На головну сторінку   Всі книги

Шаралдаева І. А., Осодоева О. А.. Управлінські аспекти реструктуризації: Навчальний посібник.- Улан- Уде: Изд-У ВСГТУ,2005.- 84 с.. 2005

Пропонований навчальний посібник присвячений управлінським аспектам процесу реструктуризації. У роботі дане визначення структури керування як об'єкта реструктуризації, запропоновані підходи до формування нової організаційної структури керування, підкреслена актуальність реінжинірингу як інноваційного управлінського підходу, розглянуті питання кадрового забезпечення процесу реструктуризації, сформульовані основні положення маркетингової діяльності, виявлені й охарактеризовані основні перешкоди на шляху реструктуризації.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей Менеджмент, Маркетинг, Антикризове керування й інших економічних спеціальностей.

Розділ 1. Структура керування як об'єкт реструктуризації
1.1. Аналіз існуючих систем керування російськими підприємствами
1.2. Формування нової організаційної структури керування підприємством
1.2.1. Базові вимоги до системи керування
1.2.2. Основні напрямки реорганізації системи керування підприємством
1.2.3. Діапазони відповідальності в новій організаційній структурі
1.2.4. Послідовність процесу формування нової організаційної структури в рамках процесу реструктуризації
Проблема централізації й децентралізації
1.3.1. Механізм децентралізації системи керування
Центр фінансової відповідальності
1. Тип «центр нормативних витрат».
Тип «центр прибутки».
Тип «центр інвестицій».
1.3.2. Умови проведення ефективної децентралізації системи керування.
1.4. Реінжиніринг бізнес-процесів у процесі реструктуризації структури керування
Основні етапи реінжинірингу
Головна фігура
практичні «кроки» реінжинірингу
Розділ 2. Кадрове забезпечення процесу реструктуризації
2.1. Основні положення кадрової політики в процесі реструктуризації
2.2. Роль топ-менеджерів у реструктуризації підприємства
2.3. Реформування кадрової служби
2.4. Підготовка й перепідготовка кадрів
2.5. Оптимізація системи оплати праці
Розділ 3. Мети й функції маркетингу в процесі реструктуризації
3.1. Концепція ринково-орієнтованої організації
- Орієнтація па проведення.
Орієнтація на збут.
Орієнтація на Споживача.
3.2. Функції маркетингу на підприємстві
3.3. Першочергові завдання відділу маркетингу кризового підприємства
3.3.1. Аналіз асортиментної політики
3.3.2. Аналіз політики ціноутворення
3.3.3. Аналіз можливостей збутових структур
Розділ 4. Основні перешкоди в проведенні реструктуризації підприємства
Основні перешкоди в проведенні реструктуризації підприємства
4.1. Недосконалий законодавчий механізм
Неефективний власник
Некомпетентний менеджмент
4.4. Кримінальні групи
4.5. Профспілки
4.6. Регіональна адміністрація
Бібліографічний список