На головну сторінку   Всі книги

Ковальов В. В.. Керування фінансовою структурою фірми: учеб.-практ. допомога.- Москва:,2011.- 256 с. 2011

Книга присвячено одному з найважливіших розділів фінансового менеджменту - аналітичному обґрунтуванню розв'язків відносно джерел фінансування фірми. Даний опис логіки вистави фінансової структури фірми в пасиві балансу, різних трактувань капіталу, традиційних і нових інструментів, призначених для мобілізації капіталу. Охарактеризоване поняття вартості капіталу й наведені методики розрахунків вартості різних джерел. Викладені підстави теорії структури капіталу, розглянута роль дивідендної політики в керуванні фінансами фірми. Для фахівців, що ухвалюють розв'язку в області керування фінансами фірми, а також студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів. ВВЕДЕННЯ
Фірма в контексті ринків
Господарські операції і їх вплив на склад і структуру джерел
Прибуток у системі джерел фінансування фірми
Розділ 2 БАЗОВІ МОДЕЛІ Й АЛГОРИТМИ В КЕРУВАННІ ФІНАНСОВОЮ СТРУКТУРОЮ ФІРМИ
Моделювання й оцінка фінансових операцій
Час як фактор зміни капіталу
Ефективна річна процентна ставка
Базова модель інвестиційно-фінансового аналізу
Оцінні моделі на ринках капітальних фінансових активів
Ризик і леверидж у керуванні фінансовою структурою фірми
Глава З КЕРУВАННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
Способи фінансування діяльності фірми
Капітал: сутність, трактування
Сутність і класифікації джерел фінансування діяльності фірми
Базові класифікації
Джерела коштів довгострокового призначення (капітал)
Короткострокові джерела фінансування
Основні способи формування й нарощування капіталу
Традиційні методи середньо- і короткострокового фінансування
Нові інструменти в системах фінансування діяльності фірми
Роль опціонних контрактів у мобілізації джерел фінансування
Станові операції й іпотека
Фінансова оренда (лізинг) як джерело фінансування [34]
Комерційна концесія
Балансові моделі керування джерелами фінансування
Розділ 4 ВАРТІСТЬ І СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Вартість капіталу: поняття й сутність
Вартість основних джерел капіталу
Вартість джерел позикового капіталу
4.3. Середньозважена вартість капіталу
Гранична вартість капіталу
Основи теорії структури капіталу
Вартісні оцінки фірми
Взаємозв'язок між вартістю фірми й вартістю її капіталу
Оцінка вартості джерел короткострокового фінансування
Оцінка вартості джерела «Короткострокова кредиторська заборгованість»
Оцінка вартості джерела «Короткостроковий банківський кредит»
Розділ 5 ПОЛІТИКА ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ
5.1. Дивіденди й прибуток: логіка взаємозв'язки
Можливості оптимізації дивідендної політики: теоретичні підходи
Фактори, що визначають дивідендну політику
Порядок виплати дивідендів
Методики дивідендних виплат
Дивідендна політика й регулювання курсу акцій
ВИСНОВОК
ДОДАТОК
БІБЛІОГРАФІЯ
УТРИМУВАННЯ