На головну сторінку   Всі книги

3. С. КАЦЕНЕЛЕНБАУМ. ВЧЕННЯ ПРО ДЕНЬЕАХ І КРЕДИТІ. ЧАСТИНА II. КРЕДИТ І КРЕДИТНІ УСТАНОВИ. ЧЕТВЕРТЕ СТЕРЕОТИПНЕ ВИДАННЯ. ВИДАВНИЦТВО "ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ" МОСКВА-1928. 1928

Передмова до 2-му виданню II частини. Справжня, друга частина мого курсу: " Вчення про гроші й кредиті" виходить 2-м виданням одночасно з 3-м виданням першої частини тієї ж книги. Частина курсу, присвячену грошам і грошовому обігу, я вже мав можливість раз доповнити при виході у світло 2-го видання цієї частини, другу ж частину, присвячену кредиту й кредитним установам, я маю можливість запропонувати читачеві в доповненому виді лише тепер. Доповнення, які я вніс у другу частину книги присвячену вченню про кредит, стосуються як теоретичних проблем, так і проблем практичних. З теоретичних проблем у справжньому виданні докладніше розроблена проблема про поняття грошового ринку й дана нова глава, присвячена сутності банкового кредиту. Із практичних питань я включив у справжнє видання більш докладний аналіз операцій банків. Крім того, я доповнив справжнє видання декількома главами, присвяченими історії банків і аналізу положення банків у різних країнах. Нарешті, окрема глава присвячена питанню про розвиток банків у СРСР. Проф. 3. Кааенеленбаум. МОСКВА. Грудень 1925 р. I. Сутність кредиту і його завдання.
§ 1. Основні напрямки в теорії кредиту.-Теорія довіри.
§ 2. Теорія роздільності в часі двох частин кредитної угоди.
§ 3. Теорія користування.
§ 4. Теорія проведення.- Визначення Маркса.- Визначення В. А. Косинського.
§5. Розбіжність правового й господарського моменту, як основа кредиту.- Соціальний момент у кредиті.
ГЛАВА II. Грошовий ринок.
§ 1. Поняття грошового ринку.
§ 2. Грошовий ринок і грошовий обіг.
§ 3. Єдність грошового ринку.
§ 4. Роль грошей у русі позичкових капіталів.
§5. Позичкові капітали й речові капітали. Поняття "накопленияquоt; у застосуванні до позичкових капіталів.
§ 6. "Ринок денегquоt; і "ринок капиталовquоt;.
§ 7. Попит на позичкові капітали й попит на платіжні кошти.
§ 8. Попит на грошові знаки й касові готівка.
§ 9. Залікова функція кредиту.
ГЛАВА III. Приплив капіталів на грошовий ринок.
§ 1. Схема грошового ринку.-Основні питання кредиту.- Приплив капіталів на грошовий ринок.-Розподіл капіталів.-Організація грошового ринку.- Відсоток.
§ 2. Джерела припливу капіталів на грошовий ринок.- Капітали рантьє.- Рантьє, як тип.- Утвір класу рантьє, як результат социальнихпереворотов.-Країни рантьє.-Англія, Франція, Соед. Штати.
§ 3. Капітали церкви, монастирів і ін. установ.
§ 4. Капітали трудових класів.- Капітали осіб інтелігентних професій.
§ 5. Капітали осіб, що міняють сферу своєї діяльності.
§6. Бюджетні залишки.- "Вільна наличностьquоt;.
§7. Приплив капіталів "изнутриquоt; від активної групи капіталістів.- Вплив зміни сезонів.-Вплив невідповідності між ростом прибутків і розширенням підприємств.- Товарний кредит.
§ 8. Касові залишки.- Кредит, як обіг капіталу в "власному предприятииquоt;.
§ 9. Випуск банкнот.
§ 10. Класифікація джерел позичкового капіталу
ГЛАВА IV. Розподіл позичкових капіталів.
1. Економічна й технічна-формально-технічна сторона розподілу . судних капіталів.
§ 2. Претенденти на позичкові капітали.- Держава, як позичальник.
§ 3. Ріст державного боргу в різних країнах у зв'язку з останньою війною,-Державний борг Соед. Штатів, Англії, Франції, Італії.- Державний борг і знецінення валют.- Междусоюзнические борги.
§ 4. Комунальний кредит.
§ 5. Споживчий кредит
§ 6. Частно-Господарський кредит.- Торговельний кредит.- Залізничний кредит.- Міське будівництво.
§7. Сільськогосподарський кредит.- Економічна природа іпотечного кредиту.
§ 8. Меліоративний і селquоt; скохозяйственний кредит.
§ 9. Попит на позичкові капітали з боку кооперації.
§ 10. Класифікація кредиту за господарською ознакою.
§ 11. " Боротьба за деньгиquоt;.
Розподіл позичкових капіталів. (Продовження).
§ 1. Розподіл позичкових капіталів з погляду технічних-формально-технічних моментів.- Строки позичок.- Класифікація державних позик.- Конверсія, уніфікація й консолідація.
§ 2. Ріст текучого державного боргу під час світової війни.- Консолідація державного боргу в Англії в 1921-1923 г. г.- Строки при інших видах кредиту.
§ 3. Відносність понять довгострокового й короткострокового кредиту.- Перетворення короткострокового кредиту в довгостроковий і назад.
§ 4. Спосіб забезпечення,- Особиста довіра.- Письмове зобов'язання.- Поручництво.- Акцепт.- Застава.- Ломбардний і іпотечний кредит.- Порядок іпотеки.- Старшинство заставних.
Кредитні документи.
§ 1. Поняття кредитного документа.
§ 2. Вексель.
§ 3. Облігація.
§ 4. Акція.- Економічна природа акції.- чи Є акція кредитний документ? - Рух акціонерного капіталу.- "Активниеquоt; і "пассивниеquоt; акціонери.
§ 5. Заставна.- Заставний лист.
§ 6. Грошово-кредитні документи.
§ 7. Статистика емісій.
§ 8. Економічна сутність емісій.- Емісія не-нагромадження капіталу.
Організація грошового ринку. Банки і їх операції.
1. Банки й біржа, як посередники на грошовому ринку.
§ 2. Класифікація кредитних установ.-Угруповання кредитних установ по їхніх завданнях.-Угруповання за формально-організаційною ознакою.
§ 3. Емісійні й комерційні банки, як основні кредитні установи.
§ 4. Операції комерційного банку.
§ 5. Пасивні операції.- Власні капітали.- Внески й поточні рахунки.- Чекова система.- Рас- рахункові палати.- Переоблік і перезастава.- Кореспонденти.- Акцепти.
§ 6. Активні операції.- Три групи активних операцій.- Вексельні операції.- Облік векселів.- Спеціальний поточний рахунок під векселі (on-call).- Економічна сутність вексельної операції.- Товарний вексель і його дійсне значення.- Товарні операції - Операції із цінними паперами.- Їхній зв'язок з біржовою грою.- Їхня економічна сутність.- Інші активні операції.
§7. Комісійні операції.- Перекладна операція.- Інкасова операція.- Товарні акредитиви.- Покупка й продане цінних паперів.- Емісія цінних паперів.- Проблема "регуляр- них" і "иррегулярнихquоt; операцій банків.- Комісійна покупка й продаж товарів.- Покупка й продаж дорогоцінних металів і іноземної валюти.- Торгівля іноземними девізами.- Інші комісійні операції.
§8. Операції емісійних банків.- Випуск банкнот.- Металевий фонд.- Казначейско-Касові операції.
§ 9. Прибутки банків.- Відсоток.- Комісія,-Інші джерела прибутки.- Прибуток емісійного банку.
Теорія банкового кредиту
§ 1. Два напрямки в теорії банкового кредиту.- Кредитна теорія класиків.- Погляди Рикардо на кредит.- Погляди Се.-Погляди Маркса на рол ьбанка.
§2. Другий напрямок у теорії кредиту взагалі й банкового зокрема: Джон Ло, Цешковский, Коклен.- Кредитна теорія Маклеода.- Три ідеї Маклеода щодо кредиту: а) кредит є капітал, б) кредит створює капітал, в) банк створює кредит.- Відбиття поглядів Маклеода в новій літературі: Уитерс, Шумпетер.
§ 3. Банкова теорія Альберта Гана.
§ 4. Наш погляд на банковий кредит.- Банк, як посередник у кредиті.- Природа емісійного банку.- Еластичність потреби в грошових знаках і її значення для кредитної діяльності емісійного банку.
§ 5. Природа депозитного банку.-Двоїста природа банківського депозиту.- Депозит, як гроші і як капітал, що приносить відсотки.- Своєрідні риси депозиту в його ролі грошей і в його ролі капіталу, що приносить відсотки.- Значення цих особливостей для природи депозитного банку.- Висновки.
§ 6. Взаємини емісійних і комерційних банків.- Падіння ролі емісійних банків і перетворення їх у банки банків.- Зв'язок цього явища з розвитком депозитної операції.
§ 7. Відсоток, як ціна позичкових капіталів.- Вищий і нижчий межі коливання процентної ставки.- . Середній відсоток.-Офіційний і приватний дисконт.
§ 8. Коливання відсотка.-Країни "дорогихquоt; і "дешевих"грошей.- Сезонні коливання.- Відсоток і промислова кон'юнктура.
§ 9. Дисконтна політика.-Відмінності в практиці англійського й французького банку.
Історія банків. Емісійні банки за кордоном.
§ 1. Основні моменти в історії банків.
§ 2. Банки в прадавньому світі
§ 3, Частки банкіри в Італії,
§ 4. Перші жиро-банки в Італії й ін. країнах.
§ 5. Банкова справа в Англії до установи Англійського банку.
§ 6. Сучасні емісійні банки.-Установа Англійського банку.
§7. Банковий акт Роберта Пиляючи.
§ 8. Англійський банк після 1914 р.
Емісійні банки за кордоном (Продовження.)
§ 1. Емісійні банки в Німеччині.-Старий Рейхсбанк до 1922-1924 г. г.- Його структура й операції.
§ 2. Стан Рейхсбанка в момент катастрофи марки, - Новий німецький Рейхсбанк.
§ 3. Рейхсбанк і план Дауеса.- Закон 30 серпня 1924 р.- Організація нового Рейхсбанка.- Вплив іноземців.- Нова система покриття.- Інші сторони організації Рейхсбанка.
§ 4. Розвиток операцій Рейхсбанка в 1924-1925 г. г.
§ 5. Французький банк ("Banque de France").- Його структура.
§ 6. Французька система емісії.
§ 7. Операції "Banque de France" до війни.- Період інфляції в діяльності "Banque de France".
§ 8. Банкова система Сполучених Штатів Північної Америки.- Федеральний резервний акт 1913 р.- Емісійний закон федеральної резервної системи.
§ 9. Операції федеральних резервних банків в 1914- 1925 р. г.
Комерційні банки за кордоном.
§ 1. Комерційні банки в Англії.- Концентрація в банковій справі Англії.- Розвиток депозитних банків.- П'ять більших депозитних банків ("The big five").
§ 2. Політика англійських депозитних банків.- Теорія Вебера і Яффі про " поділ праці" в англійській банковій справі.-Дійсні межі цього поділу праці.- Зміни в кредитній політиці англійських депозитних банків, пов'язані із процесом концентрації.
§ 3. Участь депозитних банків у фінансуванні світової війни.
§ 4. Банкова система Франції.- Роль приватних банкірів у Франції до середини XIX в.- "Credit Mobilier".- Три великі депозитні банки Франції.- Політика цих банків до 1882 г.- Криза 1882 г. і зміна в політику французьких банків.- "Banques d'аffаіrеs".- Вплив світової війни на положення французьких банків.
§ 5. Комерційні банки в Німеччині до світової війни.- Процес концентрації в банковій справі Німеччини.- Берлінські депозитні банки ("Grossbanken*).- Політика німецьких депозитних банків і її економічні передумови.- Епоха фінансового капіталу в Німеччині.
§ 6. Катастрофа німецьких банків у період інфляції.- Відновлення німецької банкової системи в 1924-1925 г. г.
ГЛАВА XII. Банки в Росії до 1917 року.
§ 1. Старі кредитні установи.- Монетна Контора.- Дворян- ' ские банки.- Банк для купецтва.- Асигнаційні банки.- Сохранние Скарбниці й Накази Суспільного Піклування.- Державний Позиковий і анк.- Облікові Контори.
§ 2. Установа Державного Комерційного банку.- Державні кредитні установи в період 1817- і860 г. г.-Кредит в умовах кріпосного права.-Політика Канкрина в банківському питанні.- Операції Комерційного банку і його взаємини з Позиковим банком.-Інцидент із внесками наприкінці 50-х років.
§4. Державний банк в 1861-1917 г. г.- Два періоди в його діяльності.- Слабкий розвиток обліково-позичкових операцій протягом першого періоду.- Причини цього.-Ліквідація боргів старих банків.- Нагромадження золотого фонду.
§ 5. Державний банк після введення золотий валюти.- Учетноссудние операції.- Рахунок казначейства.- Взаємини із приватними банками.-Державний банк під час світової війни.- Державний банк після Жовтневої революції.-Утвір Народного банку.- Установа Бюджетно-Розрахункового Керування й ліквідація Державного банку.
Банки в Росії до 1917 р. (Продовження). Акціонерні комерційні банки.
§ 1. Акціонерні комерційні банки.- Загальний хід розвитку системи акціонерних комерційних банків.
§ 2. Основні етапи в розвитку акціонерних комерційних банків.- Комерційні банки до початку 90-х років.- Комерційні банки в період підйому 1893-1899 г. г.- Комерційні банки під час кризи 1899-1902 г. г. і наступної депресії.- Комерційні банки в 1907-1913 г. г.- Комерційні банки під час війни.
§ 3. Пасиви акціонерних комерційних банків.- Роль власних капіталів, депозитів, переобліку й перезастави, кореспондентських рахунків.- Кошту скарбниці в пасивах банків.- Іноземні капітали в пасивах банків.
§ 4. Активні операції банків.- Вексельні операції й операції із цінними паперами.- . Регулярні* і . иррегулярниеquоt; операції й зв'язок з індустрією.
§ 5. Дисконтна ставка в комерційних банках.
§ 6. Активні операції комерційних банків в 1914-1917 г. г.- Погіршення, що настало в положенииquоt; банків у зв'язку з їхньою участю у фінансуванні війни.- * 7. Націоналізація банків.- Декрет від 14 груд. 1917 р.- Хід ліквідації акціонерних комерційних банків.
§ 7. Історія російських комерційних банків, як і історія всієї старої кредитної системи, закінчилася декретом ЦКИ про націоналізацію банків від 14 грудня 1917 т. Цей декрет говорив (собр. Узакон. за 1917 р. № 10):
Банки в Росії до 1917 р. (Продовження). Біржа.
§ 1. Суспільства взаємного кредиту.- Особливості їх устрою.- Їхні операції.- Міські суспільні банки.
§ 2. Акціонерні земельні банки.- Їхній устрій.- Їхні операції.- "Иррегулярниеquоt; операції земельних банків.
§ 3. Дрібний кредит.- Два типи установ дрібного кредиту.
§ 4. Селянські суспільні установи дрібного кредиту.- Земські каси дрібного кредиту.- Кредитна - кооперація.- Кредитні й ощадно-позичкові товариства.- Їхній устрій.- Їхні операції.
§ 5. Ломбарди.
§ 6. Біржа.- Організація посередництва на біржі.-Маклери.- Котирування.- Взаємини біржі й банків.- Біржові угоди.
Кредитна система СРСР
§ 1. Нова економічна політика й відновлення кредитної системи.- Новий Державний банк.
§ 2. Робота Державного банку в умовах спадної валюти.- Проблема страховки капіталу.
§ 3. Гос. банк після переходу на червінці.- Операції Держбанку в 1923-1925 г. г.- Основні джерела коштів.- Власні капітали.- Емісія.- Депозити.
§ 4. Активні операції.- Валютно-металевий фонд.- Кредитні операції.
§ 5. Основні моменти політики Держбанку.- Валютна політика.-Кредитна політика.-Дисконтна політика.-Кредитні плани.
§ 6. Інші кредитні установи.
§ 7. Кредитна система СРСР, узята в цілому - Її розвиток в 1923-1925 г. г,-Взаємини Держбанку й інших кредитних установ.
ЗМІСТ
Праці автора.
Замічені друкарські помилки в книзі 3. С. Каценеленбаума: " Вчення про гроші й кредитеquоt;-ч. П..