На головну сторінку   Всі книги

Квочкина В. І.. Теоретичні основи фінансового менеджменту: Учбово-методичний комплекс. Для студентів IV курсу, що навчаються за фахом 080105 «Фінанси й кредит» по спеціалізації «Фінансовий менеджмент» - Мічурінськ: Видавництво Мичгау,2007.- 122 с.. 2007

Учбово-методичний комплекс знайомить студентів з теоретичними основами фінансового менеджменту - центральним блоком питань, знання яких визначає професійну придатність економіста за фахом «Фінанси й кредит». В УМК викладається втримування навчальної дисципліни, даний тематичний план її вивчення, методичні вказівки по виконанню семінарських занять, матеріали для самостійної роботи, у т.ч. методичні вказівки за написанням курсових робіт, збірник завдань, зразкові теми доповідей, матеріали для контролю знань, у т.ч. тести для поточного й підсумкового контролю, короткий тематичний огляд лекцій, вказується основна й додаткова література
Рекомендується для студентів, що навчаються по економічних спеціальностях

Утримування
1. Місце дисципліни в освітній програмі спеціальності 080105 «Фінанси й кредит»
Вимоги до рівня освоєння втримування дисципліни
2. Обсяг дисципліни «Теоретичні основи фінансового менеджменту» і види навчальної роботи
Тематичний план по дисципліні «Теоретичні основи фінансового менеджменту» для студентів 4 курсу економічного факультету за фахом 080105 «Фінанси й кредит»
3. Навчальна програма по дисципліні
4. Методичні вказівки по виконанню семінарських (практичних) занять
5. Матеріали для самостійної роботи студентів
5.1 Методичні вказівки за написанням курсових робіт з дисципліни «Теоретичні основи фінансового менеджменту »
Тематика й зразкове втримування курсових робіт
Плани до окремих тем курсових робіт
5.2 Збірник завдань
6. Матеріали для контролю знань
6.2 Питання для підготовки до іспиту
6.3 Завдання для підсумкового контролю знань
7. Короткий тематичний огляд лекцій
ТЕМА 1. УТРИМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
1. Основи фінансового менеджменту
2. Основні завдання фінансового менеджменту
3. Основні функції й механізми фінансового менеджменту
4. Структура служби фінансового директора й кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера
ТЕМА 2 ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА РУБЕЖЕМ И В РОСІЇ
1. Розвиток науки «Фінансовий менеджмент» за рубежем
2. Становлення науки «Фінансовий менеджмент» у Росії
ТЕМА 3 БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 4 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РОЗВ'ЯЗКІВ
ТЕМА 5 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Інформаційна база (система) фінансового менеджменту
2. Удосконалювання системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
ТЕМА 6 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Поняття, ціль фінансової політики
2. Бюджетування діяльності організації
ТЕМА 7 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ
1. Ускладнення планування.
Зростаюча потреба в додаткових джерелах фінансування.
Збільшення відсотків по позичках і позикам
Зниження ролі облігацій господарюючих суб'єктів як джерел довгострокового фінансування.
Необхідність диверсифікованості власного інвестиційного портфеля.
Уміння працювати з фінансовою звітністю потенційного контрагента.
ТЕМА 8 МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Специфіка керування фінансами
2. Звітність західних компаній як джерело фінансової інформації
8. Учбово-методичне забезпечення дисципліни
Державний стандарт СД-04