На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ Й КРЕДИТ». 2015

1. Фінанси як економічна категорія, сутність і функції.
2. Фінансова політика держави, фактори її визначальні.
3. Система керування фінансами, її функціональні елементи.
4. Фінанси господарюючих суб'єктів як основна ланка системи фінансів, склад фінансових ресурсів організацій.
5. Державні й муніципальні фінанси. Склад фінансових ресурсів.
6. Бюджетна система й бюджетний устрій РФ. Практика розмежування доходів між ланками бюджетної системи.
7. Бюджетний процес, його стадії.
8. Податкова система, її елементи.
9. Роль і значення спеціальних державних фондів, їх види.
10. Державний і муніципальний кредит як система економічних відносин.
11 Державний борг Російської Федерації - це боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними і юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями й іншими суб'єктами міжнародного права, включа
Міжнародний кредит: сутність і основні форми.
До світових фінансових центрів відносять ті місця у світі, де торгівля іноземними фінансовими активами ведеться особливо широко.
Сутність грошей як економічної категорії.
Грошова система
16. Биметаллизм і монометаллизм. Система золотого стандарту, її втримування.
17. Грошова маса і її складові. Керування грошовою масою.
18. Поняття грошового обігу. Види грошей, що функціонують у грошовому обігу.
19. Економічна природа кредитних грошей і їх види.
20. Вексель і вексельний обіг. Різновиди векселя.
21. Електронні гроші і їх характеристика.
БЕЗГОТІВКОВИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ.
23. Сутність сучасної інфляції, форми прояву й різновиди.
24. Методи антиінфляційного регулювання, специфіка їх застосування.
25. Міжнародні валютні відносини і їх характеристика.
26. Поняття валютної системи, види й типи сучасних валютних систем.
27. Валютні ринки, форми їх організації, функції валютних ринків.
28. Валютна політика держави. Валютний паритет, валютний курс.
29. Поняття платіжного балансу. Його структура й характеристика.
30. Поняття валютного ризику, причини його виникнення.
31. Основні завдання й функції, міжнародних кредитно-фінансових організацій, принципи їх діяльності.
32. Сутність і функції кредиту як економічної категорії.
33. Види й форми кредитів, їх особливості, характеристика.
34. Ринок позичкових капіталів і кредитів, його структура й характеристика.
35. Позичковий капітал і його особливості.
37. Поняття позичкового відсотка і його різновиди
Методи розрахунків позичкового відсотка
39. Центральні банки
40. Структура й формування власного капіталу
Ресурси комерційного банку - це його власний капітал і притягнуті на поворотній основі кошти юридичних і фізичних осіб, сформовані банком у результаті проведення пасивних операцій, які в сукупності використовуються їм для здійснення активних операцій.
Ресурси кредитних операцій комерційного банку. банку їх природа, специфіка й особливості. Пасивні кредитні операції.
Сутність і функції Центрального Банку РФ
Сутність кредитної політики банку
46. КЕРУВАННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
47. ВИДИ ТРАСТОВИХ ПОСЛУГ, ЇХ УТРИМУВАННЯ
48. ФАКТОРИНГОВИЕ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
49. ЛІЗИНГОВИЙ ПРОЦЕС, ЙОГО ЕТАПИ
50. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКОВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ