На головну сторінку   Всі книги

Графський В. Г.. Загальна історія права й держави: Підручник для вузів.- М.,2003.-744 с.. 2003

Підручник має на меті сприяти придбанню систематизованих знань в області загальної історії права й держави (історії держави й права закордонних країн) як основної дисципліни в сучасній юридичній освіті. Іншої важливим завданням є ознайомлення із кращими зразками законодавчого мистецтва й творчістю видатних політичних реформаторів. Кожна тема постачена контрольними питаннями для повторення й відомостями про літературу для поглибленого вивчання найбільш важливих проблем і подій в історії права. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для читачів, що цікавляться минулої й сучасною історією права різних народів і країн. Зміст
Передмова
Тема 1. Уведення у вивчення загальної історії права й держави
Що вивчає історія права?
Загальна історія права й держави як наука й предмет викладання
Джерела права й джерела історичних відомостей про право
Методи вивчення права в його історії
Історія права в системі юридичної освіти
Завдання навчального курсу і його особливості
Література
Частина перша. Історія права й держави в стародавності й у середні століття
Розділ перший. Право й держава в стародавності
Тема 2. У джерел права й держави
Первісне (логосуларственное) право
Зміни в праві з виникненням держави
Контрольні питання
Література
З. Прадавні цивілізації. Міста-Держави Месопотамії
Найдавніші цивілізації Сходу
Найдавніші міста-держави Месопотамії
Закони вавилонського царя Хаммурапи: історія створення, структура викладу, основні інститути й норми, культурноезначение
Контрольні питання
Література
Тема 4. Прадавній Єгипет
Періодизація історії Прадавнього Єгипту
Організація державної влади
Древнеегипегское право
Тема 5. Прадавня Індія
Періодизація історії хараппской і ведичної цивілізацій Індії
Релігійні навчання й обшини
Варно-Касговая соціальна структура й організація влади
Наставляння Ману в лхарме (Закони Ману). Влада й закон у трактаті Каутильи про політика (Артхашастра)
Контрольні питання
Література
Тема 6. Прадавній Китай
Періодизація історії
Керування імперією
Історія законодавчих установлень
Контрольні питання
Література
Тема 7. Прадавні держави й закони народів Західної Азії
Цивілізації й государства'древних хетів, ассирийцев і персів
Хетська держава і її закони
Ассірійська держава
Перська держава. Звичай і закон прадавніх ариев згідно з Авестою
Прадавня Палестина в правління Давила й Соломона. Правові початки в Пятикнижії Мойсея
Правові правила в Новому Завіті
Контрольні питання
Література
Тема 8. Прадавня Греція
Виникнення міст-держав. Грецька колонізація
Устрій Спарти. Закони Ликурга
Афіни. Реформи Солона. Установи афінської демократії
Імперія Алексанлра /Македонського й еллінізм
Контрольні питання
Література
Тема 9. Прадавній Рим
Периолизаиия історії римської держави й права
Історія установ царського, республіканського й імператорського Рима
Особливості історії права. Закони XII таблиць. Институиії Гаю
Джерела й основні інститути римського права
Суд і процес
Звід законів візантійського імператора Юстиніана
Контрольні питання
Література
Розділ другий. Право й держава в середні століття
Тема 10. Європа й Схід на початку середніх століть. Візантійська імперія
уведення
Східна Римська імперія: організація влади й керування
Держава й церква в історії Візантії
Візантія й Київська Русь
Церковне право
Контрольні питання
Література
Тема 11. Схід на початку середніх століть. Арабський халіфат
Арабський халіфат: історія організації влади й керування
Мусульманське право: виникнення, джерела й основні інститути
Чотири школи мусульманського законознавства
Контрольні питання
Література
Тема 12. Західна Європа на початку середніх століть. Іспанія й Франція
Вестготское держава. Бревіарій Алариха. Кодекс короля Леовигильла
Королівство франків
Контрольні питання
Література
Тема 13. Середньовічна Англія
Англосаксонські держави. Норманлское завоювання. Організація влади й керування
Виникнення обшего права й сула присяжних
Виникнення парламенту
Контрольні питання
Література
Тема 14. Від сеньйоральної монархії до сословно-прелставительной і абсолютної монархії
Європейські монархії. Тюдоровская Англія
Франція. Реформи Ришелье й Кольбера
Німеччина. Золота булла 1356 г.
Реформація церкви
Контрольні питання
Література
Тема 15. Середньовічне право країн Європи (партикулярні системи права й збірники законів)
Введення
Звичаєве право
Королівська влада й законодавство
Феодальне (помісне, ленне, манориальное) право
Канонічне право
Міське право
Рецепція римського права
Кутюми Бовези
Саксонське зерцало
" Каролинаquоt; (сулебное укладення імператора Карла V)
Прусское земське укладення 1794 г,
Вестфальский мирний трактат 1648 г.
Контрольні питання
Література
Тема 16. Право й держава в країнах середньовічного Сходу
уведення
Инлия. Срелневековие імперії. Регулювання правових відносин
Тема 16. Право й держава в країнах середньовічного Сходу
Китай. Керування імперією
Законодавство: особливе й загальне в законодавчому регулюванні. Танский кодекс. Закони династії Мін.
Середньовічна Корея
Японія. Епоха сегуната
Кочові держави монголів. Імперія Чингисхана і його спадкоємців
Контрольні питання
Література
Частина друга. Сучасна історія
Розділ третій. Історія права й держави Нового часу
Тема 17. Виникнення сучасного права й держави
Введення
Реформація: політичні ідеї й практика
Політичні зміни в ході перших європейських революцій
Інші напрямки змін
Рубежі Нового часу
Контрольні питання
Тема 18. Конституційна історія Англії на початку Нового часу
Перша держава-нації в Європі. Король на чолі держави й иеркви. Боротьба за верховенство між королем і парламентом у першій третині XVII в.
Англійська революція: основні етапи й документи
Конституційні закони періоду реставрації Стюартов і " славної революцииquоt;. Оформлення конституційної монархії
Література
Контрольні питання
Тема 19. Конституційна історія Англії XVIII-XIX вв.
Англійська конституція в післяреволюційний період
Походження кабінету міністрів. Монарх і кабінет міністрів
Происхожление й роль лвухпартийной системи. Монарх, парламент і лвухпартийная система
Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр.
Судова реформа
Адміністративне право й адміністративна юстиція
Створення цивільної служби
Британська імперія
Контрольні питання
Література
Тема 20. Конституційна історія США XVIII-XIX вв.
Війна 13 британських поселенческих колоній за незалежність. Аеклараиия незалежності США від 4 липня 1776 г. Конфедерація незалежних штатів 1781 г. Причини перехід до федерації
Конституції 1787 г. Білль прав 1791 г.
Територіальне розширення федерації й нові політичні розмежування. Виникнення лвухпартийной системи
Громадянська війна північних і південних штатів і нові виправлення до Конституції
Реформа цивільної служби. Закон Пенллтона від 16 січня 1883 г.
Контрольні питання
Тема 21. Конституційна історія Франції XVIII в.
Французька революція 1789 г.: основні періоди й документи
Деклараиия прав людини й громадянина від 26 серпня 1789 г.
Конституційне законодавство періоду революції ( 1789-1799 рр.)
Перша Конституція королівства Франції від 3 вересня
Якобінський Конвент і Конституція 1793 г.
Термидорианский Конвент. Правління Директорії
Контрольні питання
Література
Тема 22. Конституційна історія Франції XIX-XX вв.
Переворот Наполеона Бонапарта й оформлення режиму Першої імперії ( 1799-1804-1815 рр.)
Бонапартизм як авторитарний політичний режим
Легітимна монархія
Лютнева революція 1848 г. і Друга республіка ( 1848-1851 рр.). Переворот Луи Бонапарта й установлення Другої імперії ( 1851-1870 рр.)
Госуларственний лад Паризької Комуни ( березень-червень 1871 г,)
Контрольні питання
Література
Тема 23. Перші кодифікації карного й цивільного права Франції
Особливості французького законодавства й правознавства
Каральні (карні) колекси 1791 і 1810 рр.
Цивільним кодекс французів 1804 г. (Коліні Наполеона)
Кодекс комерції 1807 г.
Контрольні питання
Література
Тема 24. Конституційна історія й законодавство Німеччини XIX в.
Наполеонівська навала й розпад Священної римської імперії німецької націй (1806 г.)
Основні віхи об'єднувального процесу. Роль Пруссії. Конституційна хартія Пруссії 1850 г.
Два шляхи до об'єднання. Франкфуртская конституція 1849 г. Конституція Німецької імперії 1871 г.
Імперське законодавство. " Винятковий закон проти социалистовquоt; 1878 г.
Цивільне укладення Німецької імперії 1896 г.
Контрольні питання
Тема 25. Новітня конституційна історія Німеччини
Коней другої імперії. Веймарская конституція 11 серпня 1919 р.
Боннська конституція 1949 г
Контрольні питання
Література
Тема 26. Конституційна історія й законодавство Японії
" Епоха великих реформquоt; у Японії XIX в.
На шляху до конституційної монархії. Конституція 1889 г. і відновлення законодавства
Конституція 1946 р. Роль рішень Верховного суду Японії
Еволюція місцевого керування й самоврядування
Контрольні питання
Література
Тема 27. Конституційна історія Канали й країн Латинської Америки
Введення
Домініон Каналу: історія виникнення. Акт про Британську Північну Америку 1867 г. Конституція 7982 г.
Війни за незалежність в іспанських і португальських колоніях Латинської Америки. Каулилизм. Неоколоніалізм Цивільний кодекс Аргентини 1871 г.
Контрольні питання
Література
Розділ четвертий. Історія права й держави новітнього часу
Тема 28. Між двома світовими війнами
Розвал імперій і зміни в державно/і устрої (Німеччина, Австрія, Росія, Оттоманська імперія)
Державне вмешательствов економіку піл впливом світової економічної кризи. " Новий курсquоt; Рузвельта в США
Антидемократичні (тоталітарні) режими в Іспанії й Італії
Тоталітарні режими XX сторіччя в історичній ретроспективі.
Законодавче регулювання праці й отлиха: становлення й еволюція сучасного соціального законодавства (досвід Англії, Франції, Німеччини, США)
Становлення законодавства про профспілки
Контрольні питання
Тема 29. Зміни в післявоєнному конституційному законодавстві європейських країн і США. Ліберально-демократичні країни
Зміни в конституційному праві й політичних інститутах. Три основні групи країн у післявоєнному світі: либерально-лемократические, соціалістичні, що й розбудовуються
Ліберально-демократичні країни Європи й Америки
Основні риси устрою, політичного режиму й конституційного законодавства в післявоєнний період
Контрольні питання
Література
Тема 30. Соціалістичні країни
Основні етапи конституційної історії країн народної демократії
Країни народної демократії в Східній Європі (Польща, Югославія)
Польська Народна Республіка: від народної до соціальної демократії.
Соціалістичні країни Азії (Китайська Народна Республіка, В'єтнам, КНАР)
Кампучия - досвід ультрареволюційної комуністичної диктатури
Республіка Куба
Контрольні питання
Література
Тема 31. Країни, що розвивається
Особливості еволюції права й державної організації в країнах, що розвивати Азії, Африки й Латинської Америки
Політична модернізація в умовах незалежності (Індія, Іран, Туреччина)
Звичайне, традиційне й сучасне право в структурі національних правових систем (Індія, країни Тропічної Африки)
Контрольні питання
Література
Тема 32. Основні зміни в галузях права
Зміни в джерелах права, галузях законодавства, національних системах права
Цивільне й торговельне законодавство. Антимонопольне законодавство
Каральне законодавство. Новий каральний коліні Франції 1994 р.
Трудове й соціальне законодавство
Адміністративне право (регулювання державної служби)
Законодавство про судоустрій і судочинство. Суд присяжних: історія й сучасність
Контрольні питання
Література
Тема 33. Зміни в праві під впливом глобальних і регіональних процесів
Вплив універсального й регіонального межлунаролного права. Загальна леклараиия прав людини 1948 р.
Релігія й права людини
Європейський Союз: історія установ /міждержавного співробітництва і європейського права
Зміни в сучасних фунламентальних правових системах: англосаксонська система, романо-германська система, сучасне мусульманське право, сучасна конфуцианская система
Фундаментальні правові системи в новітній історії.
Інститут трасту (довіреної власності).
Загальне й особливе в еволюції національних і фундаментальних правових систем
Література
Предметний покажчик
Найбільш уживані іноземні слова, вираження, найменування законодавчих актів