На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Питання за курсом «Гроші кредит банки» 2011. 2011

Сутність, види й функції грошей.
Походження й сутність грошей
Функції грошей.
Захід вартості
Кошт обігу
Кошт платежу.
Кошт нагромадження
Світові гроші.
Види грошей.
Вексел
Банкнот
Че
Кредитні карточк
Електронні гроші
Роль грошей.
Грошово-кредитний оборот і його структура.
Наявний грошовий обіг.
Безготівковий грошовий обіг.
Платіжне поручени
Акредитив
Че
Инкасс
Грошова маса.
Грошові системи, її елементи й типи.
Биметаллиз
Монометаллиз
Інфляція.
Антиінфляційна політика.
Міжнародні валютно-розрахункові відносини.
Тема: Кредит: сутність, функції й форми
Необхідність і сутність кредиту
Функції кредиту
Форми кредиту
Комерційний креди
Банківський креди
Споживчий креди
Державний креди
Міжнародний креди
Тема . Банківська система і її елементи.
Сутність БС і її типи
Одноуровневая Б
Дворівнева Б
Формування й розвиток.
Елементи банківської системи.
Діяльність ЦБ
Виникнення й форми організації ЦБ
Функції ЦБ
Банк банків і розрахунковий центр.
Банкір Уряду
Грошово-кредитне регулювання економіки
Валютний центр.
Пасивні операції ЦБ.
Позики.
Активні операції Ц
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.
Комбанк: поняття й види.
Функції комбанков
Акумуляція й мобілізація тимчасово вільних коштів.
Посередництво в кредит
Посередництво в здійсненні розрахунків і платежів.
Створення платіжних средст
Пасивні операції КБ.
Активні операції КБ
Ліквідність КБ.
Спеціалізовані банки і їх діяльність.