На головну сторінку   Всі книги

Маклакова Т. Г.. Навчальний посібник за курсом «Фінанси, грошовий обіг і кредит».- Санкт-Петербург.2007.- 61 с.. 2007

Навчальний посібник розроблений відповідно до Державних стандартів середньої професійної освіти по напрямках «Економіка й керування».
Ціль даного допомоги - допомогти, що навчаються в проведенні практичних робіт з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит», яка служить базою для освоєння спеціальних дисциплін.

Введення
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: "Ринок цінних паперів"
Найменування роботи: "Розрахунки й оцінка вартості акцій".
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
Фондовий ринок (ринок цінних паперів)
Борговий цінний папір
Емітент
Інвестор
Пайовий цінний папір
Акція
Звичайна акція
Дохід
Ризик інвестиції
Основні ризики
Привілейована акція
Очікувана загальна прибутковість акцій
Капіталізований прибуток
Дисконтирование
Основні інвестиційні цілі при покупці акцій
Номінальна вартість акцій
Курсова вартість акцій
Дивіденд звичайної акції
Дивіденд привілейованої акції
Конверсійний привілей
Конвертовані облігації
3. Оцінка інвестиційного потенціалу акцій
3.1. Розрахунки очікуваної курсової вартості звичайних акцій і конвертованих облігацій на умовах конверсійного привілею.
3.2. Розрахунки очікуваної курсової вартості звичайної акції з постійним темпом приросту дивідендів.
3.3. Розрахунки очікуваної курсової вартості звичайної акції з непостійним темпом приросту дивідендів.
3.4. Розрахунки очікуваної курсової вартості привілейованої акції
3.5. Розрахунки доходу на одну звичайну акцію.
3.6. Розрахунки суми дивідендів на одну звичайну акцію
3.7. Розрахунки цінності акції.
3.8. Розрахунки рентабельності акції.
3.9. Розрахунки дивідендного покриття акції.
3.10. Розрахунки коефіцієнта котирування акції.
4. Зміст роботи
5. Звіт по роботі
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ I
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ II
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2
Тема: "Фінансовий кредит, його види"
Найменування роботи: "Розрахунки потреби в кредиті під заставу товарно-матеріальних цінностей"
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
3. Зміст роботи
4. Звіт по роботі повинен містити
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ I
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ II
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема: "Комерційне кредитування, його види"
Найменування роботи: "Розрахунки платежу за лізинговим контрактом"
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
Лізинг
Фінансовий лізинг
Характерні риси фінансового лізингу
Характерні риси оперативного лізингу
3. Розрахунки орендних платежів по фінансовому лізингові
3.2. Устаткування, що здобувається в лізинг, має залишкову вартість до кінця строку контракту по лізингові.
3.3. Устаткування, що здобувається в лізинг
4. Зміст роботи
5. Звіт по роботі
ВАРІАНТ I
ВАРІАНТ II
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Тема: "Фінансові обчислення, пов'язані із кредитуванням"
Найменування роботи: " Фінансові обчислення на основі простих і складних відсотків"
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
Процентні гроші
Справжня вартість
Нарощена вартість
Прості відсотки
Складні відсотки
Дискретне нарахування
Реінвестування процентних грошей
3. Розрахунки натешенной суми депозиту по простий н складної процентної ставкам.
3.2. Розрахунки нарощеної суми депозиту по складній процентній ставці.
4. Содержанне роботи
5. Звіт по роботі
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ I
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАДАНИЕВАРИАНТ II
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Тема: "Аналіз фінансового стану й платоспроможності підприємства"
Найменування роботи: "Складання ущільненого балансу-нетто для оцінки загальної платоспроможності підприємства"
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положенні
Ущільнений баланс-нетто
Баланс-Нетто
Платоспроможність підприємства
Платоспроможність визначається
Абсолютні показники платоспроможності
Власні обігові кошти (СОС) або обіговий капітал підприємства
Величина СОС
Поточні активи
Поточні короткострокові зобов'язання (ТЕ) або поточні пасиви
Запаси й витрати
Ліквідність активу бухгалтерського балансу
Джерела формування запасів
Відносні показники платоспроможності
Частка СОС у поточних активах
Частка СОС у запасах і витратах
Ліквідність усіх активів (балансу) підприємства
Коефіцієнти ліквідності
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Бистроликвидние активи
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Абсолютна платоспроможність підприємства
Нормальна платоспроможність підприємства
Абсолютна неплатоспроможність (підприємство - банкрут)
3. Зміст роботи
4. Робота повинна містити
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Тема: "Аналіз фінансового становища й платоспроможності підприємства"
Найменування роботи: "Складання балансу ліквідності підприємства і його оцінка"
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
Баланс ліквідності
Ліквідність активу балансу
По ступеню ліквідності активи
Мгновеннореализуемие активи
Бистрореализуемие активи
Медленнореализуемие активи
Труднореализуемие активи
Погашаемость пасиву
Найбільш термінові зобов'язання
Короткострокові пасиви
Довгострокові пасиви
Постійні пасиви
Ліквідність балансу
Поточна ліквідність балансу
Перспективна ліквідність балансу
Баланс ліквідності
Ліквідність балансу велика
Ліквідність балансу низка
Кредитоспроможність підприємства
З. Зміст роботи
4. Робота повинна містити
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7
Тема: «Фінансування й кредитування капітальних вкладень підприємств»
Найменування роботи: «Оцінка власних і позикових коштів підприємства по бухгалтерському балансу»
1. Ціль роботи
2. Огляд ключових положень
Фінансова стабільність підприємства
Частка власного капіталу
Власний капітал
Позиковий капітал
Частка позикового капіталу
Коефіцієнт забезпеченості відсотків
Загальна сума відсотків, що сплачуються, по кредитах
Коефіцієнт фінансування
Фінансова стабільність підприємства
Квота обігових коштів
Обіговий капітал
Недолік ОК
Основний капітал
3. Зміст роботи
4. Робота повинна містити
5. Використовувана література
ДІЛОВА ГРА
Тема: «Принципи банківського кредитування»Найменування гри: «Вексельне кредитування»
I. Ціль гри
II. Утримування гри.
III. Підсумок гри
Завдання I тура
Завдання II тура
Рекомендована література