики зловживання ВПАВШИ. Ціль курсу: формування культури й навичок проектної діяльності при розробці соціальних проектів (на досвіді профілактичних антинаркотичних програм). Освітній курс являє собою набір освітніх модулів (сім модулів), раскриваюших специфіку. логікові й структуру соціального проектування. Розглядаються основні етапи життєвого циклу проекту, ресурсне забезпечення. технологія реалізації й моніторинг проекту. Пропонуються питання й завдання на закріплення матеріалу.

1. Ціль і завдання освітнього курсу « Технологія проектної діяльності»
Очікувані результати освоєння освітнього матюкала
Форми навчальної діяльності
Форми підсумкового контролю освоєння навчального матеріалу
2. План-Проспект курсу.
3. Лекція освітнього курсу.
Методологія й основні елементи соціального проектування
Проблемно-позиційний аналіз ситуації
Концептуальні задум проекту і його цільова структура
Ресурсне забезпечення проекту.
Керування проектами
Позиція 1. Формування команди проекту.
Вимоги до менеджера проекту ( проект-менеджерові)
Принципи формування команди
Модель процесу формування команди
Ефективність команди проекту.
Позиція 2. Розробка організаційної структури проекту й моделі керування.
Переваги матричних організаційних структур
Недоліки матричних організаційних структур
Позиція 3. Планування діяльності.
Позиція 4. Організація спільної діяльності команди проекту.
Позиція 5. Складання кошторису витрат і бюджету проекту з визначенням власного внеску й притягнутих коштів.
Технологія експертної оцінки й нарощування потенціалу проекту (5 і 6 етапи життєвого циклу проекту)
Види експертної оцінки
Основні етапи оцінки
2. Формативная оцінка.
Серединна оцінка.
Підсумкова оцінка.
Вистава проекту.
Структура проекту
Резюме заявки.
Постановка проблеми
Загальний задум і основні ідеї Вашого проекту.
Опис проекту
Ресурси для виконання проекту
Контроль над здійсненням проекту
Доля проекту після закінчення його фінансування.
Додатка
Структуровані питання на закріплення матеріалу
5. Завдання по формах навчальної діяльності
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
7. ГЛОСАРІЙ
Бюджет проекту
Вторинна профілактика
"Дерево цілей"
Життєвий цикл проекту
Конструювання
Команда проекту
Методи проектування
Моніторинг проекту
Мотивація
Визначення робіт
Організаційна структура
Оцінка тривалості робіт
Первинна профілактика
Планування
Поетапний календарний план
Послідовність робіт
Проблема
Програма
Прогнозування
Проектування
Розробка розкладу
Ресурси
Система контролю проекту
Стратегія проекту
Система позитивної профілактики
Кошторис проекту
Склад команди
Структура команди
Третинна профілактика
Технологія соціальна
Цільова група
Мета проекту
8. Примітки.