На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Питання за курсом «Гроші кредит банки» 2010. 2010

Необхідність і передумови виникнення й застосування грошей.
Сутність грошей і функції грошей
Види грошей і їх особливості
Поняття "денежнийоборот"
Принципи організації безготівкових розрахунків.
Форми безготівкових розрахунків
Готівково-грошовий оборот, його організація.
Грошові системи, їх типи.
Закон грошового обігу. Грошова маса й швидкість обігу дене
Грошова емісія й випуск грошей у господарський оборот
Сутність і механізм банківського мультиплікатора
Напрямку стабілізації грошової одиниці. Грошові реформи
Деномінація (зміна масштабу цін)
Девальвація
Ревальвація (реставрація
Нуллификаци
Сутність інфляції. Інфляція попиту й витрат.
Інфляція попиту
Інфляція витрат
Інфляція витрат
Основні типи інфляції. Антиінфляційна політика
Валютна система. Основні елементи валютної системи
національна валюта;
регулювання міжнародної валютної ліквідності країни;
режим валютного курс
Валютні обмеження
Світова валютна система. Регіональна валютна система.
Валютний курс. Основні методи регулювання валютного курсу. Валютне котирування.
Баланси міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланс.
Розглянемо структуру платіжного балансу
« Платіжний баланс по поточних операціях»:
II. Баланс руху капитало
19. Необхідність кредиту
Функції кредиту. Структура кредиту
Особливості позичкового капіталу.
Сутність позичкового відсотка. Форми позичкового відсотка.
ПРОЦЕНТНА МАРЖА
Структура ринку позичкових капіталів
Функції ринку позичкових капіталів
Структура сучасної кредитної системи
Структура кредитної системи Росії
Класифікація кредитів
Форми кредиту
27/1. Ринок цінних паперів
Грошово-кредитна політика. Основні напрямки.
Загальні й селективні методи грошово-кредитної політики
Методи грошово-кредитної політики ЦБ (ЗАГАЛЬНІ)
Види банків
Активні й пасивні операції ЦБ РФ
Поняття комерційного банку.
Структура керування комерційними банками
Функції комерційних банків
Пасивні операції комерційних банків.
Активні операції комерційних банків.
Методи видачі позички комерційним банком
Структура банківських активів
Керування банківськими активами
Ліквідність комерційних банків
Спеціалізовані небанківські установи
Міжнародні фінансові й кредитні інститути.