На головну сторінку   Всі книги

І. А. Александров. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА: ПОРЯДОК І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ. "Податковий вісник", 2009. 2009

ВВЕДЕННЯ
Розділ 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ
Дії роботодавця, про яких піде мова нижче, тільки завершують процес звільнення.
1.1. День звільнення
1.2. Наказ про звільнення
1.3. Видача трудової книжки
1.3.1. Якщо в день звільнення співробітник не працював
1.3.2. Затримка видачі трудової книжки
1.3.3. Внесення в трудову книжку неправильного запису про звільнення
1.4. Передача справ
1.5. Інвентаризація
1.6. Розрахунки. Обчислення й виплата компенсації за відпустку. Відпустка з наступним звільненням
1.6.1. Компенсація за невикористану відпустку
1.6.2. Відпустка з наступним звільненням
1.7. Утримання за невідпрацьовані дні відпустки
1.7.1. Розрахунки утримуваної суми
1.7.2. Порядок утримання
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ
2.1. Звільнення за згодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.2. Звільнення у зв'язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.2.1. Звільнення по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ вагітної жінки
2.3. Розірвання трудового договору на вимогу працівника
2.3.1. Звільнення за власним бажанням (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.3.2. Розірвання трудового договору внаслідок відмови працівника від продовження роботи при зміні власника майна організації зі зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.3.3. Розірвання трудового договору внаслідок відмови працівника від продовження роботи при зміні певних сторонами умов трудового договору (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.3.4. Розірвання трудового договору у випадку відмови працівника від перекладу на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, або у зв'язку з відсутністю в роботодавця відповідної роботи (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.3.5. Розірвання трудового договору у випадку відмови працівника від перекладу на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.4. Звільнення з ініціативи роботодавця (ст. 81 ТК РФ)
2.4.1. Загальні правила звільнення з ініціативи роботодавця
2.4.2. Звільнення працівника випробування, що не витримало (ст. 71 ТК РФ)
2.4.3. Ліквідація організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.3.1. Ліквідація організації
2.4.3.1.1. Ліквідація філії
2.4.3.2. Припинення діяльності індивідуальним підприємцем
2.4.4. Звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.5. Звільнення працівника у зв'язку з невідповідністю його займаної посади або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.6. Звільнення у зв'язку зі зміною власника майна організації (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7. Звільнення працівника, що зробила дисциплінарна провина (п. п. 5 -10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.1. Загальний порядок накладення дисциплінарних стягнень
2.4.7.2. Кількаразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарні санкції (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.3. Однократне грубе порушення працівником трудових обов'язків (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.4. Здійснення винних дій працівником, що обслуговують грошові або товарні цінності (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.5. Здійснення працівником, що виконують виховні функції, аморальної провини (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.6. Ухвалення необґрунтованого рішення керівником організації (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.7. Звільнення працівника, що представив роботодавцеві підроблені документи при висновку трудового договору (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.4.7.8. Звільнення керівника, члена колегіального виконавчого органа організації по підставах, передбаченим трудовим договором (п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
2.5. Переклад працівника на його прохання або з його згоди на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посада) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
2.6. Звільнення по підставах, що не залежать від сторін трудового договору (ст. 83 ТК РФ)
2.6.1. Заклик працівника на військову службу або напрямок його на цивільну службу, що заміняє її альтернативну (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.2. Поновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.3. Необрання на посаду (п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.4. Осуд працівника до покарання, що виключає продовження колишньої роботи, відповідно до вироку суду, що вступили в законну чинність (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.5. Визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.6. Смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також визнання судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлим або безвісно відсутнім (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.7. Настання надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.8. Дискваліфікація або інше адміністративне покарання, що виключає можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.9. Закінчення терміну дії, призупинення дії на строк більш двох місяців або позбавлення працівника спеціального права, якщо це спричиняє неможливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором (п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.10. Припинення допуску до державної таємниці, есливиполняемая робота вимагає такого допуску (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) розв'язку державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі (п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
2.6.12. Приведення загальної кількості працівників, що є іноземними громадянами або особами без громадянства, у відповідність із припустимою часткою таких працівників, установленої Урядом РФ (п. 12 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Постанова Уряду РФ від 16.04.2003 N 225 " Про трудові книжкахquоt;
Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 17.03.2004 N 2 " Про застосування судами Російської Федерації Трудового кодексу Російської Федерацииquоt; (Витягу)
Визначення Рязанського обласного суду від 08.04.2009 N 33-483
Розв'язок Ржевского міського суду Тверской області від 11.02.2005 N 2-69
Довідка Кемеровського обласного суду від 01.02.2005 N 01-19/132
Огляд касаційної практики Верховного суду Республіки Комі по цивільних справах за березень 2007 року
Справа N 33-736 Сиктивкарский міський суд
Справа N 33-762 Ухтинский міський суд
Справа N 33-757 Ежвинский районний суд м. Сиктивкара
Огляд судової практики по трудових і соціальних справах Судової колегії по цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації за 2005 рік
Витягу
По трудових справах