На головну сторінку   Всі книги

Стоянова Е. C., Бикова Е. В., Бланк І. А.. Керування обіговим капіталом / Під ред. Е. С. Стояновой. (Серія «Фінансовий менеджмент для практиків») - M.:,1998.- 128 с.. 1998

Професійний курс керування обіговим капіталом, що охоплює практичні аспекти фінансового менеджменту оборотних активів і короткострокових зобов'язань підприємства. Для підприємців, керівників, фінансових менеджерів, економістів і бухгалтерів підприємств, аудиторів і консультантів, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів, слухачів бізнес-шкіл. УТРИМУВАННЯ
ГЛАВА I Комплексне оперативне керування оборотними активами й короткостроковими зобов'язаннями підприємства
Чистий обіговий капітал і поточні фінансові потреби підприємства
Прискорення оборотності обігових коштів - найважливіший спосіб зниження поточних фінансових потреб
Прискорення оборотності обігових коштів - найважливіший спосіб зниження поточних фінансових потреб
« Вчення про дешеву покупку й дорогому продажу Два шляхи.
Вибір політики комплексного оперативного керування поточними активами й поточними пасивами
РОЗДІЛ 2 Критерії прийняття фінансових розв'язків по керуванню обіговим капіталом
Поглиблений аналіз власних обігових коштів - і поточних фінансових потреб
Ділові ситуації й фінансові розв'язки
ГЛАВА З Керування основними елементами оборотних активів
3.1. Формування запасів
Керування грошовими активам
РОЗДІЛ 4 Бюджетування в керуванні обіговим капіталом
4.1. Загальний бюджет підприємства: структура й принципи складання
Аналіз і планування руху грошових коштів
Складання Звіту про рух грошових коштів
Мети, можливості й логіка операційного аналізу
Поглиблений операційний аналіз
Сполучення операційного аналізу з розрахунками грошових потоків у керуванні обіговим капіталом
ПРАКТИКУМ
ДОДАТКА
Додаток 1. Політика фінансування оборотних активів
Додаток 2. «Правило Парето»*