На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Навчальний посібник: АБЕТКА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. 0000

Модуль 1. Принципи бізнесов-планування. Структура й завдання бізнес-плану
Що таке бізнес-план і для чого він потрібний
Період планування
Перед тем, як почати розробляти бізнес-план, ви повинні задати собі кілька питань
Деякі принципи складання бізнес-плану
Як оформити бізнес-план
Типові помилки бізнес-планування
Структура бізнес-плану
Резюме.
Опис підприємства.
Опис продуктів.
Аналіз ринку.
Маркетинг.
Виробничий план
Організаційний план
Фінансовий план
Ризики
Додатка.
Рекомендована література
Модуль 2. Опис продукту
Як визначитися з бізнес-ідей
Крок 1. Аналіз власних ресурсів і можливостей.
Крок 2. Визначення своїх кореневих компетенций.
Крок 3. Визначення ключових компетенций ринку.
Крок 4. Аналіз привабливості ринку.
Як заповнити розділ бізнес-плану «Опис продукту»
ПРИКЛАД 1: Опис продукту
ПРИКЛАД 2: Опис продукту.
Рекомендована література
У цьому модулі ви довідаєтеся:
Маркетингове дослідження ринку
Приклад сегментації типології споживачів ринку майонезу й опис ознак пріоритетності кожної клієнтської групи
Аналіз конкурентного середовища
Методи порівняння з конкурентами (bench-marking)
П'ЯТЬ ЧИННОСТЕЙ ПОРТЕРУ
ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Як заповнити розділ бізнес-плану «Аналіз ринку».
Рекомендована література
Модуль 4. Маркетинг
Ціноутворення
ПЛАН ПРОСУВАННЯ
ПЛАН ПРОДАЖІВ.
«ЛІЙКА» ПРОДАЖІВ.
Як заповнити розділ бізнес-плану «Маркетинг».
Рекомендована література
Виробничий план
Технологічний процес
Матеріально-технічна база організації
Розрахунки потреби в сировину й інших ресурсах
Система контролю якості
Рекомендована література
Модуль 6. Організаційний план
Форма власності
Приватний підприємець (ПБОЮЛ)
Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційна структура
Добір персоналу
Правила складання профілю кандидата.
У загальному виді профіль містить наступні характеристики:
Рекомендована література
Модуль 7. Ризики
Для чого треба проробляти ризики бізнес-проекту
Як управляти ризиками?
Заходу щодо реагування й попередженню ризиків
Рекомендована література
Модуль 8. Фінансовий план
Собівартість продукції
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (1 ступінь ліквідності):
Коефіцієнт термінової ліквідності (2 ступінь ліквідності):
Коефіцієнт поточної ліквідності (3 ступінь ліквідності):
Як заповнити розділ бізнес-плану «Фінансовий план»
Рекомендована література