На головну сторінку   Всі книги

Л. Н. Анісімов. Трудове й соціальне право Росії: Учеб. допомога для студ. висш. учеб, закладів / Під ред. Л. Н. Анісімова.- М.,1999.- 432 с.. 1999

У навчальному посібнику відповідно до Державних освітніх стандартів по трудовому праві й праву соціального забезпечення дається характеристика ряду інститутів зазначених галузей права. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів правового профілю, підприємців, працівників соціальної сфери й широкого кола читачів. Утримування
Введення
Трудове й соціальне право в системі російських галузей права
§ 1. Трудове право як галузь права Російської Федерації
§ 2. Соціальне право й право соціального забезпечення: співвідношення норм і функціонального призначення
Колективні договори й угоди
§ 1. Поняття, сутність і сторони колективного договору. Основні принципи його висновку
§ 2. Порядок висновку колективного договору й визначення його втримування
§ 3. Соціально-економічні угоди й розвиток системи соціального партнерства
§ 4. Відповідальність за порушення Закону РФ « Про колективні договори й угодах»
Контрольні питання
Правове регулювання зайнятості населення й працевлаштування
§ 1. Законодавство про зайнятість населення
§ 2. Поняття зайнятості населення й основні напрямки державної політики в цій сфері
§ 3. Правовий статус безробітного й поняття підходящої роботи
§ 4. Правова організація працевлаштування
§ 5. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян
Контрольні питання
Індивідуальний трудовий договір (контракт) як основний метод регулювання трудових відносин
§ 1. Поняття, сторони й утримування індивідуального трудового договору (контракту)
§ 2. Загальний порядок висновку індивідуального трудового договору (контракту)
§ 3. Деякі види індивідуальних трудових договорів (контрактів) і їх особливості
§ 4. Зміна умов індивідуального трудового договору (переклади й переміщення)
§ 5. Розірвання індивідуального трудового договору (контракту)
Контрольні питання:
Трудовий (страховий) стаж і соціальне забезпечення
§ 1. Поняття, види виробничого стажу і його соціально-правове значення
§ 2. Загальний виробничий стаж: порядок його обчислення й підтвердження
§ 3. Спеціальний виробничий стаж, необхідний для одержання пенсії за вислугу років
§ 4. Безперервний трудовий стаж
Контрольні питання
Діюча система пенсійного забезпечення
§ 1. Загальна характеристика чинного пенсійного законодавства
§ 2. Персоніфікований облік у системі державного пенсійного страхування
§ 3. Новий порядок визначення розміру пенсії із застосуванням індивідуального коефіцієнта пенсіонера
Контрольні питання
Державні допомоги й компенсаційні виплати
Право на соціальне забезпечення укладається не тільки в тому, що держава гарантує надання коштів до життя громадянам, позбавленим (повністю або частково) здатності або можливості трудитися й одержувати доходи від праці, але також і допомога родині у зв'язку з народженням і вихованням дітей.
§ 1. Види державних допомог
§ 2. Компенсаційні виплати по системі соціального забезпечення
Контрольні питання:
Соціально-правовий захист осіб із психічними розладами
§ 1. Соціальний захист осіб із психічними розладами в стаціонарних психоневрологічних установах
§ 2. Працевлаштування осіб із психічними розладами, що перебувають у стаціонарних психоневрологічних установах соціального обслуговування, на штатні посади як форма їх соціальної реабілітації (медико-правові аспекти)
Рекомендована література
Контрольні питання