На головну сторінку   Всі книги

А. Я. Черешків. ВАЛЮТНИЙ ДИЛИНГ І ФІНАНСОВІ РИНКИ Ростову-на^-Дону 2008. 2008

У сучасній ринковій економіці діяльність усіх її суб'єктів тісним образом пов'язана з фінансовими ринками, кожний з яких являє собою організовану або неформальну систему торгівлі фінансовими активами й інструментами. Незважаючи на різноманіття й важливість різних фінансових ринків, центральне місце серед них займає валютний ринок. Валютний ринок є самим більшим фінансовим ринком, що й динамічно розбудовується, у світі. Передмова
Утримування
Введення
Розділ 1. Основні категорії, форми й механізми функціонування валютних відносин
Розділ 1. Валюта й валютний курс
Сутність валютних відносин
Валюта, її основні види й характеристики
Валюта цін
Валюта платіж
Валюта кредит
Валюта клірингу
Валюта вексел
Валютний курс і паритет купівельної спроможності.
Розділ 2. Валютна система і її еволюція.
2.1. Сутність, основні елементи й види валютних систем.
2.2. Еволюція валютних систем і сучасні валютні проблеми.
Перша світова валютна систем
Генуезская валютна систем
Бреттонвудская валютна система.
2.3. Особливості валютної системи Росії.
Основою валютної системи Росії є національна грошова одиниця - російський рубль
Умови конвертируемост
Своєрідним у Росії є й валютний паритет
Специфіка валютного паритету обумовила й особливий режим валютного курсу рубля
Відносно валютних обмежень національна валютна система максимально наблизилася до міжнародних стандартів
Міжнародна валютна ликвидност
Інституціональна структура національної валютної системи Росії в основному схожа на інші країни й світову валютну систему
Деякі особливості є й у режимі валютного ринку й ринку золота в Росії
Що стосується регламентації міжнародних кредитних коштів обігу й міжнародних розрахунків
Розділ 3. Валютний ринок у структурі фінансових ринків.
3.1. Сутність, функції й учасники валютного ринку.
Трансферна функци
Кредитна функци
Страхова (хеджинговая) функци
Спекулятивна функци
3.2. Класифікація валютних ринків.
Регулювання валютного ринку.
3.4. Становлення й проблеми розвитку валютного ринку в Росії.
Розділ 2. Валютні операції й валютні ризики.
Розділ 4. Загальна характеристика валютних операцій.
4.1. Сутність і види валютних операцій.
4.2. Депозитно-кредитні валютні операції.
4.3. Валютні операції по обслуговуванню міжнародних розрахунків.
Дилинговие валютні операції.
Розділ 5.Крос-Курси, курси продавця й покупця, маржа й спред на валютному ринку.
Повне валютне котирування: курс покупця й курс продавця.
Маржа й спред у валютних операціях.
Сутність крос-курсів і способи їх розрахунків.
Розділ 6. Валютна позиція й ризики у валютних операціях.
6.1. Валютна позиція і її види.
6.2. Сутність валютних ризиків і їх класифікація.
Керування валютними ризиками.
Глава 7. Поточні дилинговие операції валютного ринку.
7.1. Загальна характеристика валютного спотового ринку.
7.2. Стандартні валютні операції спот-ринка.
7.3. Особливості спот-ринку в Росії.
Валютний курс по безготівкових міжбанківських угодах
Обмінний курс валютних бірж
Валютний курс наявних угод
Глава 8. Форвардні операції валютного ринку.
8.1. Загальна характеристика форвардного валютного ринку.
8.2. Сутність і види форвардних операцій на валютному ринку.
8.3. Форвардний курс і способи його визначення.
Сутність, класифікація й котирування валютних свопов.
Котирування коротких свопов.
Приклад висновку короткого свопа
Приклад висновку короткого свопа на основі звичайного способу
Приклад висновку короткого свопа на основі зворотного спосіб
Глава 9. Валютні деривативи (ф'ючерси, опціони).
Загальна характеристика похідних валютних операцій.
Особливості котирувань валютних ф'ючерсів і опціонів.
9.3. Використання деривативів на російському валютному ринку.
Розділ 3. Основи прогнозування валютних курсів і валютних ринків.
Глава 10. Валютне прогнозування і його особливості при різних валютних режимах.
Сутність і роль валютного прогнозування.
1. Валютний курс і рівень внутрішніх цін
2. Валютний курс і платіжний баланс
3. Валютний курс і держбюджет
4. Валютний курс і рахунку грошової системи
5. Валютний курс і реальний сектор економіки
Методи ринкового валютного прогнозування.
Валютний прогноз на основі гіпотези про незміщений форвардний курс
Валютний прогноз на основі міжнародного ефекту Фишера
Методи модельного валютного прогнозування.
Глава 11. Фундаментальне валютне прогнозування.
11.1. Фактори фундаментального аналізу.
11.2. Багатофакторні й однофакторні фундаментальні прогнози валютного ринку.
Глава 12. Технічне валютне прогнозування.
Вихідні принципи, ціль і види технічного аналізу валютного ринку.
Основні поняття й інструменти трендового технічного аналізу.
Фігура «головаиплечи» (head-and-shoulderspattern
V-Образна фігур
Фігура «прапор
Фігура «вимпел
Фігуру «трикутник
Фігура «клин
Лінійний графи
Графіки відрізків (барів)
Тести
Завдання й вправи
Список рекомендованої літератури