На головну сторінку   Всі книги

Кормишкина Л. А.. Тіньова економіка: учеб. допомога для вузів / Л. А. Кормишкина, О. М. Лізина.- Саранськ : Изд-У Мордов. ун-та,2009.- 136 с.. 2009

У навчальному посібнику розглянуті основні причини, форми й наслідку тіньової економічної діяльності. Особлива увага приділяється специфіці тіньової економіки в Росії. Нелегальна економіка досліджується з позиції інституціональної теорії. Призначене для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і економічних вузів. Відомості про авторів
Передмова
Розділ 1. Тіньова складова економічної діяльності: утримування й основні поняття
1.1. Сутність і структура тіньової економічної діяльності
1.2. Основні підходи до дослідження феномена тіньової економіки
1.3. Основні фактори динаміки прогресуючих тіньових процесів
1.4. Соціально-економічні наслідки тіньової економічної діяльності
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
бібліографічний список
Розділ 2. Економічні моделі, використовувані для аналізу нелегальної діяльності
2.1. Комбінація легальної й нелегальної діяльності й фактори, що впливають на вибір індивіда (модель Г. Беккера)
2.2. Основні положення моделі А. Ерлиха
2.3. Кримінальна поведінка й обмежена раціональність
2.4. Оптимальні видатки на боротьбу зі злочинністю (економічна теорія злочину й покарання Г. Беккера)
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
Бібліографічний список
Розділ 3. Вимір тіньової економіки
3.1. Мікрометоди виміру тіньової економіки
3.2. Макрометоди виміру тіньової економіки
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
бібліографічний список
Розділ 4. Тіньова економіка як глобальна проблема світового співтовариства
4.1. Глобальний характер тіньової економіки
4.2. Динаміка й тенденції розвитку тіньової економіки в індустріально розвинених країнах
4.3. Тіньова економічна діяльність у командно-адміністративній системі
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
бібліографічний список
Розділ 5. Особливості російської моделі тіньової економіки
5.1. Історія формування тіньової економіки в Росії
5.2. Вплив особливостей реформування російської економіки на розвиток тіньового сектору
5.3. Тіньова економіка в російських регіонах
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
бібліографічний список
Розділ 6. Зниження рівня теневизації економічної діяльності
6.1. Формування сприятливого економічного клімату як передумова зниження масштабів тіньової економіки
6.2. Державне регулювання інтеграційних процесів входження Росії у світове господарство
6.3. Нормативно-правові аспекти боротьби із криміналізацією економіки
Основні поняття
Питання для повторення
Питання для міркування
бібліографічний список
Тематика рефератів за курсом «Тіньова економіка»
Підсумкові тести
Питання до заліку за курсом «тіньова Економіка»
Критерії оцінки знань студента
зміст