На головну сторінку   Всі книги

Графський В. Г.. Загальна історія права й держави: Підручник для вузів.- 2-е изд., перераб. і доп.- М.,2007.- 752 с.. 2007

Підручник дає систематизовані знання в області загальної історії права й держави (історії держави й права закордонних країн) як основної дисципліни вs сучасній юридичній освіті. Книга знакомш із кращими зразками законодавчого мистецтва й творчістю видатних політичних реформаторів. Кожна тема постачена контрольними питаннями для повторення й списком літератури для поглибленого вивчання найбільш важливих проблем і подій у пето рії права. Ддя студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також читачів, що цікавляться минулої й сучасною історією права різних народів і країн Утримування
Передмова
Тема 1. Уведення у вивчення загальної історії права й держави
Що вивчає історія права ?
Загальна історія права й держави як павука й предмет преподавапия
Джерела права й джерела історичних відомостей про право
Методи вивчення права в його історії
Історія права в системі юридичної освіти
Завдання навчального курсу і його особливості
Частина перша. Історія права й держави в стародавності й у середні століття
Розділ перший. Право й держава в стародавності
Тема 2. У джерел права й держави
Первісне (додержавне) право
Зміни в праві з виникненням держави
Тема 3. Прадавні цивілізації. Міста-Держави Месопотамії
Найдавніші цивілізації Сходу
Найдавніші міста-держави Месопотамії
Закони вавилонського царя Хаммурапи: історія створення, структура викладу, основні інститути й норми, культурне значення
Тема 4. Прадавній Єгипет
Періодизація історії Прадавнього Єгипту
Організація державної влади
Давньоєгипетське право
Тема 5. Прадавня Індія
Періодизація історії хараппской і ведичної цивілізацій Індії
Релігійні навчання й громади
Варно-Кастова соціальна структура й організація влади
Наставляння Ману в дхарме (Закони Ману). Влада й закон у трактаті Каутильи про політика (Артхашастра)
Тема 6. Прадавній Китай
Періодизація історії
Керування імперією
Історія законодавчих установлень
Тема 7. Прадавні держави й закони народів Західної Азії
Цивілізації й держави прадавніх хетів, ассирийцев і персів
Хетська держава і її закони
Ассірійська держава
Перська держава. Звичай і закон прадавніх ариев згідно з Авестою
Прадавня Палестина в правління Давида й Соломона. Правові початки в Пятикнижії Мойсея
Тема 8. Прадавня Греція
Возникновениегородов-Держав. Грецька колонізація
Устрій Спарти. Закони Ликурга
Афіни. Реформи Солона. Установи афінської демократії
Право й суд
Імперія Олександра Македонського й еллінізм
Тема 9. Прадавній Рим
Періодизація историиримского держави
Історія установ царського, республіканського й імператорського Рима
Основні періоди в історії римського права
Особливості історії права. Закони Хіітаблиц. Інституції Гаю
Суд і процес
Звід законів візантійського імператора Юстиніана
Розділ другий. Право й держава в середні століття
Тема 10. Європа й Схід на початку середніх століть. Візантійська імперія
Введення
Східна Римська імперія: організація влади й керування
Візантійське законодавство після Юстиніана
Держава й церква в історії Візантії
Візантія й Київська Русь
Церковне право
Тема 11. Середньовічна Русь
Від Київської Русі до Московскогоцарства
Російське право в середні століття
Тема 12. Близький Схід на початку середніх століть. Арабський халіфат
Арабський халіфат: історія організації влади й керування
Мусульманське право: виникнення, джерела й основні інститути
Чотири школи мусульманського законознавства
Тема 13. Західна Європа на початку середніх століть. Іспанія й Франиия
Вестготское держава. Бревіарій Алариха. Кодекс короля Леовигильда
Королівство франків
Салическая правда
Тема 14. Середньовічна Англія
Англосаксонські держави. Нормандське завоювання. Організація влади й керування
Виникнення загального права й суду присяжних
Велика хартія вільностей 1215 г.
Виникнення парламенту
Тема 15. Від сеньйоральної монархії до сословнопредставительной і абсолютної монархії
Європейські монархії. Тюдоровская Англія
Франція. Реформи Ришелье й Кольбера
Німеччина. Золота булла 1356 г.
Реформація церкви
Тема 16. Середньовічне право країн Європи (партикулярні системи права й збірники законів)
Введення
Звичаєве право
Королівська влада й законодавство
Феодальне (помісне, ленне, манориальное) право
Канонічне право
Рецепція римського права
Кутюми Бовези
Саксонське зерцало
«Кароліна» (каральне судебноеуложение імператора Карла V)
Прусское земське укладення 1794 г.
Вестфальский мирний трактат 1648 г.
Тема 17. Право й держава в країнах середньовічного Сходу
Введення
Індія. Середньовічні імперії. Регулювання правових відносин
Китай. Керування імперією
Законодавство: особливе й загальне в законодавчому регулюванні. Танский кодекс. Закони династії Мін
Середньовічна Корея
Японія. Епоха сегуната
Кочові держави монголів. Імперія Чингисхана і його спадкоємців
Частина друга. Сучасна історія
Розділ третій. Історія права й держави Нового часу
Тема 18. Виникнення сучасного права й держави
Введення
Реформація: політичні ідеї й практика
Політичні зміни в ході перших европейскихреволюций
Інші напрямки змін
Рубежі Нового часу
Тема 19. Конституційна історія Англії на початку Нового часу
Перша держава-нації в Європі. Король на чолі держави й церкви. Боротьба за верховенство між королем і парламентом у першій третині Хvіів.
Англійська революція: основні етапи й документи
Конституційні закони періоду реставрації Стюартов і «Славнойреволюции». Оформлення конституційної монархії
Тема 20. Конституційна історія Англії XVIH-XIX вв.
Англійська конституція в післяреволюційний період
Походження кабінету міністрів. Монарх і кабінет міністрів
Походження й роль двопартійної системи. Монарх, парламент і двопартійна система
Виборчі реформи 1832, 1867і 1884-1885 рр.
Судова реформа
Адміністративне право й адміністративна юстиція
Британська імперія
Тема 21. Конституційна історія США XVIII-XIX вв.
Війна 13 британських поселенческих колоній за незалежність. Декларація незалежності США від 4 липня 1776 г. Конфедерація незалежних штатів 1781 г. Причини перехід до федерації
Территориальноерасширение федерації й нові політичні розмежування. Виникнення двопартійної системи
Громадянська війна північних і південних штатів і нові виправлення до Конституції
Реформа цивільної служби. Закон Пендлтона від 16січня 1883 г.
Тема 22. Конституційна історія Франції XVTTT в.
Французька революція 1789 г.: основні періоди й документи
Декларація прав людини й громадянина від 26 серпня 1789 г.
Конституційне законодавство периодареволюції (1789-1799)
Якобінський Конвент і Конституція 1793 г.
Термидорианский Конвент. Правління Директорії
Тема 23. Конституційна історія Франції XIX-XX вв.
Переворот Наполеона Бонапарта й оформлення режиму Першої імперії (1799-1804-1815)
Бонапартизм як авторитарний політичний режим
Легітимна монархія
Лютнева революція 1848 г. і Друга республіка (1848-1851). Переворот Луи Бонапарта й установлення Другої імперії (1851-1870)
Державний лад Паризької Комуни ( березень-червень 1871 г.)
Республіканська традиція за останні 100 років. Конституції Третьої, Четвертої й П'ятої республік
Тема 24. Перші кодифікації карного й цивільного права Франції
Особливості французскогозаконодательства й правознавства
Каральні (карні) кодекси 1791 і 1810 рр.
Цивільний кодекс французів 1804 г. (Кодекс Наполеона)
Наполеонівська навала й розпад Священної римської імперії німецької націй (1806)
Основні віхи об'єднувального процесу. Роль Пруссії. Конституційна хартія Пруссії 1850 г.
Два шляхи до об'єднання. Франкфуртская конституція 1849 г. Конституція Німецької імперії 1871 г.
Імперське законодавство. «Винятковий закон проти соціалістів» 1878 г.
Цивільне укладення Німецької імперії 1896 г.
Тема 26. Новітня конституційна історія Німеччини
Кінець другої імперії. Веймарская конституція 11 серпня 1919 р.
Становлення третього рейха й законодавче оформлення нацистського режиму
Боннська конституція 1949 р.
Тема 27. Імперська Росія. Закони й державні інститути від Петра I до більшовицького перевороту 1917 р.
Держава в імперський період
Розвиток права в імперський період
Тема 28. Конституційна історія й законодавство Японії
«Епоха великих реформ» у Японії XIX в.
На шляху до конституційної монархії. Конституція 1889 г. і відновлення законодавства
Конституція 1946 р. Роль рішень Верховного суду Японії
Еволюція місцевого керування й самоврядування
Тема 29. Конституційна історія Канади й країн Латинської Америки
Введення
Домініон Канада: історія виникнення. Акт про Британську Північну Америку 1867г. Конституція 1982 р.
Війни за незалежність в іспанських і португальських колоніях Латинської Америки. Каудилизм. Неоколоніалізм. Цивільний кодекс Аргентини 1871 г.
Розділ четвертий. Історія права й держави Новітнього часу
Тема 30. Між двома світовими війнами
Розвал імперій і зміни в державному устрої (Німеччина, Австрія, Росія, Османська імперія)
Державне втручання в економіку під впливом світової економічної кризи. «Новий курс» Рузвельта в США
Антидемократичні (тоталітарні) режими в Іспанії й Італії
Законодательноерегулирование праці й відпочинку: становлення й еволюція сучасного соціального законодавства (досвід Англії, Франції, Німеччини, США)
Становлення законодавства про профспілки
Тема 31. Зміни в післявоєнному конституційному законодавстві європейських країн і США. Ліберально-демократичні країни
Зміни в конституційному праві й політичних інститутах. Три основні групи країн у післявоєнному світі: ліберально-демократичні, соціалістичні й перехідні
Ліберально-демократичні країни Європи й Америки
Основні риси устрою, политическогорежима й конституційного законодавства в післявоєнний період
Цивільні волі в США в 50- 70-е рр. Xxe.
Делеговане законодавство. Демократія в історичній ретроспективі
Тема 32. Соціалістичні країни
Радянська Росія - досвід здійснення «диктатури пролетаріату» у процесі будівництва соціалістичної держави й права
Основні етапи конституційної історії країн народної демократії
Країни народної демократії в Східній Європі (Польща, Югославія)
Соціалістичні країни Азії (Китайська Народна Республіка, В'єтнам, КНДР)
Кампучия - досвід ультрареволюційної комуністичної диктатури
Тема 34. Основні зміни в галузях права в післявоєнний період
Зміни в джерелах права, галузях законодавства, національних системах права
Цивільне й торговельне законодавство. Антимонопольноезаконодательство
Карательноезаконодательство. Новий каральний кодекс Франції 1994 р.
Адміністративне право (регулювання державної служби)
Тема 35. Зміни в праві під впливом глобальних і регіональних процесів
Вплив універсального ирегионального міжнародного права. Загальна декларація прав людини 1948 р.
Релігія й права людини
Європейський Союз: історія установ міждержавного співробітництва і європейського права
Зміни в сучасних фундаментальних правових системах: англосаксонська система, романо-германська система, сучасне мусульманське право, сучасна конфуцианская система
Загальне й особливе в еволюції національних і фундаментальних правових систем
Література