На головну сторінку   Всі книги

Т. В. Александрова С. А. Голубєв. О. В. Колосова, Н. Б. Культин, С. П. Некрасов, Ю. Р. Нурулин, І. Л. Туккель, В. С. Черняк.. Керування інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене й розширене. Частина 2. Методологія керування інноваційними проектами. / Т. В. Александрова, С. А. Голубєв, О. В-Колосова й ін.; Під общ. ред. професори. І. Л. Туккеля - Спб: Спбгту,1999.-100 с.. 1999

Розглянуті основні поняття й принципи структурування проек-та, як об'єкта керування. Даний докладний виклад прийнятої системи класифікації проектів, що існують і пропонованих інструментальних коштів, що автоматизують керування проектом на різних стадіях його життєвого циклу. Наведений опис найпоширеніших пакетів прикладних програм, що реалізують ідеологію Project Management і приклади, що ілюструють їхнє застосування. У першій частині навчального посібника викладені основи методології керування інноваційними проектами, а в другій частині дані описи інструментальних коштів і практикум.
Призначене для студентів вищих навчальних закладів і слухачів програм підвищення кваліфікації й додаткового утвору, підготовлюваних по напрямкові "Инноватика".
Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Санкт- Петербурзького державного технічного університету.

ВВЕДЕННЯ
1. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОШТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ
1.1. Структура проекту й методології структурного аналізу
Структура проекту
Структурні моделі проекту
1. Dfd-Методології
1.1. Методології K. Gane - T. Sarson, і T. De Marca
1.2. Методологія E. Yourdon
2. Sadt-Методологія D. Ross.
1.2. Технологія системного проектування на базі типового розв'язку.
Умова необхідності.
Умова достатності.
1.3. Автоматизовані системи керування проектами
1.4. Технологія структурного аналізу й проектування SADT
Idefo-Діаграми
Idefo-Блоки
Інтерфейс функції (стрілки)
Вхід даних (Input)
Керування (Control)
Вихід (Output)
Механізм (Mechanism)
Варіанти взаємодії функцій
Розгалуження й об'єднання стрілок
Приклади розгалужень і об'єднань
Тунелі
Цикл Автор-Читач
Визначення мети створення моделі
Точка зору
Границі моделі
Найменування функції системи
Визначення Входу, Керування, Виходу й Механізму функції
Визначення Виходів
Визначення Входів
Визначення Механізму
Визначення Керування
Оцінка ступеня готовності контекстної діаграми
Нумерація функцій і діаграм
Взаємозв'язок блоку й діаграми декомпозиції
Правила побудови діаграм
Стратегії декомпозиції
Алгоритм аналізу системи
1.5. Програмний комплекс PROJECT EXPERT
1.6. Програмний комплекс Microsoft Project
2. ПРАКТИКУМ ПО КЕРУВАННЮ ПРОЕКТАМИ
2.1. Лабораторні роботи з методології IDEF0 і програмному комплексу Bpwin
2.1.1. Лабораторна робота 1. Створення нової моделі й контекстнойдиаграмми
Програма роботи
2.1.2. Лабораторна робота 2. Створення наступних діаграм моделі
Програма роботи
2.1.3. Лабораторна робота 3. Розробка власної моделі
2.2. Лабораторні роботи із програмного комплексуряолест ЕХРЕЯТ
Порядок виконання циклу робіт
Звіт про виконані роботи
2.2.1. Лабораторна робота 1. Побудова моделі
Завдання
2.2.2. Лабораторна робота 2. Визначення потреби й разработкастратегії фінансування
Завдання
2.2.3. Лабораторна робота 3. Аналіз фінансових результатів иформирование звіту
Завдання
Заключне зауваження
2.3. Лабораторні роботи із програмного комплексу М1СК080ГТ РЯОЛЕСТ 4.0
Порядок виконання циклу робіт
Звіт про виконані роботи
2.3.1. Лабораторна робота 1. Початок роботи над проектом
Загальні відомості
Контрольні крапки проекту
Завдання
2.3.2. Лабораторна робота 2. Коректування списку завдань і формування структури проекту
Формування структури проекту
Завдання
2.3.3. Лабораторна робота 3. Призначення зв'язків між завданнями
Зв'язки між завданнями
Час затримки (випередження) виконання завдання
Часовий масштаб діаграми Гантта
Контрольні питання
Завдання
2.3.4. Лабораторна робота 4. Ресурси проекту
Ціна ресурсу й вартість завдання
Ресурси проекту
Контрольні питання
Завдання
2.3.5. Лабораторна робота 5. Призначення ресурсів завданням проекту
Призначення ресурсів
Завдання
2.3.6. Лабораторна робота 6. Контроль над розвитком проекту
Створення базового плану проекту
Уведення інформації про стан проекту
Аналіз стану проекту
Завдання
2.4. Лабораторні роботи "Добір команди проекту"
2.4.1. Лабораторна робота 1. Персональний стиль керування
2.4.2. Лабораторна робота 2. Стиль керування в командеисполнителей проекту
ЦИТИРУЕМАЯ ЛІТЕРАТУРА