На головну сторінку   Всі книги

Юлія Анатоліївна Дараева. Теорія бухгалтерського обліку. Шпаргалки. 2007

У книзі втримуються інформативні відповіді на всі питання курсу «Теорія бухгалтерського обліку» відповідно до Державного освітнього стандарту.

Теорія бухгалтерського обліку
1. Поняття бухгалтерського обліку
Види бухгалтерського обліку
Функції бухгалтерського обліку
Об'єкти бухгалтерського обліку
Основні завдання бухгалтерського обліку
2. Розвиток бухгалтерського обліку
3. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Основні кошти
Нематеріальні активи
Обігові кошти
Кошти
Кошту в розрахунках
Відвернені кошти
Метод бухгалтерського обліку
Рахунок
Подвійний запис
Документація
Інвентаризація
Оцінка
Калькуляція
Бухгалтерський баланс
4. Принципи бухгалтерського обліку
5. Загальне поняття облікової політики організації
6. Облік власного капіталу
7. Види рахунків, їх структура
Бухгалтерський рахунок
Рахунку бухгалтерського обліку
Рахунки є активними
Рахунки вважаються пасивними
8. Будова активного й пасивного рахунків
9. Рахунку синтетичного й аналітичного обліку
Синтетичний облік
Аналітичний облік
10. Взаємозв'язок рахунків синтетичного й аналітичного обліку
11. Класифікація рахунків
12. Облік розрахунків з підзвітними особами
13. Облік розрахунків з покупцями й замовниками
14. Розрахунки по претензіях
15. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
16. Облік розрахунків з постачальниками й підрядниками
17. Облік розрахунків по соціальному страхуванню й забезпеченню
18. Розрахунки по оплаті праці
19. Облік касових операцій
Інкасо
Акцепт
Авізо
Типові операції по вступу й видатку наявних коштів
20. Оплата праці
21. Класифікація й облік персоналу підприємства, облік використання робочого часу
22. Нарахування заробітної плати
23. Відрахування із заробітної плати
24. Облік основних коштів
25. Лізинг
26. Облік виробничих запасів
27. Документальне оформлення й облік видатку внутрішнього переміщення виробничих запасів
28. Облік переданого в довірче управління майна
29. Оцінка й облік готової продукції на складах
30. Виторг від реалізації готової продукції
31. Планування й використання виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг)
Аналітичний метод планування прибутки
32. Облік витрат на проведення продукції й допоміжних проведень
33. Планування витрат на проведення й реалізацію продукції
34. Методи обліку виробничих витрат
Позаказний метод обліку
Попередельний метод
Нормативний метод обліку витрат
Облік витрат допоміжних проведень
35. Документ як елемент методу бухгалтерського обліку
36. Розпізнання підробок документів
Основні ознаки підробки документів
37. Визначення дійсності документів
38. Класифікація регістрів бухгалтерського обліку
39. Внесення виправлень у первинні облікові документи
40. Види інвентаризації
41. Відбиття в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації
42. Меморіально-ордерна форма
Недоліки меморіально-ордерної форми
43. Журнально-ордерна форма
44. Складання Головної книги
45. Проста форма бухгалтерського обліку
46. Таблично-Автоматизована форма обліку
Елементи комп'ютерної системи
47. Характеристика автоматизованих систем
48. Пакети «Міні-бухгалтерія»
49. Пакети «Інтегрована бухгалтерська система» (ИБС)
50. Пакети «Комплексна система бухгалтерського обліку»
51. Складання бухгалтерської звітності з використанням автоматизованої системи
52. Спрощена форма бухгалтерського обліку
53. Склад бухгалтерської звітності
54. Поняття бухгалтерського балансу, види балансів
55. Вимоги, пропоновані до балансу
Умова правдивості балансу
Реальність балансу й правдивість
теорії балансових оцінок
56. Зміни в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій
Економічні ресурси