На головну сторінку   Всі книги

О. А. Новаковская. КЕРУВАННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В НЕСТІЙКИХ ДІЛОВИХ Организацияхучебное допомогу для студентів економічних спеціальностей За редакцією О. А. Новаковской Улан-Уде, Видавництво ВСГТУ. 2007

Навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за фахом «Антикризове керування». У ньому в логічній послідовності представлені базові поняття, особливості управлінської праці, принципи й функції системи керування персоналом в організаціях, які виявилися в кризовій або предбанкрот- ний ситуації. Розкриті сучасні кадрові технології. Представлений практичний (прикладний) матеріал.
Призначене для викладачів економічних дисциплін, студентів, аспірантів, економістів по праці, керуючих персоналом, усіх, хто цікавиться проблемами підвищення ефективності керування й розвитку персоналу.

Введення
РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИУПРАВЛЕНИЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НЕСТІЙКИХ ДІЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
1.1 Історія розвитку керування людськими ресурсами: основні поняття, сутність мети й завдання
1.2 Моделювання системи керування людськими ресурсами в організації
Неоднорідність
Багатофункціональність
Емерджентность
Ієрархія
Агрегування
Гнучкість
Надійність
Безпека
Уразливість
1.3 Формування й розвиток людського капіталу як найважливіший інструмент керування людськими ресурсами
1.4. Сучасні технології керування людськими ресурсами в організації
1.4.1. Планування персоналу організації. Маркетинг персоналу
1.4.2 Процедури наймання й відбору персоналу
Анкетування
Тестування
Співбесіда
Випробування на робочому місці
1.4.3 Мотиваційний механізм керування персоналом
1.4.4 Стимулювання персоналу
Комісійні
Гнучка програма
1.4.5 Організація системи навчання персоналу
1.4.6 Оцінка трудової діяльності
Атестація персоналу. Види атестації.
1.4.7 Планування кар'єрного росту: підвищення, зниження, переклад, звільнення
1.5. Розробка концепції керування людськими ресурсами організації
Загальні положення концепції керування людськими ресурсами.
1.5.1. Організаційно-методичне забезпечення керування людськими ресурсами організації
1.5.2 Методика визначення рівня мотивації працівників підприємницької структури
1.5.3 Методика регулювання соціально-психологічного клімату (СПК) в організації
Гри спілкування.
Акваріум
Аналіз силового поля.
Очікуваний ефект
РОЗДІЛ 2. ЗМІНА СИСТЕМИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НЕСТІЙКИХ ДІЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
2.1 Основні напрямки підвищення стабільності ділової організації
2.2. Особливості кадрової політики в нестійких деловихорганизациях
1. Скорочення стратегічних тимчасових обріїв.
2. Виборочностъ у розвитку окремих елементів кадрового менеджменту
3. Формування нових корпоративних цінностей, орієнтованих на перспективну модель підприємства.
4. Створення ефективної системи информированностиперсонала
5. Забезпечення професійної й соціальної адаптації працівників до змін.
2.3. Концепція керування людськими ресурсами й особливості її застосування в умовах банкротной або позитивної реструктуризації
Економічна діагностика
Функціональна діагностика
Ціль технічної діагностики
Діагностика зовнішнього середовища
Соціальна діагностика
Процедура функціональної діагностики
Система керування персоналом
Адаптація основних положень концепції людських ресурсів до російських умов
РОЗДІЛ 3. КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ КРИЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
З.1. Криза організаційної системи і його вплив на трудову сферу
3.2. Антикризове керування й роль арбітражного керуючого в загальному комплексі оздоровчих заходів
Антикризовий розвиток
3.3. Інформаційна, потенційна й застосовувана моделі керування персоналом у період банкротной реструктуризації
Інформаційна модель кадрової політики
Застосовувана модель кадрової політики
РОЗДІЛ 4. КЕРУВАННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛАВ НЕСТІЙКИХ ДІЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
4.1. Основні вимоги до професійних і особистісних якостей керівників
4.2 Профессиограмма працівників нестійких ділових організацій і шляхи підвищення їх професійної компетентності
Профессиограмма
Система опису професій і вимог робочого місця в США.
4.3 Методика формування межфункциональних груп у нестійких ділових організаціях на основі соціометричного й багатофакторного аналізів
4.4. Система моделей керування людськими ресурсами в нестійких ділових організаціях
4.5. Дослідження основних складових трудової комфортності й домінуючих моделей поведінки персоналу в мінливій організації
Висновки
4.6. Обмежувальні фактори досягнення рівня припустимого ризику в керуванні трудовими активами нестійкої організації
Фактори Зниження ризику
Особливості корпоративної культури
Фактори росту ризику
Фактори зниження ризику
Особливості корпоративної культури
Фактори росту ризику
Основні висновки
Практикум 1
Методика Д. Кейрси для визначення соціального типу особистості
Практикум 2
Ділова гра « вступ на посаду начальника цеху»
Практикум 3
Посібник з адаптації молодих фахівців
Критерії адаптації персоналу
Адаптація працівника
Випробний термін
Тест « Випробний термін»
Практикум 4
Ділова гра «Приймання на роботу»
Фази проведення гри
Фаза 2. Проведення інтерв'ю.
Фаза 3. Аналіз і обговорення результатів гри
Рекомендації із проведення
Рекомендації з аналізу
Допоміжний матеріал 1.
Опис зовнішнього середовища підприємства
Допоміжний матеріал 2.
Ситуація, у якій розвертається дія
Допоміжний матеріал 3.
Ситуація на підприємстві
Допоміжний матеріал 4.
Претендент на посаду директора по проведенню
Допоміжний матеріал5.
Претендент на посаду директора по маркетингові
Допоміжний матеріал 6.
Типова процедура приймання на роботу
Допоміжний матеріал 7.
Зразкові питання для інтерв'ю
Допоміжний матеріал 8.
На що слід звернути увагу при аналізі поведінки претендента
Практикум 5
Навіщо потрібні посадові інструкції
Практикум 6
Навіщо потрібні посадові інструкції
Практикум 7
Оптимізація чисельності співробітників у компанії «Макситех»
Практикум 8
Набір персоналу
Практикум 9
Набір тимчасового персоналу
Практикум 10
Хто винуватий?
Практикум 11
Як мотивувати різних людей?
Практикум 12
Особистість керівника
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додатка N 127-ФЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО НЕСПРОМОЖНІСТЬ (БАНКРУТСТВІ)
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Відносини, регульовані справжнім Федеральним законом
Стаття 2. Основні поняття, використовувані в справжньому Федеральному законі
Стаття 3. Ознаки банкрутства
Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань і обов'язкових платежів
Стаття 5. Поточні платежі
Стаття 6. Розгляд справ про банкрутство
Стаття 7. Право на звернення до арбітражного суду
Стаття 8. Право на подачу заяви боржника в арбітражний суд
Стаття 9. Обов'язок боржника по подачі заяви боржника в арбітражний суд
Стаття 10. Відповідальність громадянина - боржника й органів керування боржника
Стаття 11. Права кредиторів і вповноважених органів
Стаття 12. Збори кредиторів
Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
Стаття 14. Порядок скликання збори кредиторів
Стаття 15. Порядок прийняття розв'язків зборами кредиторів
Стаття 16. Реєстр вимог кредиторів
Стаття 17. Комітет кредиторів
Стаття 18. Обрання комітету кредиторів
Стаття 19. Зацікавлені особи
Стаття 20. Арбітражні керуючі
Стаття 21. Саморегулювальні організації арбітражних керуючих
Стаття 22. Права й обов'язки саморегулювальної організації
Стаття 23. Вимоги до кандидатури арбітражного керуючого
Стаття 24. Права й обов'язки арбітражного керуючого
Стаття 25. Відповідальність арбітражного керуючого
Стаття 26. Винагорода арбітражного керуючого
Стаття 27. Процедури банкрутства
Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених справжнім Федеральним законом
Стаття 29. Компетенція федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації й органів місцевого самоврядування в сфері фінансового оздоровлення й банкрутства
Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА
Стаття 30. Запобіжний заходу щодо банкрутства організацій
Стаття 31. Досудова санація
Глава III. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ
Стаття 32. Порядок розгляду справ про банкрутство
Стаття 33. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство
Стаття 34. Особи, що брати участь у справі про банкрутство
Стаття 35. Особи, що брати участь в арбітражному процесі в справі про банкрутство
Стаття 36. Представництво в справі про банкрутство
Стаття 37. Заява боржника
Стаття 38. Документи, прикладені до заяви боржника
Стаття 39. Заява конкурсного кредитора
Стаття 40. Документи, прикладені до заяви кредитора
Стаття 41. Заява вповноваженого органа
Стаття 42. Прийняття заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 43. Відмова в прийнятті заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 44. Повернення заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 45. Порядок затвердження арбітражного керуючого
Стаття 46. Заходу щодо забезпечення заявлених вимог кредиторів
Стаття 47. Відкликання боржника на заяву про визнання боржника банкрутом
Стаття 48. Розгляд обґрунтованості вимог заявника до боржника
Стаття 49. Визначення про введення спостереження
Стаття 50. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду
Стаття 51. Строк розгляду справи про банкрутство
Стаття 52. Повноваження арбітражного суду
Стаття 53. Розв'язок про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного проведення
Стаття 54. Опублікування відомостей про судові акти, винесені арбітражним судом
Стаття 55. Рішення арбітражного суду про відмову у визнанні боржника банкрутом
Стаття 56. Наслідку прийняття арбітражним судом розв'язку про відмову у визнанні боржника банкрутом
Стаття 57. Підстави для припинення проведення в справі про банкрутство
Стаття 58. Призупинення проведення в справі про банкрутство
Стаття 59. Розподіл судових видатків і видатків на виплату винагороди арбітражним керуючим
Стаття 60. Розгляд розбіжностей, заяв, ходу-тайств і скарг у справі про банкрутство
Стаття 61. Проведення по перегляду визначень арбітражного суду, винесених за підсумками розгляду разногла-сий у справі про банкрутство
Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Стаття 62. Уведення спостереження
Стаття 63. Наслідку винесення арбітражним судом визначення про введення спостереження
Стаття 64. Обмеження й обов'язку боржника в ході спостереження
Стаття 65. Тимчасовий керуючий
Стаття 66. Права тимчасового керуючого
Стаття 67. Обов'язки тимчасового керуючого
Стаття 68. Повідомлення про введення спостереження
Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
Стаття 70. Аналіз фінансового стану боржника
Стаття 71. Установлення розміру вимог кредиторів
Стаття 72. Скликання перших зборів кредиторів
Стаття 73. Компетенція перших зборів кредиторів
Стаття 74. Розв'язок перших зборів кредиторів про застосування процедур банкрутства
Стаття 75. Закінчення спостереження
Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
Стаття 78. Клопотання третьої особи або третіх осіб про введення фінансового оздоровлення
Стаття 79. Забезпечення виконання боржником зобов'язань відповідно до графіка погашення заборгованості
Стаття 80. Порядок уведення фінансового оздоровлення
Стаття 81. Наслідку введення фінансового оздоровлення
Стаття 82. Керування боржником у ході фінансового оздоровлення
Стаття 83. Адміністративний керуючий
Стаття 84. План фінансового оздоровлення й графік погашення заборгованості
Стаття 85. Внесення змін у графік погашення заборгованості
Стаття 86. Дострокове закінчення фінансового оздоровлення
Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення
Стаття 88. Закінчення фінансового оздоровлення
Стаття 89. Виконання зобов'язань особами, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань відповідно до графіка погашення заборгованості
Стаття 90. Наслідку виконання зобов'язань особами, що надали забезпечення виконання боржником обяза-тельств відповідно до графіка погашення заборгованості
Стаття 91. Наслідку невиконання зобов'язань особами, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань відповідно до графіка погашення заборгованості
Стаття 92. Перехід до зовнішнього керування
Глава VI. ЗОВНІШНЄ КЕРУВАННЯ
Стаття 93. Порядок уведення зовнішнього керування
Стаття 94. Наслідку введення зовнішнього керування
Стаття 95. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
Стаття 96. Зовнішній керуючий
Стаття 97. Звільнення зовнішнього керуючого
Стаття 98. Відсторонення зовнішнього керуючого
Стаття 99. Права й обов'язки зовнішнього керуючого
Стаття 100. Установлення розміру вимог кредиторів
Стаття 101. Розпорядження майном боржника
Стаття 102. Відмова від виконання угод боржника
Стаття 103. Недійсність угоди, зробленої боржником
Стаття 104. Грошові зобов'язання боржника в ході зовнішнього керування
Стаття 105. Регулювання фондів споживання боржника
Стаття 106. План зовнішнього керування
Стаття 107. Розгляд плану зовнішнього керування
Стаття 108. Продовження строку зовнішнього керування
Стаття 109. Заходу щодо відновлення платоспроможності боржника
Стаття 110. Продаж підприємства боржника
Стаття 111. Продаж частини майна боржника
Стаття 112. Поступка прав вимоги боржника
Стаття 113. Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами
Стаття 114. Розміщення додаткових звичайних акцій боржника
Стаття 115. Заміщення активів боржника
Стаття 116. Особливості завершення процедури банкрутства й припинення проведення в справі про банкрутство при виконанні зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами
Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого
Стаття 118. Розгляд зборами кредиторів звіту зовнішнього керуючого
Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту зовнішнього керуючого
Стаття 120. Наслідку винесення визначення про перехід до розрахунків із кредиторами
Стаття 121. Розрахунки із кредиторами
Стаття 122. Розрахунки із кредиторами певної черги
Стаття 123. Порядок припинення повноважень зовнішнього керуючого
Глава VII. КОНКУРСНЕ ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 124. Загальні положення про конкурсне проведення
Стаття 125. Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами в конкурсному проведенні
Стаття 126. Наслідку відкриття конкурсного проведення
Стаття 127. Конкурсний керуючий
Стаття 128. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного проведення
Стаття 129. Повноваження конкурсного керуючого
Стаття 130. Оцінка майна боржника
Стаття 131. Конкурсна маса
Стаття 132. Майно боржника, що не включається в конкурсну масу
Стаття 133. Рахунку боржника в ході конкурсного производ-ства
Стаття 134. Черговість задоволення вимог кредиторів
Стаття 135. Розмір і порядок задоволення вимог кредиторів першої черги
Стаття 136. Розмір і порядок задоволення вимог кредиторів другої черги
Стаття 137. Вимоги кредиторів третьої черги
Стаття 138. Вимоги кредиторів по зобов'язаннях, забезпеченою заставою майна боржника
Стаття 139. Продаж майна боржника
Стаття 140. Поступка прав вимоги боржника
Стаття 141. Заміщення активів боржника в ході конкурсного проведення
Стаття 142. Розрахунки із кредиторами в ході конкурсного проведення
Стаття 143. Контроль над діяльністю конкурсного керуючого
Стаття 144. Звільнення конкурсного керуючого
Стаття 145. Відсторонення конкурсного керуючого
Стаття 146. Можливість перехід до зовнішнього керування
Стаття 147. Звіт конкурсного керуючого про результати проведення конкурсного проведення
Стаття 148. Майно боржника, що залишилося після завершення розрахунків із кредиторами
Стаття 149. Завершення конкурсного проведення
Глава VIII. СВІТОВА УГОДА
Стаття 150. Загальні положення про висновок світового з-глашения
Стаття 151. Особливості висновку світової угоди в ході спостереження
Стаття 152. Особливості висновку світової угоди в ході фінансового оздоровлення
Стаття 153. Особливості висновку світової угоди в ході зовнішнього керування
Стаття 154. Особливості висновку світової угоди в ході конкурсного проведення
Стаття 155. Форма світової угоди
Стаття 156. Утримування світової угоди
Стаття 157. Участь у світовій угоді третіх осіб
Стаття 158. Умови затвердження світової угоди арбітражним судом
Стаття 159. Наслідку затвердження світової угоди арбітражним судом
Стаття 160. Відмова в затвердженні світової угоди ар-битражним судом
Стаття 161. Наслідку відмови в затвердженні світової угоди
Стаття 162. Оскарження й перегляд визначення про ут-вержденії світової угоди
Стаття 163. Наслідку скасування визначення про затвердження світової угоди
Стаття 164. Розірвання світової угоди
Стаття 165. Порядок розгляду заяви про розірвання світової угоди
Стаття 166. Наслідку розірвання світової угоди у відношенні всіх конкурсних кредиторів і вповноважених органів
Стаття 167. Наслідку невиконання світової угоди
Глава IX. ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
§ 1. Загальні положення
Стаття 168. Загальні положення банкрутства окремих категорій боржників - юридичних осіб
§ 2. Банкрутство градообразующих організацій
Стаття 169. Статус градообразующих організацій
Стаття 170. Розгляд справи про банкрутство градообразующей організації
Стаття 171. Уведення зовнішнього керування градообразующей організацією під поручництво
Стаття 172. Продовження фінансового оздоровлення або зовнішнього керування у відношенні градообразующей організації по клопотанню органа місцевого самоврядування
Стаття 173. Поручництво
Стаття 174. Погашення вимог кредиторів у ході фінансового оздоровлення або зовнішнього керування у відношенні градообразующей організації
Стаття 175. Продаж підприємства градообразующей організації
Стаття 176. Продаж майна градообразующей організації, визнаної банкрутом
§ 3. Банкрутство сільськогосподарських організацій
Стаття 177. Загальні положення банкрутства сільськогосподарських організацій
Стаття 178. Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації й зовнішнє керування сельскохо-зяйственной організацією
Стаття 179. Особливості продажу майна й майнових прав сільськогосподарських організацій
§ 4. Банкрутство фінансових організацій
Стаття 180. Регулювання банкрутства фінансових організацій
Стаття 181. Підстави для визнання кредитної організації банкрутом
Стаття 182. Процедури банкрутства кредитних організацій
Стаття 183. Розгляд справи про банкрутство страхової організації
Стаття 184. Продаж майнового комплексу страхової організації
Стаття 185. Право вимоги страхувальників у випадку банкрутства страхових організацій
Стаття 186. Задоволення вимог кредиторів третьої черги
Стаття 187. Особливості регулювання банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів
Стаття 188. Обмеження здійснення угод професійним учасником ринку цінних паперів
Стаття 189. Особливості зовнішнього керування й конкурсного проведення професійного учасника ринку цінних паперів
§ 5. Банкрутство стратегічних підприємств і організацій
Консультантплюс: примітка.
Стаття 190. Загальні положення банкрутства стратегічних підприємств і організацій
Стаття 191. Запобіжний заходу щодо банкрутства стратегічних підприємств і організацій
Стаття 192. Особи, що брати участь у справі про банкрутство стратегічних підприємства або організації
Стаття 193. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство стратегічних підприємства або організації
Стаття 194. Фінансове оздоровлення стратегічних підприємств і організацій
Стаття 195. Зовнішнє керування стратегічними підприємствами й організаціями
Стаття 196. Конкурсне проведення стратегічних підприємств і організацій
§ 6. Банкрутство суб'єктів природніх монополій
Стаття 197. Загальні положення банкрутства суб'єктів природніх монополій
Стаття 198. Особа, що берімо участь у справі про банкрутство суб'єктів природніх монополій
Стаття 199. Розгляд справи про банкрутство суб'єктів природніх монополій
Стаття 200. Зовнішнє керування суб'єктом природньої монополії
Стаття 201. Продаж майна боржника - суб'єкта природньої монополії
Глава X. БАНКРУТСТВО ГРОМАДЯНИНА
§ 1. Загальні положення
Стаття 202. Регулювання банкрутства громадянина
Стаття 203. Заява про визнання громадянина банкрутом
Стаття 204. План погашення боргів
Стаття 205. Майно громадянина, що не включається в конкурсну масу
Стаття 206. Недійсність угод громадянина
Стаття 207. Розгляд арбітражним судом справи про банкрутство громадянина
Стаття 208. Наслідку визнання громадянина банкрутом
Стаття 209. Виконання рішення арбітражного суду
Стаття 210. Розгляд вимог кредиторів
Стаття 211. Порядок задоволення вимог кредиторів
Стаття 212. Звільнення громадянина від зобов'язань
Стаття 213. Наслідку повторного банкрутства громадянина
§ 2. Особливості банкрутства індивідуальних підприємців
Стаття 214. Підстави для визнання індивідуального підприємця банкрутом
Стаття 215. Заява про визнання індивідуального підприємця банкрутом
Стаття 216. Наслідку визнання індивідуального підприємця банкрутом
§ 3. Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства
Стаття 217. Підстави для визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом
Стаття 218. Особливості порядку визнання індивідуального підприємця - глави селянського (фермерського) господарства банкрутом
Стаття 219. Особливості фінансового оздоровлення селянського (фермерського) господарства й зовнішнього керування селянським (фермерським) господарством
Стаття 220. Зовнішній керуючий
Стаття 221. Конкурсна маса селянського (фермерського) господарства
Стаття 222. Порядок продажу майна й майнових прав селянського (фермерського) господарства
Стаття 223. Наслідку визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом
Глава XI. СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА
§ 1. Особливості банкрутства ліквідованого боржника
Стаття 224. Банкрутство ліквідованого боржника
Стаття 225. Особливості розгляду справи про банкрутство ліквідованого боржника
Стаття 226. Наслідку відмови від ліквідації боржника в порядку банкрутства
§ 2. Банкрутство відсутнього боржника
Стаття 227. Особливості подачі заяви про визнання відсутнього боржника банкрутом
Стаття 228. Розгляд справи про банкрутство відсутнього боржника
Стаття 229. Розподіл виторгу
Стаття 230. Застосування положень про банкрутство відсутнього боржника
Глава XII. ЗАКЛЮЧНІ Й ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 231. Набрання чинності справжнього Федерального закону
Стаття 232. Регулювання відносин, пов'язаних з банкрутством
Стаття 233. Застосування справжнього Федерального закону арбітражними судами