На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Керування обіговим капіталом 2001. 2001

Керування обіговим капіталом

Тема 7. Керування обіговим капіталом
1. Загальні основи керування оборотними активами
1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді.
2. Керування товарними запасами
3. Керування дебіторською заборгованістю
4. Формування системи кредитних умов. До складу цих умов входять наступні елементи:
4. Керування грошовими активами
5. Керування фінансуванням оборотних активів
Питання для самоконтролю:
Тестові завдання: