На головну сторінку   Всі книги

3. С. КАЦЕНЕЛЕНБАУМ. ВЧЕННЯ ПРО ГРОШІ Й КРЕДИТІ ЧАСТИНА 1. ГРОШІ Й ГРОШОВИЙ ОБІГ. ЧЕТВЕРТЕ СТЕРЕОТИПНЕ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВО "ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ" МОСКВА 1928. 1928

Справжня книга представляє собою переробку лекцій про гроші й кредит, які я читав у Московському університеті, б. Московському комерційному інституті й ін. вищих навчальних закладах Москви протягом 1916-1919 г. г. Обидві частини книги здані були до друку в 1919 р. і лише по різних причинах технічного характеру з'являються у світло через занадто 2 року. Цим пояснюється, що, з одного боку, у деяких частинах книги, як, наприклад, у другій половині другої частини дається докладний аналіз діяльності банків, які зараз не зустрічаються в нашої практиці, а з іншого, ' у главах про грошовий обіг не завжди врахований досвід 1920-1921 г. г. катастрофічної катастрофи російської валюти. Останній пробіл, втім, заповнює главою про грошовий обіг Росії в 1912-1921 г. г., яку я мав можливість додати тепер. Одночасно з підготовкою до печатки справжніх лекцій я розробляв дві спеціальні теми з тієї ж області: а саме, працював над дисертацією на тему: "Досвід дослідження законів знецінення паперових грошей" і підготовляв невелику теоретичну роботу про "Сутності кредиту й грошовому ринку". Перша із цих робіт була закінчена й здана до друку влітку 1919 р., Що Настав, однак, слідом за тем криза друкарства унеможливила появу у світло й цієї книги. Бачачи безнадійність опублікування чисто теоретичних робіт, я включив деякі глави з тих досліджень із відомими скороченнями в справжню книгу. Сюди ставляться в першій частині глави про цінність грошей і теорії паперово-грошового обігу, у другій частині - перші лекції про сутність кредиту й грошовому ринку. Зокрема, 1-я лекція другої частини: "Сутність кредиту і його завдання" представляє собою пробну лекцію, прочитану в Московському університеті 11 листопада 1916 р. для одержання звання приват-доцента. Така коротенько "історія" походження цієї книги. Проф. 3. Каценеленбаум.. Москва. Жовтень, 1921 р. У справжньому виданні я постарався врахувати ті нові факти в області грошового обігу, які відбулися за останні 2-3 року за кордоном і в Росії, і які лише в невеликій мері могли бути враховані в 1-м виданні. Із цією метою, зокрема, я доповнив книгу лекціями про " Грошовий обіг за кордоном в 1914-1922 г. г." і відомостями про роботу нових кредитних установ у Росії. У той же час я не став значно розширювати теоретичних відділів справжньої книги, почасти, внаслідок недоліку часу, почасти, внаслідок того, що за минулий рік опублікував у збірнику: "Нариси по теорії й практиці грошового обігу" частина своїх теоретичних робіт на цю тему, про яких я згадував у передмові до 1-му виданню. Проф. 3. Каценеленбаум. Москва. Грудень 1922 р. У сьогоденні 3-м виданні першої частини мого курсу значній переробці піддалися лише останні глави Глава про грошовий обіг у СРСР (XIX) доповнена висвітленням подій, происшедших у нашому грошовому обігу за останні 2-3 року. У значній частині в ній відтворюються дані й міркування, які були опубліковані в моїй книжці: " Грошовий обіг Росії. 1914-1924" вишедшей в 1924 р. У главі XX про грошовий обіг в іноземних державах зроблені деякі скорочення, але в той же час вона доповнена новими відомостями про зміни, происшедших за останні роки. Сьогодення 3-є видання першої частини книги виходить одночасно з 2-м виданням її другої частини, присвяченої кредиту й банкам. Ця друга частина мною значно доповнена й у ній тепер розроблена низка питань, які не були в достатньому ступені освітлені в 1-м виданні. Для того, щоб уникнути повторень, я у відповідних місцях роблю в першій частині посилання на другу частину й назад. Читачеві важливо знати, що посилання на другу частину в справжньому виданні першої частини ставляться до 2-му виданню другої частини, а посилання на першу частину в 2-м виданні другої частини ставляться до 3-му виданню першої частини. Проф. 3. Каценеленбаум, Москва. |4юль 1926 f, Гроші і їх функції.
§ 1. Вчення про гроші в системі політичної економії.-Різні значення слова "гроші".-Гроші, як багатство.-Гроші, як позичковий капітал.-Гроші, як грошові знаки.- Вчення про грошовий обіг і вчення про грошовий ринок.-
§ 2. Функції денегг - Класифікація Книса.- Гроші, як міряло цінності.-Абстрактний характер цієї функції.-Відносна стабільність, як вимога, пропоноване до грошей у якості мірила цінності.
ГЛАВА II. Гроші, як знаряддя обігу.
§ 1. Вимоги, пропоновані до грошей у їхній якості знаряддя обігу.- Вимоги технічна: портативність, міцність і т.п.-
§ 2. Вимоги економічні.- Гроші, як загальний товар.- Кількість грошей.-Зв'язок між двома функціями грошей.
Гроші, як законний платіжний кошт.
§ 1. Поняття законного платіжного кошту.- Роль держави.- Обран- ная зв'язок.-Погашення відстрочених платежів.-
§ 2. Боржники й кредитори.
Теорія грошей.
§ I. До постановки питання.-Загальні й приватні проблеми теорії грошей.-
§ 2. Теорія походження грошей.
§ 3. Вибір грошового матеріалу, боротьба предметів першої необхідності із предметами прикрас.
§ 4. Квалитативная й квантитативна проблема грошей.-Основні напрямки в питанні про сутність грошей,-Номіналістична-абстрактно-номіналістична теорія.- Номіналістична-державно-номіналістична теорія.-Теорія довіри.- Товзрно-Металлисти- ческая теорія.-Функціональна теорія,-
§ 5. Поняття цінності грошей.- Цінність грошей, як їх купівельна чинність стосовно товарів,-Два ряди факторів, що визначають купівельну чинність грошей: фактори, що лежать на стороні товарів, і фактори, що лежать на стороні самих грошей.
ГЛАВА V. Коливання в цінності грошей і їх наслідку.
§ 1. Вимір цінності грошей.- Мети такого виміру.- Труднощі виміру.
§ 2. Метод индексових чисел.- Метод "Есоnоміst'а".-Метод Зауербека.- Метод Зетбеера.- Метод Р. Фолькнера, - Бюджетний метод.- Аргументи за й проти бюджетного методу.- Скептичне відношення Кнаппа й ін. до індексів.- Дійсне значення індексів.
§ 3. Зміни цін протягом історії.- Обчислення d'аvеnеl'n, de Fоvіllе'h, Ключевского.-Ціни в Росії в XVI і XVII в. в.
§ 4. Революції цін.- Революція цін в XVI столітті.-Революція цін в 50 г. г. XIX в.- Революція цін в 1914- 1922 р. г.
§ 5. Наслідку коливань у цінності грошей.- Кредитори й боржники при коливаннях у цінності грошей.
§ 6. Вплив коливань у цінності грошей на доходи окремих осіб,
§ 7. Вплив на кон'юнктуру,- Погляд Джевонса.- "Самообманquоt; і його значення.
ГЛАВА VI. Причини коливання цінності грошей.
§. 1. Товарні й грошові причини в їхньому впливі на цінність грошей.
§ 2. Теорія Сеньйора
§ 3. Кількісна теорія.-Механічний і психологічний напрямок у кількісній теорії.- Погляди Монтеск'є, Рикардо, Юма.
§ 4. Теорія Ирвинга Фишера.-Поняття "швидкості обігу "грошей.
§ 5. Значення кількісного моменту.- Границі застосування кількісної теорії.- Кількісна теорія в застосуванні до мс- . таллическим і паперовим грошам.- "Циркулирующиеquоt; і "припрятанниеquоt; гроші.- Пропорційність.- Нерівномірність.- Зворотна дія кількісного моменту.
§ 6. Факт історичної безперервності будови цін і його значення для розуміння теорії цінності грошей.
Грошові знаки і їх різновиду. Повноцінні валютні гроші.
§ 1. Види грошових знаків.
§ 2. Переходи від одного металу до іншого й причини цього переходу.- Вплив сусідства.
§ 3. Умови обігу повноцінних грошей.- Монополізація карбування.- Воля карбування.- Переплавлення.-Межа відхилення.-Обязательностькурса.
§ 4. Псування монети.- Еволюція срібного рубля в Росії.- Закон Грешема.
§ 5. Епізод з мідними грішми в Росії.
§ 1. Поняття розмінної монети.-Завдання, виконувана в обігу розмінною монетою.
§ 2. Умови обігу білонних грошей.- Неповноцінність.- Ціль цього принципу.- Відсутність волі карбування.- Обмеження випуску, - Розмін і покриття.- Платіжна функція розмінних грошей.
Банкноти.
§ 1. Поняття банкноти.- Походження банкноти.- Розвиток банкноти з операції зберігання.- Розвиток банкноти з перекладу,- Перехід від повного покриття до неповного і його причини.
§ 2. Розбіжність двох шкіл "currency" і "banning" по питанню про покриття.-Мотиви тієї й іншої школи.
§ 3. Емісійна система Англії, Франції, Німеччини, Росії.
§ 4. Інші питання банкнотної політики.
ГЛАВА X. Паперові гроші. Теорія паперово-грошового обігу.
§ 1. Поняття паперових грошей.
§ 2. Походження паперових грошей.
§ 3. Причини, що викликають появу паперових грошей.
§ 4. Природа цінності паперових грошей.- Боргова теорія.- Юридична теорія.- "Представительнаяquоt; теорія.- Курсова теорія.- Функціональна теорія.-
§ 5. Наслідку паперово-грошових випусків.- Падіння купівельної чинності грошей і його причини.
Паперові гроші. (Продовження.) Теорія паперово-грошового обігу.
§ 1. Падіння курсу.- Різні впливи цього факту.
§ 2. Лаж.- Відносини лажу й вексельних курсів.- Лаж і вексельні курси в їхніх взаєминах колись і тепер.. "Безденежьеquоt;.
§ 3. Фактори коливання курсу.- Кількісний момент.- Торговельний баланс.- Кредитна частина розрахункового балансу.- "Довериеquоt;, як фактор, що впливає на курс.
§ 4. Взаємодія внутрішнього й зовнішнього знецінення паперових грошей.- Погляди Туган- Барановського.- Дійсний характер взаємодії.
§ 5. У попередній главі ми відзначили як четвертий наслідок випусків паперових грошей
ГЛАВА XIV. Паперові гроші. (Продовження.) Ліквідація паперово-грошового обігу.
§ 1. "Реставрационниеquоt; і "новаторскиеquоt; перехід до нової валюти.-Відновлення старого курсу, девальвація й нуліфікація
§ 2. Передумови грошової реформи.-Стабільність курсу,
Паперові гроші. (Продовження.) Паперові гроші в Росії.
§ 1. Чотири періоди бумажно - грошового обігу в Росії.- Період асигнацій.-Реформа Канкрина
§ 2. Кредитні квитки.- Вплив Кримському й Турецької війн.
§ 3. Перехід до золотого обігу.-. Зопрівав110' силки реформи.- Основні етапи реформи.- Нагромадження металевого фонду,-Стабілізація курсу.-Угоди на золото.-Результати реформи.
Паперові гроші. (Продовження?) З історії паперово-грошового обігу.
§ 1. Історія "континентальнихquоt; грошей 1775- 1780 г. г.-Процес випуску паперових грошей у цей період.-Знецінення їх на внутрішньому й зовнішньому ринках.-Заходу Конгресу.- Тверді ціни.-Девальвація 1780 г.- Ліквідація боргів.
§ 2. Французькі ассигнати.-Плани Неккера.-Еволюція ассигната.- Наслідку випусків.- Максимум.- Нуліфікація ассигнатов.- Грошова "пустотаquоt; і її заповнення.
§ 3. Звертаючись до техніки девальвації, ми повинні відзначити, що цей захід може ухвалювати дві форми, з яких одну можна назвати явною девальвацією, а іншу - схованою девальвацією.
§ 4. Ліквідація паперово-грошового обігу має на меті усунення ряду важких господарських фактів.
§ 5. Ліквідація паперових грошей, як перехід до нової валюти, торкається ряду державно й приватноправових відносин в області ліквідації боргів.
Чек і чековий обіг ("Банкові деньгиquоt;).
§ 1. Визначення чека.-Чек і банкнота.
§ 2. Чек як гроші.-Чотири випадки обігу.- Залікова функція чека
§ 3. Розрахункові палати.
§ 4. Техніка розрахункових палат
§ 5. Чек і "банкові деньгиquоt;.-Грошова природа депозитів.
Грошові системи.
§ 1. Поняття грошової системи.
§ 2. Класифікація грошових систем.
§ 3. Мідний монометаллизм.-Срібний монометаллизм,-Золотий монометаллизм.- Золота валюта зі срібним обігом.- Золота валюта з паперовим обігом.
§ 4. Паперово-металева система.-Биметаллизм.-Аргументи за й проти биметаллизма.-Подвійна валюта.-Паралельна валюта.- валюта, Що Кульгає.-Змішана система.
Гроші в міжнародному обороті.
§ 1. Форми розрахунків у міжнародній торгівлі.- Еволюція цих форм.- Поняття вексельного курсу.
§ 2. Фактори, що визначають коливання вексельного курсу.-Поняття розрахункового балансу.
§ 3. Складові частини розрахункового балансу.-Кредитна частина балансу і її значення.
§ 4. Розрахунковий баланс Англії.
§ 5. Форми взаємин вексельних курсів.
§ 6. Регулювання вексельних курсів.- Девізна політика.-Дисконтна політика.
Грошовий обіг у Росії в 1914- 1925 р. г. Занепад валюти.
§ 1. Закон 27 липня 1914 р.-Припинення розміну.-Розширення емісійного права Державного банку.
§ 2. Хід емісії паперових грошей.- Золоте покриття.
§ 5. Бюджетні дефіцити і їх покриття.
§ 6. Вплив емісії паперових грошей на товарні ціни.-Динаміка цін в 1914-1923 г. г.- Темп емісії й темп знецінення.- Переломний момент у знеціненні рубля.
§ 7. Падіння курсу.-Розвиток валютного ринку.
§ 8. Валютне законодавство.-Рахунок на золото.
§ 9. Падіння цінності паперово-грошової маси й "безгрішшя11.
§ 10. Проблема "скасування* грошей.- "Безпосередній товарообмін11.- На шляху до відновлення валюти.
Грошовий обіг у Росії в 1914-1925 гл (Продовження.) Відновлення валюти. Червінець. Грошова реформа 1924 р.
§ 1. Установа Державного банку в 1921 р.- Декрет від 11 ок> тября 1922 р. про випуск банкових квитків.- Рух випусків банкнот в 1922 - 1925 р. г.
§ 2. Курс червінця і його купівельна чинність.
§ З. Система паралельної паперово-грошової валюти.- Недоліки цієї системи.
§ 4. Обставини, благоприятствовавшие червінцю.- Відновлення господарства.- Розвиток ринкових відносин.- Поліпшення торговельного балансу. Поліпшення бюджету.-
§ 5. Значення психологическогомомента.- Девізна політика Держбанку.
§ 6. Обстановка напередодні грошової реформи 1924 р.- Основні принципи реформи.-Законодавство, що визначило перехід до нової грошової системи.
§ 7. Рух грошової маси із часу реформи.- Товарні ціни й курси із часу реформи.- Найближчі перспективи.
Паперові гроші в іноземних державах після 1914 р.
§ 1. Війна і її вплив на грошовий обіг.- Переміщення золотих запасів.- Бумажно - грошова й золота інфляція.- Интервалютарние відносини.
§ 2. Грошовий обіг в Англії під час війни.- Скасування акту Р. Пиляючи.- Слггепсу notes.- Внутрішнє й зовнішнє знецінення фунта стерлінгів.- Валютна інтервенція в період воїни.- Англійська валюта після війни.- Відновлення золотої валюти.
§ 3. Грошовий обіг у Франції.
§ 4. Грошовий обіг у Німеччині.- Марка під час і після війни.- Емісія.- Купівельна чинність марки і її курс.- Розпродаж і "dumping".- Переломний момент у знеціненні німецької марки.- Безгрішшя.- Темп емісії й темп знецінення.- Іноземна валюта в Німеччині.- Валютні паллиативи.- Рентна марка й реформа 1924 р.
§ 5. Грошовий обіг в Італії, Швеції, Норвегії, Голландії, Чехо-Словаччини, Австрії, Польщі.
§ 6. Відновлення валюти в Європі.
ЗМІСТ