На головну сторінку   Всі книги

Елюбаев Жумагельди Сакенович. ПИТАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: недропользование, емісії в навколишнє середовище, розміщення й зберігання відходів (збірник наукових статей і доповідей), Алмати: 2014. 2014

У справжній Збірник включені наукові статті й доповіді автора, опубліковані в останні роки в юридичних журналах і матеріалах науково-практичних конференцій. У них розкриваються складні процеси взаємин держави із природопользователями, з інвесторами й іншими суб'єктами правовідносин у цьому важливому секторі економіки нашої країни. Багато робіт автора присвячені науково-практичним коментарям чинного законодавства, що регулює відношення в сфері недропользования, питанням здійснення емісій у навколишнє середовище, розміщення й зберігання відходів, а також аналізу правозастосовної практики. У Збірник включені також деякі праці автора на загальноправові теми й матеріали на казахському, англійському й німецькому мовах, що дозволить розширити коло читачів. Автор є одним з відомих і високопрофесійних юристів Казахстану, що добре знає проблеми нафтогазової галузі, має вчений ступінь доктора юридичних наук. Більш десяти років він працює в цій сфері промисловості, очолює створену з його ініціативи Казахстанську Асоціацію юристів нафтогазової галузі (KPLA). Їм опубліковане більш 100 наукових статей на різні правові теми, видані монографії, науково-практичні допомоги. Збірник призначений для широкого кола читачів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також для фахівців, що працюють у нафтогазовій галузі Республіки Казахстан і всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку нафтогазової галузі. Нормативні правові акти, на які робить посилання автор книги, наведені по їхньому стану на момент підготовки статті або виступи з доповіддю Елюбаев Жумагельди Сакенович
Елубаев Ж#1201; магелді С#1241; кен#1201; ли
Yelyubayev Zhumageldy Sakenovich
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
Роль юридичної науки в розвитку нафтогазової галузі Республіки Казахстан
Проблеми співвідношення норм цивільного й гірського права
Принципи й методи регулювання правовідносин у сфері недропользования
Право про надра - самостійна галузь казахстанського права, наука й навчальна дисципліна
Субсидіарне застосування правових норм при регулюванні відносин у сфері недропользования
Поняття субсидіарного застосування правових норм
Субсидіарне застосування правових норм при висновку, виконанні й розірванні контрактів на недропользование
Правильне тлумачення законодавчих установлень і контрактних положень - як спосіб формування однакової правозастосовної практики
Загальні підходи в тлумаченні норм законів
Способи й види тлумачення
Методи й правила тлумачення
Результати тлумачення
Регулювання процесу тлумачення
Тлумачення положень контрактів
Особливості тлумачення положення контрактів на недропользование
Проблеми тлумачення положень контрактів на недропользование
Єдність прямої й екстериторіальної дії екологічних норм на Байконурі
Коротка інформація про космодром Байконур [103]
Питання співвідношення норм міжнародних правових актів і національного законодавства Казахстану з питань охорони навколишнього середовища
ПИТАННЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Нове законодавство Казахстану про недропользованії. Самопочуття інвесторів
Історія й основні етапи розвитку казахстанського права про надра й недропользованії
Питання державного контролю над діяльністю нафтових компаній: практика й законодавство
Додаток №1
До питання про арбітражні застереження в контрактах на недропользование (казахстанська практика)
Проблеми забезпечення казахстанського втримування в контрактах на недропользование
Сучасний стан правового регулювання недропользования в деяких країнах далекого зарубіжжя
Сучасний стан і проблеми правового регулювання недропользования
Проблеми, пов'язані з нестабільністю законодавства про надра й недропользованії
Проблеми, пов'язані із класифікацією родовищ і корисних копалин
Проблеми, пов'язані з відсутністю стимулюючих механізмів по підвищенню ефективності геологорозвідки
Порівняльний аналіз законодавства про надра й недропользованії України й Республіки Казахстан (плюси й мінуси)
Конституцияреспублики Казахстан і деякі питання права власності на надра
Юридичні аспекти міжнародного співробітництва в реалізації нафтогазових проектів. Плюси й мінуси СРП
Юридичні аспекти міжнародного співробітництва в реалізації нафтогазових проектів
Плюси й мінуси Угоди про розділ продукції (СРП)
Питання правового регулювання недропользования в Республіці Казахстан: проблеми й перспективи
I. Історія розвитку законодавства про надра в новітній історії Казахстану
II. Питання забезпечення стабільності контрактів на недропользование
III. Законодавство про надра й питання захисту прав інвесторів
IV. Питання виконання міжнародних зобов'язань Республікою Казахстан у сфері керування надрами
V. Питання вирішення спорів, що виникають у сфері недропользования
ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ
Правові аспекти законодавчої інтерпретації поняття відходи проведення й споживання по законодавству Республіки Казахстан
Питання дотримання екологічних стандартів при недропользованії: законодавство й практика
Питання правового регулювання землекористування, водокористування й емісій у навколишнє середовище при проведенні операцій по недропользованию
Проблеми правового забезпечення державної екологічної політики в Казахстані
Проблеми правового регулювання екологічних відносин у Казахстані: законодавство й практика
Загальне про екологію й праві
Проблеми правового регулювання екологічних відносин
Питання реформування екологічного законодавства
Екологічні ризики в сфері недропользования: законодавство й практика
Загальне про екологічні ризики
Недропользование й екологічні ризики
Законодавство й екологічні ризики
Правозастосовна практика й екологічні ризики
Висновок і рекомендації
ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРІ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Сумнівні законодавчі імпровізації не сприяють привабливому інвестиційному клімату
До питання про статус інвестиційних договорів і контрактів на недропользование
Роль інвестиційного законодавства в регулюванні відносин у сфері недропользования
Вступ
Історія розвитку інвестиційного законодавства
Нове законодавство й інтереси недропользователей-інвесторів
Новели митного законодавства й права експортерів
Питання міжнародних зобов'язань Казахстану
Судова влада й питання захисту інтересів іноземних інвесторів
Інвестиційна привабливість нафтогазового сектору Республіки Казахстан
Становлення законодавства Республіки Казахстан про інвестиції й проблеми правового забезпечення інтересів іноземних інвесторів у нафтогазовій галузі
Проблеми вдосконалювання правового регулювання інвестиційної діяльності й способи захисту прав інвесторів у нафтогазовій галузі
Питання правозастосовної практики дозволу інвестиційних спорів у сфері недропользования
Питання міжнародних зобов'язань Казахстану
ІНТЕРВ'Ю
И Н Т Е Р У Ь Ю магистрантки Сани Жумадиловой (London School of Business and Finance, Лондон, Великобританія)
Інтерв'ю газеті «Економіка»
ПРАЦІ КАЗАХСЬКОЮ МОВОЮ
Жер қ ойнауин пайдалану саласинда#1171; и инвестицияли#1179; қ изметті құқ и#1179; ти#1179; реттеу
Жер қ ойнауин бас#1179; аруди#1187; конституцияли#1179; негіздері: проблемалар ж#1241; не болаша#1179;
ЗА#1186; НИ#1186; Қ АТА#1186; СА#1178; ТАЛУИ - Е#1186; БЕК ДАУЛАРИН ШЕШУДІҢ НЕГІЗГІ ЖОЛИ
ПРАЦІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
New Kazakhstan Legislation on Subsoil Use. Investors' Well-being
Legislative Developments in Kazakhstan
«Investment Prospects of the Oil & Gas Sector of the Republic of Kazakhstan»
Constitutional Framework of Subsoil Management: Issues and Perspectives
ПРАЦІ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
Rolle der Investitionsgesetzgebung in der Regelung der Verhältnisse im Bereich der Nutzung der Bodenschätze
Примітки