На головну сторінку   Всі книги

Шаралдаева І. А.. Теоретичні основи реструктуризації: Навчальний посібник.- Улан-Уде: Изд-У ВСГТУ,2005.- 160с.. 2005

Пропонований навчальний посібник присвячено одному з найбільш актуальних процесів російської економіки, що переживає трансформаційний період - реструктуризації. У роботі дане визначення поняття реструктуризації, сформульовані основні положення, принципи й шляху її реалізації. Реструктуризація майна й зобов'язань організації розглядається в комплексі з управлінськими аспектами функціонування.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей Менеджмент, Маркетинг, Антикризове керування, і інших економічних спеціальностей.

Розділ 1. Сучасні умови реструктуризації російських компаній
1.1. Структурна трансформація російської економіки
1.2. Причини кризи промислових підприємств Росії
Розділ 2. Теоретичні основи реструктуризації
2.1. Поняття реструктуризації
2.2. Утримування й види реструктуризації
2.3. Оцінка ефективності реструктуризації компанії
2.4. Керування вартістю компанії в процесі реструктуризації
Розділ 3. Реструктуризація майнового комплексапредприятия
3.1. Основні напрямки структурної перебудови майна підприємства
3.2. Висновок орендних договорів зі структурними підрозділами
3.3. Перетворення підрозділів у юридично самостійні організації
3.4. Перетворення великих підприємств у холдинг-компанії
3.5. Інші напрямки реструктуризації майна
3.5. 1. Консервація основних коштів
3.5.2. Продаж невикористовуваних основних фондів
3.5.3. Переклад об'єктів соцкультбита в муниципальнуюсобственность
Розділ 4. Структура керування як об'єкт реструктуризації
4.1. Аналіз існуючих систем керування російськими підприємствами
4.2. Формування нової організаційної структури керування підприємством
4.2.1. Базові вимоги до системи керування
4.2.2. Основні напрямки реорганізації системи керування підприємством
4.2.3. Діапазони відповідальності в новій організаційній структурі
4.2.4. Послідовність процесу формування нової організаційної структури в рамках процесу реструктуризації
Проблема централізації й децентралізації
4.3.1. Механізм децентралізації системи керування
1. Тип «центр нормативних витрат».
Тип «центр прибутки».
Тип «центр інвестицій».
4.3.2. Умови проведення ефективної децентралізації системи керування.
4.4. Реінжиніринг бізнес-процесів у процесі реструктуризації структури керування
Розділ 5. Кадрове забезпечення процесу реструктуризації
5.1. Основні положення кадрової політики в процесі реструктуризації
5.2. Роль топ-менеджерів у реструктуризації підприємства
5.3. Реформування кадрової служби
5.4. Підготовка й перепідготовка кадрів
5.5. Оптимізація системи оплати праці
Розділ 6. Мети й функції маркетингу в процесі реструктуризації
6.1. Концепція ринково-орієнтованої організації
- Орієнтація па проведення.
Орієнтація на збут.
Орієнтація на Споживача.
6.2. Функції маркетингу на підприємстві
6.3. Першочергові завдання відділу маркетингу кризового підприємства
6.3.1. Аналіз асортиментної політики
6.3.2. Аналіз політики ціноутворення
6.3.3. Аналіз можливостей збутових структур
Розділ 7. Реструктуризація заборгованості
7.1. Реструктуризація дебіторської заборгованості
7.1.1. Основні напрямки реструктуризації дебіторської заборгованості
7.1.2. Позасудове погашення простроченої заборгованості
7.1.2.1. Укладання договору про відстрочку (розстрочці) погашениязадолженности
7.1.2.2. Припинення зобов'язань
Відступне
Припинення зобов'язання заліком.
Новації
7.1.2.3. Зміна осіб у зобов'язанні
7.1.2.4. Покладання виконання зобов'язання на третю особу
7.1.3. Судові процедури стягнення дебіторської заборгованості
7.1.3.1. Умови подачі позовної заяви в арбітражний суд
7.1.3.2. Залучення до відповідальності третіх осіб
7.1.4. Особливості виконавчого провадження
7.1.4.1. Боржник - стійко працююче підприємство
7.1.4.2. Боржник-Банкрут
7.2. Реструктуризація кредиторської заборгованості
Відстрочка
Розстрочка
Податковий кредит
Інвестиційний податковий кредит
Розділ 8. Інформаційне забезпечення процесу реструктуризації
Інформаційне забезпечення процесу реструктуризації
Керування комунікаціями проектареструктуризації
Розділ 9. Основні перешкоди в проведенні реструктуризації підприємства
Основні перешкоди в проведенні реструктуризації підприємства
9.1. Недосконалий законодавчий механізм
Неефективний власник
Некомпетентний менеджмент
9.4. Кримінальні групи
9.5. Профспілки
9.6. Регіональна адміністрація
Бібліографічний список