На головну сторінку   Всі книги

Т. В. Александрова С. А. Голубєв. О. В. Колосова, Н. Б. Культин, С. П. Некрасов, Ю. Р. Нурулин, І. Л. Туккель, В. С. Черняк.. Керування інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене й розширене. Частина I. Методологія керування інноваційними проектами. / Т. В. Александрова, С. А. Голубєв, О. В-Колосова й ін.; Під общ. ред. проф. І. Л. Туккеля - Спб: Спбгту,1999.-100 с.. 1999

Розглянуті основні поняття й принципи структурування проекту, як об'єкта керування. Даний докладний виклад прийнятої системи класифікації проектів, що існують і пропонованих інструментальних коштів, що автоматизують керування проектом на різних стадіях його життєвого циклу. Наведений опис найпоширеніших пакетів прикладних програм, що реалізують ідеологію Project Management і приклади, що ілюструють їхнє застосування. У першій частині навчального посібника викладені основи методології керування інноваційними проектами, а в другій частині дані описи інструментальних коштів і практикум.
Призначене для студентів вищих навчальних закладів і слухачів програм підвищення кваліфікації й додаткового утвору, підготовлюваних по напрямкові "Инноватика".
Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Санкт- Петербурзького державного технічного університету.

ВВЕДЕННЯ
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В КЕРУВАННІ ПРОЕКТАМИ
1.1. Проект як об'єкт керування
Проект
1.2. Класифікація й характеристики проектів
Клас проекту
Тип проекту
Вид проекту
Тривалість проекту
Масштаб проекту
Інвестиційні проекти
Науково-дослідні й інноваційні проекти.
Організаційні проекти
Економічні проекти
Соціальні проекти
1.3. Життєвий цикл і фази проекту
Концептуальна фаза.
Фаза розробки комерційної пропозиції
Фаза проектування
Фаза виготовлення
Фаза здачі об'єкта й завершення проекту
1.4. Учасники проекту
Замовник, проектувальник, постачальник, підрядник, консультант
керівник проекту
Стиль керівництва проектом
Організація робіт із проекту, рівень комп'ютеризації й інформатизації, рівень використовуваних коштів керування проектом.
Учасники проекту.
Команда проекту
Методи й кошту комунікації
Економічні умови проекту
Соціальні умови проекту
1.5. Процес керування проектом і організаційна структура
1.6. Функції керування проектами й критерії оцінки
Керування предметною областю проекту
Керування якістю
Керування часом
Керування вартістю
Керування персоналом або трудовими ресурсами
Керування комунікаціями або керування інформаційними зв'язками.
Керування контрактами й забезпеченням проекту
Керування ризиком
критерії оцінки проекту
основні аспекти проекту
2. ИННОВАТИКА Й ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
2.1. Інноваційна діяльність і конкурентоспроможність фірм
Інноваційний процес
Інновація
Нововведення
Інноваційна діяльність
Інноваційні зусилля
Керування інноваційною діяльністю
Підрозділ керування
Підрозділ маркетингу
Підрозділ ведення баз даних
Підрозділ керування проектами
Підрозділ САПР систем
Підрозділ пуско-налагодження й сертифікації
Підрозділ добору й підготовки кадрів
Підрозділ фінансово-інвестиційного забезпечення.
Підрозділ організаційно-господарського забезпечення.
Підрозділ якості
2.2. Класифікація інновацій
2.3. Методи й техніка керування інноваційними проектами
2.4. Технології керування інноваційними проектами
ВПРОВАДЖЕННЯ
ТРЕНІНГ
КОНСАЛТИНГ
ТРАНСФЕР
ІНЖИНІРИНГ
Трансфер або передача технологій
спеціалізована інжинірингова фірма
Технологія інжинірингу
3. ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
3.1. Основні завдання й джерела інвестування інновацій
3.2. Бізнес-Планування інноваційних проектів
Концептуальний бізнес-план
Форма концептуального бізнес-плану
Структура й методика складання бізнес-плану
Резюме
Історія
Продукт або послуга
4. Ринки й конкуренти
План маркетингу
Проведення й операції
7. Керування
Фінанси
Ризик, дохід і результат
Визначення ризиків при прийнятті інвестиційних розв'язків
3.4. Інвестиційні венчурні Фонди
3.5. Інноваційні фонди
3.6. Міжнародні програми підтримки наукових досліджень і технологій
Грант
Донори
Заявники
Заявка
Заявочна кампанія
Некомерційна (безприбуткова) організація
3.7. Міжнародні благодійні фонди
3.8. Захист інтелектуальної власності в інноваційному процесі
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Аналіз ситуаційний
Бізнес-план проекту
Бюджет проекту
Венчур
Венчурний бізнес
Венчурні (ризикові) капіталісти
Внутрішній венчур
Гистограмма
Державна інноваційна політика
Декомпозиція (розбивка) робіт (work breakdown structure)
Діаграма Гантта (Gantt chart)
Діаграма ресурсів
Диверсифікованість
Життєвий цикл проекту
Життєвий цикл продукції
Завершення проекту
Інвестиції
Інвестиційний портфель
Инноватика
Інноваційна діяльність
Інновація
Інноваційна інфраструктура
Ключова подія, віха, контрольна крапка
Команда керування проектом
Контракт
Ліцензування
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Механізм керування
Нововведення
"Ноу-хау"
Обмеження
Основний (головний) графік проекту
Оцінка отриманого ефекту
Оцінка комерційних пропозицій
Патент
Перерозподіл ресурсів
Планування
" Під ключ" (turn-key)
Позиціонування
Підприємництво
Проект
Прожект
Пуск об'єктів проекту
Робота
Резерв часу
Ресурси
Ризик
Ринок
Сегментація ринку
Сітковий графік
Системний підхід до керування проектом
Створення команди
Структура поділу робіт
Тендер
Тендерна документація
Технологія
Технології нововведень
Впровадження
Інжиніринг
Консалтинг
Навчання
Передача технології
Керування проектом
Фаза проекту
Фаза проектування й виготовлення (фаза реалізації)
Фаза розробки концепції
Фаза розробки пропозиції
Фаза здачі й завершення проекту
Фрагмент проекту
Swot-Аналіз
ЦИТИРУЕМАЯ ЛІТЕРАТУРА