На головну сторінку   Всі книги

Саблин М. Т.. Стягнення боргів: від профілактики до примусу: практичний посібник з керування дебіторською заборгованістю. 2011 р.. 2011

Утримування:
Передмова
Розділ 1. Керування дебіторською заборгованістю
1.1. Керування боргами ( дебіторською заборгованістю): дебітор, дебіторська заборгованість, борг, обов'язок. Суб'єкт, об'єкт, мети
Керування боргами
1.2. Борги в системі ризиків організації: ризик контрагента, ринковий ризик, операційний ризик, системний підхід до ризиків
Розділ 2. Профілактика виникнення боргів
2.1. Мета профілактики, вибір обсягу профілактичних заходів
Вибір обсягу профілактичних заходів
2.2. Ключові заходи профілактики на початковому етапі побудови відносин з контрагентом: економічні, правові, організаційні, забезпечення безпеки. Поняття правового ризику
2.3. Андеррайтинг контрагента: ключові дані для аналізу, суть перевірки, перелік джерел даних
2.4. Перевірка правоздатності й повноважень представника контрагента: загальні положення, правові аспекти, судова практика, способи одержання "слабкою" стороною виписки з ЕГРЮЛ, статуту, бухгалтерської звітності, відомостей про участь боржника в судових розглядах при неможливості витребування документів у контрагента
Перевірка правоздатності індивідуального підприємця й дієздатності фізичної особи
Перевірка повноважень на здійснення угоди
2.5. Укладання договору: вибір договірної конструкції, формулювання умов, проблеми "сильної", "слабкої" і "рівної" сторони в договорі, спосіб " червоної ганчірки"
Вибір виду договору
Проблема "сильної", "слабкої" і "рівної" сторони в договорі
2.6. Забезпечення виконання зобов'язань: страхування, задаток, банківська гарантія, застава, поручництво, утримання. Переваги й недоліки окремих способів
Задаток (ст.380-381 ГК РФ)
Застава (ст.334-358 ГК РФ, Федеральний закон " Про іпотеку (заставі нерухомості)", Федеральний закон " Про заставу")
У чому перевага застави?
Особливості оформлення договору застави
Поручництво (ст.361-367 ГК РФ)
2.7. Акредитив і банківська сейфовая гніздо як способи забезпечення виконання зобов'язань
Банковська сейфовая гніздо як інструмент розрахунків між громадянами
Інші особливості й можливості договору оренди банківського сейфа
2.8. Факторинг (фінансування під поступку вимоги) - гарантоване одержання суми заборгованості в строк
2.9. Ключові заходи профілактики на етапі супроводу виконання договору
Розділ 3. Досудова стадія стягнення боргів (soft і hard collection)
3.1. Робота із простроченням: поняття стадій стягнення боргів (Soft, Hard, Legal collection), визначення стратегії й тактики стягнення боргів, аналіз причин прострочення, сполучення й пропуск стадій, підстави термінового звернення до суду. Витрати на стягнення боргу
Вибір послідовності стадій, тактики й стратегії стягнення заборгованості
Витрати на стягнення боргу
3.2. Завдання й інструменти роботи на етапі досудового (позасудового) стягнення боргу
Hard collection
3.3. Класифікації боржників. Боржник як соціальна група
3.4. Особливості роботи з боржниками - юридичними й фізичними особами (правовий аспект)
3.5. Претензія: правила складання, особливості повідомлення боржника
3.6. Акт звірення заборгованості: вимоги до оформлення, переривши строку позовної давнини, визнання боргу, підстава для заліку вимог, рекомендації з використання в суді
3.7. Пошук майна боржника: методологія, мети, інструменти. Підстави для визнання недійсним "відведення" майна боржника
Недійсний чи "відведення" майна боржника?
3.8. Колектор: аутсорсинг, коллекторство як явище, плюси й мінуси колекторів. Як вибрати колектора (з позиції взискателя), принципи побудови роботи з колектором
Підстави передачі боргу колектору
Істотні умови роботи з колектором для взискателя
3.9. Соціальні принципи стягнення боргів. Антиколлекторство
3.10. Борг із погляду боржника
3.11. Медіація як спосіб урегулювання заборгованості
Розділ 4. Судова стадія стягнення боргів (legal collection)
4.1. Legal collection: опис процесу, мета, позовна давність, співвідношення процесуальних і матеріальних норм, вибір стратегії й тактики застосування інструментів судової стадії
Позовна давність
Стратегія й тактика застосування інструментів судової стадії
4.2. Третейський суд: потенціал, огляд третейських судів РФ, специфіка розгляду справи, приклади третейських застережень. Обмеження в передачі справ. Розгляд третейським судом спорів із кредитних договорів і про обіг стягнення на предмет іпотеки. Перехід третейського застереження при поступці прав
Третейська угода
Розгляд спорів із кредитних договорів, або чи є кредитний договір договором приєднання?
Розгляд третейським судом спорів по іпотеці
чи Переходить третейське застереження при поступці прав?
4.3. Вибір суду. Маневри з підвідомчістю й підсудністю
Арбітраж або загальний суд. Маневри з підвідомчістю
Використання заборони спорів про підсудність для прийняття справи "правильним" судом
Поручництво й підсудність
4.4. Приказне (спрощене) і позовне проведення: коротко про відомий
4.5. Забезпечувальні заходи: види, умови прийняття, судова практика
Підстави для вживання забезпечувальних заходів
4.6. Підготовка документів до суду, розв'язок проблеми відсутності ряду документів, належна форма документів, оформлення доручення, сплата державного мита
Перевірка документів, усунення пороків угоди, відсутність документів
Форма документів, прикладених до позову
Оформлення доручення й сплата державного мита представником
4.7. Позовна заява про стягнення боргу: покрокові рекомендації до складання позову, формулювання вимог, вимога про стягнення відсотків по дату повернення основного боргу, про обіг стягнення на предмет застави, стягнення з поручителя. Розривати чи ні договір: плюси й мінуси
Фрагмент позову N2Назва документа, загальна частьисковое заявлениео стягненні суми кредиту, нарахованих процентови неустойок і обігу стягнення на предмет іпотеки
Фрагмент позову N3Опис факту невиконання обязательстви підсумкова частина розрахунків вимог
Фрагмент позову N4Опис права звернути стягнення на предмет іпотеки, посилання на судову практику
Фрагмент позову N5Вимога про стягнення заборгованості
Фрагмент позову N6Вимога про стягнення відсотків по дату возвратаосновного боргу
Розривати чи ні договір?
Фрагмент позову N6Вимога про компенсацію держмита, про стягнення расходовна представника, транспортних видатків
Фрагмент позову N7Вимога про обіг стягнення на предмет іпотеки
Фрагмент позову N8Оформлення додатків до искусписок додатків:
4.8. Пред'явлення позову до суду: практичні аспекти, підстави неприйняття позову, політика реагування
Проблеми із прийняттям позову до розгляду
Загальна політика реагування на випадки неприйняття позову
4.9. Змагальність у судовому проведенні. Поведінка й виступ у суді
Поведінка й виступ у суді
4.10. Одержання й оскарження розв'язку (визначення) суду: практичні аспекти
Ключові моменти оскарження рішення суду
4.11. Проблеми початкової продажної вартості предметів застави. Актуалізація вартості. Ліквідаційна вартість. Зміна початкової продажної вартості після набрання чинності розв'язком. Недостовірна оцінка оцінювача, відшкодування збитків за рахунок оцінювача
Зміна вартості предмета застави після вступу рішення суду в чинність
Невірогідність звіту про оцінку й стягнення збитків з оцінювача
4.12. Протидія боржника: неправомірні способи затягування справи, контрзаходу кредитора, відповідальність за зловживання правом
4.13. Особливості стягнення банківських кредитів: автокредити, споживчі й іпотечні кредити, кредити малому, середньому й великому бізнесу. Договірна підсудність і третейські суди
Стягнення споживчих кредитів без забезпечення
Стягнення автокредитов
Стягнення іпотечних кредитів
Стягнення корпоративних кредитів: малий і середній бізнес (МСБ), великий бізнес
4.14. Особливості стягнення організаціями боргів, заснованих на договорах поставки, надання послуг, підряду: вибір способу захисту, перспективи стягнення в натурі, заходу "оперативного впливу"
4.15. Особливості стягнення боргів між громадянами: оформлення розписки, стягнення по розписці й наслідку відсутності розписки
4.16. Особливості стягнення зі спадкоємців боржників - фізичних осіб і індивідуальних підприємців, наслідку смерті боржника для боргу, для застави, для поручництва, смерть поручителя, процесуальні особливості. Страхування життя й втрати працездатності
Процесуальні особливості
чи Припиняється поручництво у випадку смерті боржника?
Страхування життя й втрати працездатності боржника - фізичної особи
Розділ 5. Виконавче провадження, карне переслідування, банкрутство
5.1. Виконавчий лист: практичні аспекти одержання аркуша, можливість пред'явлення до виконання через 20 років, строк виконавчого провадження, варіанти використання виконавчого листа, майбутнє виконавчого провадження
Строк пред'явлення аркуша до виконання
Майбутнє виконавчого провадження
5.2. Самостійна робота з виконавчим листом: аргументи для добровільного погашення, пред'явлення в банки, за місцем роботи, у податкові органі
Самостійне пред'явлення виконавчого листа в банк
Самостійне пред'явлення виконавчого листа за місцем роботи боржника
5.3. Схема виконавчого провадження. Мети взискателя в роботі із приставом. Заява про порушення виконавчого провадження
Заява про порушення виконавчого провадження
5.4. Обіг стягнення на майно боржника: пошук майна приставом - нестандартні способи, арешт, виключення з опису й "відведення" майна, оцінка, черговість обігу стягнення, передача майна на зберігання або під охорону взискателю
Арешт майна боржника, виключення з опису й "відведення" майна
Оцінка
5.5. Особливості обігу стягнення на борги третіх осіб перед боржником (дебіторську заборгованість)
5.6. Обіг стягнення на закладене майно по виконавчому напису нотаріуса
Утримування виконавчого напису
5.7. Заборона на виїзд боржника за межі Російської Федерації
5.8. Торг: порядок й особливіст проведенн, загальноросійськ джерел дан про торг, проблем торгов, що несостоявшихся, способ недопущения вторих торгов, очередность погашения требований при наличії нескольких взискателей, оставление имущества за собой < Подача скарги до суду (ст.128 Закону про виконавче провадження)
5.10. Безнадійні борги: підстави й мети списання, проблематика
Закінчення строку позовної давності
5.11. Карне переслідування: ціль і доцільність. Статті159, 177, 201, 303, 312, 315 Кримінального кодексу РФ. Цивільний позов
Цивільний позов
5.12. Банкрутство боржника. Банкрутство індивідуальних підприємців і борги підприємців як фізичних осіб
Співвідношення банкрутства індивідуальних підприємців і боргів підприємців як фізичних осіб
Розділ 6. Реструктуризація боргів
6.1. Концепція реструктуризації боргів, принципи, напрямки й схеми реструктуризації боргів, реструктуризація на судовому етапі, аргументи для реструктуризації боргу, пам'ятка боржника
Співвідношення реструктуризації із судовим проведенням
Аргументи для переконання боржника в необхідності реструктуризації
6.2. Основні способи реструктуризації боргу: відступне, залік, новація, відстрочка й розстрочка платежу, зменшення розміру платежу, продаж майна, переведення боргу, поступка прав по виконавчому листу, вибір між поступкою прав і поручництвом, світова угода
Залік вимог (ст.410-412 ГК РФ)
Новація (ст.414 ГК РФ)
Відстрочка або розстрочка платежу
Зменшення розміру платежу, прощення боргу (ст.415 ГК РФ)
Погашення боргу за рахунок продажу майна боржника й третіх осіб під контролем кредитора
Переведення боргу (ст.391-392 ГК РФ)
Поступка прав (цессия) (ст.382-390 ГК РФ)
Поступка прав по виконавчому листу
Вибір між поступкою прав і договів поручництва
Світова угода
6.3. Умови прийняття погашення боргу третьою особою (ст.313 ГК РФ)
Глава 7. Організація системи керування боргами на підприємстві
7.1. Організаційна структура: ключові підрозділи по профілактиці й стягненню боргів, основні обов'язки, проблеми функціонування й взаємодії
7.2. Внутрішнє регулювання бізнес-процесів по керуванню боргами: основні процеси й взаємодії, узгодження й візування договорів, регламенти й інструкції, типові форми
Узгодження й візування договорів
Використання типових форм договорів
Призначення відповідального виконавця
Впровадження інструктивно-методологічної бази
7.3. Автоматизовані системи керування боргами (АСУД): багатофункціональність даних, інтегрування процесів, завдання, можливості, інструментарій, прогресивні розв'язки
АСУД для профілактики виникнення проблемних боргів
АСУД для Soft і Hard collection (досудове стягнення боргу, реструктуризація)
АСУД для Legal collection (стягнення проблемних боргів через суд)
Як впровадити АСУД в організації?
7.4. Особливості керування многофилиальной системою в аспекті стягнення боргів: центр - регіональний представник, лімітування повноважень, приклад методів керування процесом стягнення боргів у регіоні. Випадки відсутності представника кредитора в регіоні боржника
Відсутність філії або дружньої компанії в регіоні боржника
7.5. Ключові показники ефективності (KPI) керування дебіторською заборгованістю підприємства
7.6. Проблеми із впровадженням нових технологій керування боргами в організації. Подолання опору змінам. Інновації - шлях подолання криз
7.7. Особиста ефективність менеджера процесу стягнення
Висновок
Зразки документів Додаток 1 Позов про солідарне стягнення заборгованості з позичальника ( юридична особа) за кредитним договором і поручителя ( фізична особа) при одночасному обігу стягнення на закладене нерухоме майно (предмет іпотеки)*(373)
Позовне заявлениео стягненні суми кредиту, нарахованих відсотків і неустоеки обігу стягнення на предмет іпотеки
Список додатків:
Додаток 2 Приватна скарга (наприклад, на визначення про залишення позовної заяви без руху, на відмову у вживанні забезпечувальних заходів)*(375)
Приватна жалобана визначення судді Басманного районного суду про залишення позовної заяви без руху від 01.06.2007г.
Додаток 3 Скорочена касаційна скарга*(376)
Додаток 4 Заява про вживання забезпечувальних заходів*(377)
Заявлениео вживанні забезпечувальних заходів
Додаток 5 Заява про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації*(378)