На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Питання й відповіді до екзамену з економіки. 2014

1. Поняття потреби. Структура потреб особистості
2 Теорія споживчої поведінки.
3. Обмеженість ресурсів і розв'язок проблеми економічного вибору. Крива виробничих можливостей
4. Типи економічних систем
5 Поняття проведення, фактори проведення. Економічна ефективність.
6. Поняття проведення. Форми організації проведення: спеціалізація й кооперація
7. Види й форми власності.
8. Поняття ринку. Види ринку. Функції ринку.
9. Інфраструктура фінансового, товарного ринку й ринку праці.
10 Ознаки чистої й монополістичної конкуренції. Цінова й нецінова конкуренція.
11. Чиста монополія й олігополія і їх ознаки. Цінова дискримінація.
27. Міжнародний поділ праці й Міжнародний торгівля. Торговельний баланс.
28. Використання абсолютних і відносних переваг у торгівлі
29. Свобода торгівлі й політика протекціонізму
30. Валюта. Курси валют причини коливання на ринку валют.
31. Політика Державного регулювання валютного курсу