На головну сторінку   Всі книги

Поршнєв А. Г.. Керування організацією: Підручник / Під ред. А. М. Поршнєва, З. П. Румянцевій, Н. А. Саломатина.- 2-е изд., перераб. і доп.- М.: ИНФРА-М,1999.-669 с.. 1999

Керування організацією: Підручник

Утримування
Розділ 1 ПРИБУТОК У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Роль прибутки й фактори, що впливають на її величину
1.1.1. Прибуток і рентабельність
1.1.2. Склад і структура витрат
1.1.3. Розмір виручки від реалізації продукції
1.1.4. Ціноутворення
1.2. Склад валового прибутку організації
1.3. Визначення планового прибутку
Метод прямого рахунку
Аналітичний метод
1.3.3. Укрупнений підхід до максимізації прибутки
1.4. Розподіл прибутку
ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ОБІГОВИМИ КОШТАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ
2.1. Принципи організації обігових коштів
2.1.1. Кругообіг обігових коштів
2.1.2. Класифікація обігових коштів
2.1.3. Склад і розміщення обігових коштів
2.1.4. Організація нормування обігових коштів
2.2. Методичні положення по оптимізації коштів у виробничих запасах
2.2.1. Нормування обігових коштів у запасах сировини, основних матеріалів і покупних напівфабрикатів
2.2.2. Нормування обігових коштів у запасах допоміжних матеріалів
Нормування обігових коштів у запасах палива
Нормування обігових коштів у запасах тари
2.2.5. Нормування обігових коштів на запасні частини для ремонту
2.2.6. Нормування обігових коштів у запасах малоцінних і швидкозношуваних предметів
2.3. Методичні положення по оптимізації коштів у незавершеному проведенні й видатках майбутніх періодів
2.3.1. Обігові кошти в незавершеному проведенні
2.3.2. Нормування обігових коштів у видатках майбутніх періодів
2.4. Методичні положення по оптимізації коштів у готовій продукції й сукупної величини обігових коштів
2.4.1. Нормування обігових коштів у готовій продукції
2.4.2. Сукупний норматив обігових коштів
2.5. Керування ненормованими обіговими коштами
2.6. Формування обігових коштів і економічна ефективність їх використання
Розділ 3 КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
3.1. Роль фінансів у діяльності акціонерного товариства
3.2. Капітал, прибуток і фонди акціонерного товариства
3.2.1. Статутний капітал акціонерного товариства
3.2.2. Зміна статутного капіталу акціонерного товариства
3.2.3. Прибуток акціонерного товариства
3.2.4. Резервний і інші фонди акціонерного товариства
3.3. Цінні папери акціонерного товариства
з.3.1. Акція
3.3.2. Вартість акції
3.3.3. Облігація
3.3.4. Інші цінні папери
3.4. Реєстр акціонерів акціонерного товариства
3.4.1. Дані, внесені до реєстру
3.4.2. Номінальні власники акцій
3.4.3. Внесення записів до реєстру акціонерів
3.5. Фінансові питання реорганізації й ліквідації акціонерного товариства
3.5.1. Реорганізація акціонерного товариства
3.5.2. Злиття й приєднання акціонерних товариств
3.5.3. Поділ і виділення акціонерних товариств
3.5.4. Перетворення акціонерного товариства
3.5.5. Ліквідація акціонерного товариства