На головну сторінку   Всі книги

Амінів І. І., Колонтаевская І. Ф.. Валютне законодавство Учбово-практична допомога.- М., МГУТУ, 2005. 2005

Видання підготовлене відповідно до законодавства Російської Федерації про валютне регулювання й валютному контролі. Матеріал викладений у формі питань і відповідей, підготовлених відповідно до екзаменаційних вимог по даній дисципліні. У допомозі вказуються особливості валютного контролю, даються поняття резидентів і нерезидентів, а також перелічуються їх права. Призначене студентам вузів для ефективної підготовки до екзамену з дисципліни «Валютне законодавство». Утримування
Введення
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Питання 1. Поняття, метод, об'єкт, суб'єкти валютного законодавства. Нормативні акти
Питання 2. Співвідношення валютного законодавства з іншими галузями права
Питання 3. Валютне регулювання
Питання 4. Валютний контроль
Питання 5. Органі й агенти валютного контролю
Питання 6. Валютні цінності
Питання 7. Валютні операції
Питання 8. Резиденти. Права резидентів
Питання 9. Нерезиденти. Права нерезидентів
Тест по загальній частині
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Питання 10. Обіг наявної іноземної валюти
Питання 11. Порядок обігу наявної іноземної валюти у випадку відрядження
Питання 12. Операції по внесках
Питання 13. Валютно-обмінні операції
Питання 14. Обмінні пункти. Порядок організації й роботи
Питання 15. Вивіз наявної іноземної валюти й цінних паперів в іноземній валюті. Ввіз валюти
Питання 16. Експорт. Валютний контроль по експорту
Питання 17. Продаж іноземної валюти. Обов'язковий продаж валютного виторгу
Питання 18. Імпортні операції
Питання 19. Покупка іноземної валюти
Питання 20. Відповідальність за порушення при проведенні імпортних операцій і покупці іноземної валюти, при проведенні операцій з дорогоцінними металами й каменями й відповідальність за інші порушення
Тест по особливій частині
Тест по дисципліні