На головну сторінку   Всі книги

Авдєєва А. І.. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК по дисципліні «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Санкт-Петербург, 2014. 2014

для студентів спеціальності 100701 «Комерція» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Гроші й грошові відносини
1.1. Необхідність, передумови, еволюція форм і видів грошей
1.1.1. Суб'єктивні й об'єктивні причини необхідності появи грошей
1.1.2. Повноцінні й неповноцінні гроші
1.2. Функції, роль і теорії грошей. Грошова система і її типи
1.2.1. Утримування функцій грошей і їх роль
1.2.2. Теорії грошей
1.2.3. Грошова система і її типи. Вимір грошової маси
1.3. Грошовий обіг і його закони. Інфляція
1.3.1. Поняття й утримування, закони грошового обігу
2. Фінанси, фінансова система, бюджет держави
2.1. Фінанси й фінансова система
2.1.1. Сутність і функції фінансів
2.1.2. Фінансова система й характеристика її ланок
2.1.3. Фінансова політика.
2.1.4. Керування фінансами, фінансовий контроль
2.2. Фінанси господарюючих суб'єктів і населення
2.2.1. Сутність, функції фінансів комерційних організацій
2.2.2. Основні принципи організації фінансів комерційних організацій
2.2.3. Організація фінансової роботи комерційних підприємств
2.2.4. Сутність і функції фінансів домашнього господарства
2.2.5. Доходи й видатки домашнього господарства і їх склад
2.3. Державні й муніципальні фінанси
2.3.1. Соціально-економічна сутність державних і муніципальних фінансів
2.3.2. Бюджети державних і муніципальних фондів
2.3.3. Державні позабюджетні фонди
2.3.4. Соціальне забезпечення й страхування
3. Кредит, кредитна система, ринок цінних паперів
3.1. Кредит і його функції
3.1.1. Сутність, основні принципи й функції кредиту
3.1.2. Форми й види кредиту
3.2. Кредитна система Російської Федерації і її організація
3.2.1. Кредитна система
3.2.2. Центральний банк: його мети, структура, функції
3.3. Комерційні банки і їх операції
3.3.1. Комерційні банки в РФ. Розрахунково-касове обслуговування
3.3.2. Залучення й розміщення коштів комерційними банками
3.4. Ринок цінних паперів і фондова біржа
3.4.1. Характеристика ринку цінних паперів. Характеристика основних видів цінних паперів
3.4.2. Цінні папери і їх види
3.4.3. Первинний і вторинний фондовий ринок. Фондова біржа
4. Міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини
4.1. Міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини
4.1.1. Валютні відносини й валютна система. Платіжний баланс
4.1.2. Міжнародний кредит: сутність і основні форми
4.1.3. Міжнародні фінансові потоки й світові фінансові ринки
4.2. Міжнародні фінансово-кредитні організації
4.2.1. Міжнародний валютний фонд. Всесвітній банк. Європейський банк реконструкції та розвитку. Міжнародні регіональні банки розвитку. Регіональні фінансові організації Євросоюзу. Банк міжнародних розрахунків.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ