На головну сторінку   Всі книги

Шмирева А. І.. Тексти лекцій по навчальній дисципліні Гроші, кредит, банки. 0000

Тема 1. Необхідність, виникнення, сутність і функції грошей
1.1. Походження й еволюція грошей. Гроші як загальний еквівалент.
1.2. Сутність грошей як економічної категорії. Функції грошей: захід стоимостей, кошт обігу, платежу, нагромаджень і заощаджень. Світові гроші.
1.3. Роль грошей в економіці й соціальній сфері. Особливості прояву ролі грошей при різних моделях економіки
Тема 2. Грошовий обіг і його структура
2.1. Поняття « грошовий обіг», його втримування й структура
2.2. Особливості грошового обігу при різних моделях економіки
2.3. Взаємозв'язок грошового обігу із системою ринкових відносин
Тема 3. Безготівковий грошовий обіг і система безготівкових розрахунків
3.1. Характеристика безготівкового грошового обігу.
3.2. Принципи організації безготівкових розрахунків
3.3. Форми безготівкових розрахунків, їх особливості, недоліки. Економічна роль безготівкових розрахунків.
Тема 4. Готівково-грошовий оборот і грошовий обіг
4.1. Готівково-грошовий оборот: поняття, характеристика. Металеві гроші.
4.2. Паперові гроші й закономірності їх обігу
4.3. Кредитні гроші: їх види й характеристика. Пластикові картки: види, сфера використання.
4.4. Грошовий обіг: поняття, особливості функціонування. Закони грошового обігу.
Тема 5. Сутність, елементи й типи грошових систем
5.1. Грошові системи: поняття, елементи.
5.2. Биметаллизм, монометаллизм, їхня характеристика. Особливості системи паперових і кредитних грошей.
5.3. Перехід від золотого монометаллизма до паперово-грошового обігу в Росії
5.4. Регулювання грошового обігу в сучасній грошовій системі Росії
Тема 6. Сутність інфляції, форми її прояву й методи стабілізації грошового обігу
6.1. Інфляція як економічна категорія: сутність, причини, форми прояву
6.2. Інфляція попиту й інфляція витрат
6.3. Різновиди інфляції
6.4. Соціально-економічні наслідки інфляції
6.5. Форми й методи стабілізації грошового обігу. Антиінфляційна політика й грошові реформи
Тема 7. Теорії грошей
7.1. Металлистическая теорія грошей, її засновники
7.2. Номіналістична теорія грошей, її представники
7.3. Кількісна теорія грошей і її характеристика
Тема 8. Необхідність, сутність, функції кредиту
8.1. Кредит як економічна категорія
8.2. Визначення сутності кредиту. Дискусійна проблема
8.3. Об'єкти кредитування і їх класифікація
8.4. Функції кредиту, їх характеристика. Позичковий відсоток
Тема 9. Форми кредиту
9.1. Форми кредиту, їх характеристика й класифікація.
9.2. Особливості банківського кредитування. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Державний кредит. Міжнародний кредит
Тема 10. Ринок кредитних ресурсів і його структура. Кредитна політика й проблеми кредитного регулювання
10.1. Ринок кредитних ресурсів: поняття, структура, особливості
10.2. Грошово-кредитна політика ЦБ РФ: форми, особливості
Тема 11. Теорії кредиту
11.1. Натуралістична теорія кредиту, її послідовники
11.2. Капиталотворческая теорія кредиту, її прихильники
Тема 12. Банківська система
12.1. Поняття кредитної й банківської системи, рівні банківської системи
12.2. Типи банківських систем
12.3. Фактори, що впливають на розвиток банківської системи
12.4. Центральні банки, їх функції й завдання
12.5. Операції Центрального Банку. Основи грошово-кредитної політики
12.6. Комерційні банки: сутність, функції й операції
Тема 13. Валютні відносини й валютна система
13.1. Світова валютна система: поняття, структура, елементи
13.2. Валютний курс як економічна категорія, фактори впливу
13.3. Валютна політика: сутність, види, форми.
13.4. Валютне регулювання в Росії: історія й особливості сучасного стану
Тема 14. Міжнародні розрахункові операції
14.1. Міжнародні розрахунки: поняття, особливості
14.2. Способи обміну інформацією між учасниками міжнародних розрахунків. Система SWIFT
14.3. Форми міжнародних розрахунків
Тема 15. Кредит у міжнародних економічних відносинах
15.1. Міжнародний кредит: поняття, суб'єкти, функцію класифікація форм міжнародного кредиту
15.2. Зовнішній борг і його характеристика
15.3. Світовий кредитний ринок
Тема 16. Платіжний і розрахунковий баланси країни
16.1. Платіжний баланс: визначення, структура й характеристика факторів, що впливають на його стан
16.2. Торговельний баланс, баланс послуг і руху капіталів як основний розділи платіжного балансу
16.3. Розрахунковий баланс, його відмінність від платіжного балансу
16.4. Принципи складання платіжного балансу
16.5. Основні методи регулювання платіжного балансу
16.6. Особливості платіжного балансу Росії в порівнянні із провідними індустріально розвиненими країнами
Тема 17. Міжнародні фінансово- кредитні інститути
17.1. Міжнародний валютний фонд: структура, операції, проблеми
17.2. Історія відносин МВФ і Росії
17.3. Європейський банк реконструкції та розвитку: історія утвору, основні напрямки діяльності й структура керування
17.4. Особливості взаємодії ЄБРР із секторами фінансів, промисловості й торгівлі, а також зі сферою інфраструктури в країнах операцій
17.5. Банк міжнародних розрахунків: функції, операції
17.6. Європейський Центральний банк: завдання, напрямку діяльності
Список використаних джерел: