На головну сторінку   Всі книги

А. А. Боер, Є. В. Кузнєцов, О. Є. Старовойтова. Теорія права й держави: навчальний посібник / А. А. Боер, Є. В. Кузнєцов, О. Є. Старовойтова; під общ. ред. Є. В. Кузнєцова; ГУ АП; Асоціація філософії права Санкт-Петербурга.- Спб.,2007.-386 с.. 2007

Автори знайомлять читачів з новітніми досягненнями в області теорії й філософії права в Росії й за рубежем. Використання інформаційних технологій (вистава матеріалу у вигляді схем, у формі питань і відповідей, тестування) і традиційного способу оповідання дозволяє виділити головне в юридичній базовій науці, причому в наочній і легко доступній для засвоєння формі. Навчальний посібник буде корисно читачам різного рівня підготовки - абітурієнтам, студентам і аспірантам юридичних вузів. Утримування
Про авторів
Замість передмови
РАДИ ПО ПІДГОТОВЦІ АБІТУРІЄНТІВ ДО ЗДАЧІ ЕКЗАМЕНУ ІЗ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ПРАВА Й ДЕРЖАВИ»
1.1. Рекомендації з освоєння предмета
1.2. Зразкова програма по дисципліні «Основи права й держави»
Предмет у питаннях і відповідях
Загальна характеристика науки про право й державу
1.3.2. Виникнення й розвиток вітчизняної науки про право
Основи права й держави в схемах
Основи теорії права й держави
1.4.2. З. Основи кримінального права РФ
Основи адміністративного права РФ
Основи трудового права РФ
Основи сімейного права РФ
Основи земельного права РФ
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА Й ДЕРЖАВИ
Зразкова програма основних проблем теорії права й держави
Плани й практичні завдання для самопідготовки
Методичні ради
Рекомендована література
Екзаменаційні питання
Теорія права й держави в схемах і визначеннях
Загальна характеристика науки про право й державу, її місце в системі суспільних і юридичних наук
Предмет і методологія теорії права й держави
2.2.3. Поняття права
Правові системи сучасності
2.2.5. Правова свідомість. Правова культура
2.2.6. Норми права
Правові норми в системі соціальних норм
2.2.10 Правовий відносини
Реалізація права. Тлумачення законів
Правопорушення і юридична відповідальність
2.2.13. Механізм правового регулювання
2.2.14. Законність і правопорядок
2.2.15. Поняття держави
2.2.16. Форма держави
2.2.18. Механізм держави (державний апарат)
2.2.19. Правова держава й громадянська суспільство
Рекомендації до вивчення окремих тем
Загальна характеристика науки про право й державу, її місце в системі суспільних і юридичних наук
Виникнення й розвиток вітчизняної науки про право
Предмет і методологія теорії права й держави
Теоретичні концепції про походження права й держави
Поняття права
Сутність правової свідомості. Правова культура
Норми права
2.3.8. Джерела вдачі
Система права й систематизація законодавства
Правові норми в системі соціальних норм
Поняття правовідносин
Правопорушення і юридична відповідальність
Застосування права й тлумачення законів
Законність і правопорядок
Поняття держави. Органі держави
Форма держави
Функції держави
Правова держава
УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АСПІРАНТІВ
3.1. До питання про необхідність нового правового мислення
3.2. Основи російського права
Теоретичний^-теоретичні-історико-теоретичні передумови виникнення науки про право
Основні напрямки науки про право '
Енциклопедія права
Загальна теорія права
Соціологія права
Філософія права
Ідейні джерела й гносеологічне коріння філософії права
Деякі особливості формування філософії права в Росії
3,2.33. Визначення філософії права
Природнє право як предмет філософії права
Філософія вдачі про зв'язок держави, права й моральності
З робіт російських юристів
Зразкова тематика пошукових проблем по теорії права й держави
Програма-Мінімум для підготовки кандидатського екзамену зі спеціальності 12.00.01 - «Теорія й історія права й держави; історія вчень про право й державі»
Поняття права
Правові системи сучасності
Правова свідомість. Правова культура
Джерела (форма) права. Правотворчість
Система права й систематизація законодавства
Правовий відносини
Реалізація правий. Тлумачення законів
Правопорушення і юридична відповідальність
Механізм правового регулювання
14. Законність і правопорядок
Поняття держави
Форма держави
Функції держави
Механізм держави
Правова держава й громадянська суспільство
Держава в політичній системі суспільства
Деякі нові ідеї, що вимагають свого подальшого розвитку
Криза сучасної правосвідомості
Природнє право як фактор духовного відродження Росії
Законність і правопорядок
Право на індивідуальність
Трансплантология й право [304]
Нові ідеї в правовій науці