На головну сторінку   Всі книги

Шувалова І. А.. Навчальний посібник по дисципліні «Казначейська справа» Нижній Тагіл: Торгово-економічний коледж,2008.- 138 с.. 2008

УТРИМУВАННЯ
Розділ 1. Становлення казначейської системи
Тема 1.1 Історія організації казначейської системи в Росії
Тема 1.2 Структура й організація органів федерального казначейства Російської Федерації
Тема 1.3 Організація фінансового контролю над виконанням бюджетів усіх рівнів керування
Тема 1.4 Основні завдання й функції органів Федерального казначейства Російської Федерації
Тема 1.5 Проблеми організації інформаційної й правової взаємодії органів казначейства з іншими суб'єктами бюджетного процесу
Розділ 2. Виконання федерального бюджету казначейськими органами
Тема 2.1 Організація виконання бюджету в Російській Федерації
Тема 2.2 Виконання федерального бюджету по доходах
Тема 2.3 Виконання федерального бюджету по видатках
Тема 2.4 Завершення фінансового року по доходах і видаткам федерального бюджету
Розділ 3. Організаційні форми казначейського виконання бюджету
Тема 3.1 Організація проходження коштів федерального бюджету до одержувача
Тема 3.2 Організація казначейського виконання бюджету в умовах переходу на єдиний казначейський рахунок
Тема 3.3 Етапи впровадження системи єдиного казначейського рахунку
Розділ 4. Організація виконання федерального бюджету по доходах органами казначейства
Тема 4.1 Принципи виконання бюджету по доходах органами казначейства
Тема 4.2 Облік доходів федерального бюджету
Розділ 5. Фінансування видатків федерального бюджету при казначейському виконанні бюджету на рівні суб'єкта Російської Федерації.
Тема 5.1 Організація роботи з доведення бюджетних ассигнованийи лімітів бюджетних зобов'язань до розпорядників (одержувачів) коштів
Тема 5.2 Обробка реєстрів (вказівок) на перерахування бюджетних коштів підприємствам, установам і організаціям суб'єкта Російської Федерації
Тема 5.3 Здійснення оперативному зв'язку з розпорядниками коштів федерального бюджету. Приймання й обробка зведених реєстрів
Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам
Тема 5.5 Формування платіжних доручень на перерахування коштів федерального бюджету
Тема 5.6 Організація передачі платіжних документів у розрахунково-касовий центр. Одержання й перевірка виписок банку
Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і керуванням Федерального казначейства інших регіонів
Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку
Розділ 6. Ведення особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету казначейськими органами
Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету
Тема 6.2 Порядок здійснення операцій по особових рахунках
Тема 6.3 Відкриття фінансування видатків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
Тема 6.4 Облік і розасигнована платіжних документів на вступ коштів
Тема 6.5 Облік наявних коштів і контроль над їхньою витратою
Тема 6.6 Облік коштів по безготівкових розрахунках і контроль над їхньою витратою
Тема 6.7 Облік документів, не оплачених у строк
Тема 6.8 Операції по списанню коштів з особових рахунків бюджетополучателей. Формування оборотно-сальдової відомості й виписок по особових рахунках
Розділ 7. Організація виконання бюджету на рівні суб'єкта Російської Федерації
Тема 7.1 Законодавча база й компетенції органів влади суб'єктів Російської Федерації
Тема 7.2 Організація формування дохідної й видаткової частин бюджету суб'єкта Російської Федерації
Тема 7.3 Казначейське виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації
Тема 7.4 Обґрунтування вибору організаційної форми казначейського виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації
Тема 7.5 Організаційні форми казначейського виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації
ГЛОСАРІЙ