На головну сторінку   Всі книги

Савчук В. П.. КЕРУВАННЯ ВИТРАТАМИ Й ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКИ ПІДПРИЄМСТВА. Базові технології. Київ, 2004. 2004

Справжній навчальний посібник присвячений систематичному викладу питань аналізу й керування витратами підприємства, а також питанням аналізу беззбитковості й цільового планування прибутки. Мова йде про, так званому, ресурсному, або товарному, плануванні, коли аналізуються й плануються не грошові потоки, а виторг і витрати. УТРИМУВАННЯ
Введення
2. КЕРУВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Й АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
2.1. Основні методичні положення аналізу витрат
2.1.1. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу
2.1.2. Локалізація витрат по видах продукції
2.1.3. Методи калькуляції собівартості продукції
2.2. Основні положення аналізу беззбитковості й цільового планування прибутки
2.2.1. Вихідні допущення
2.2.2. Розрахунки й аналіз крапки беззбитковості
2.2.3. Робочий формат для аналізу беззбитковості й цільового планування прибутки
2.2.4. Вплив вкладеного доходу й аналіз операційного важеля
2.2.5. Методика аналізу беззбитковості для багатономенклатурного проведення
2.3. Гнучке планування й контроль накладних витрат
2.3.1. Основні положення гнучкого планування
2.3.2. Особливості технології гнучкого планування накладних витрат
2.3.3. Використання Авс-Методу для гнучкого планування
2.3.4. Технологія гнучкого планування для декількох базових показників
2.4. Основні положення управлінського обліку на підприємстві
2.4.1 Вихідні положення
2.4.2. Система управлінського обліку поточного стану ресурсів і заборгованостей підприємства
2.4.3. Система обліку витрат підприємства
Модель організації обліку витрат підприємства
2.5. Система керування витратами підприємства в рамках Cvp-Підходу
2.6. Стратегічне керування витратами підприємства
2.6.1. Загальні положення системи стратегічного керування витратами
2.6.2. Використання концепції ланцюжка цінностей
2.6.3. Акцент на стратегічне позиціонування
2.6.4. Концепція затратообразующих факторів
2.7. Практичні вправи й завдання по керуванню витратами й аналізу беззбитковості
2.7.1. Контрольні питання
2.7.2. Комплексне завдання з розв'язком
2.7.3. Завдання для самостійного розв'язку