На головну сторінку   Всі книги

Водне право: Курс лекцій. 2016

Водне право - система правових норм, що регулюють суспільні відносини по використанню, охороні й відновленню водних об'єктів. Водне право має свій метод регулювання, що полягає зі специфічних способів, коштів і приймань впливу на суспільні відносини. Воно регулює суспільні відносини, як шляхом владних приписань, так і шляхом надання суб'єктам цих відносин самостійності й рівноправності. Утримування
Лекція 1. Основи водного права
1. Поняття й коротка історія розвитку водного права
2. Водне законодавство й водні правовідносини
2.1. Конституційні норми про водні відносини
2.2. Міжнародні джерела водного права
3. Принципи водного законодавства
4. Структура Водного Кодексу РФ
4. Інші закони й підзаконні акти в області водних відносин
Лекція 2. Водні правовідносини й власність на водні об'єкти
Водні правовідносини
2. Поняття права власності на води
3. Порядок водокористування
3.1. Договори водокористування
3.2. Розв'язку про надання водних об'єктів у користування
4. Водні Сервітути
5. Платність водокористування
Лекція 3. Функції й повноваження органів керування водним господарством
1. Загальна характеристика органів керування
2. Державний облік водного фонду
3. Контроль в області використання й охорони вод
4. Басейнові угоди й ради, інші басейнові методи керування
5. Федеральні й регіональні повноваження
Лекція 4. Землі водного фонду й водоохоронні зони
1. Правовий режим земель водного фонду
2. Водоохоронні зони й захисні округи
Лекція 5. Різноманітність водних об'єктів і основні види їх використання
1. Правовий режим різних видів водних об'єктів
2. Правовий режим морських вод
Лекція 6. Основні види використання водних об'єктів
1. Цільове використання й способи охорони водних об'єктів
2. Питне й господарсько-побутове водопостачання
3. Гідротехнічне будівництво й меліорація
4. Транспорт і лісосплав
5. Значення концесій у водному господарстві
6. Використання водних об'єктів для цілей рибного й мисливського господарства
Лекція 7. Правова охорона міських і приміських вод
1. Стан міських і приміських вод
2. Зонирование в межах міста
3. Водні об'єкти в приміських зонах
4. Водні об'єкти, ріст площі мегаполісів і екологічне оздоровлення
Лекція 8. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
1. Поняття юридичної відповідальності й підстави її застосування
2. Карна й адміністративна відповідальність
3. Цивільно-правова (майнова) відповідальність
4. Дисциплінарна відповідальність
Лекція 9. Закордонне водне право
1. Держави СНД і Балтії
2. Співвідношення водного законодавства країн СНД із іншими галузями права
3. Міжнародне річкове право країн СНД
4. Правовий інститут земель водного фонду по законодавству країн СНД
5. Статус і проблеми водоохоронних і берегових зон
6. Особливості болота як водного об'єкта: осушення й реабілітація
Лекція 10. Водне законодавство держав близького й далекого зарубіжжя
1. Водне законодавство країн Балтії
2. Європейські країни
3. Водне законодавство США
4. Канада
5. Великобританія
6. Австралія
7. Китай
Бібліографічний список