На головну сторінку   Всі книги

Ісаєва Л. М.. Теорія й практика складання психолого-кримина-листического портрета: Монографія / Л. М. Ісаєва, В. В. Нестерова, О. І. Прокоф'єв.- М.: ВНІЇ МВС Росії, 2010- 148 с.. 2010

Розглянутий закордонний і вітчизняний досвід психолого-криміналістичного портретування, а також представлена авторська методика складання психолого-криминалисти-ческого портрета по резонансних злочинах проти особистості, що прошедшая апробацію в процесі надання практичної допомоги підрозділам органів внутрішніх у розкритті й розслідуванні кримінальних справ. Введення
Г л а в а 1 Формування основ психолого-криміналістичного портретування в Росії й за рубежем
Г л а в а 2 Особливості закордонних методик складання психолого-криміналістичного портрета
Г л а в а 3 Вітчизняні методики складання психолого-криміналістичного портрета злочинця
Г л а в а 4 Використання комп'ютерних програм для складання психолого-криміналістичного портрета
Висновок
Бібліографія
ЗМІСТ