На головну сторінку   Всі книги

Колектив авторів. Ювенальна юриспруденція. Тому 1 М.; 2016. 2016

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми й у доступній формі розкриває втримування навчальної дисципліни «Ювенальна юриспруденція», знайомить, що навчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю з основами профілактики безпритульності, бездоглядності, правопорушень, а також іншої асоціальної поведінки неповнолітніх і захисту їх прав, з ювенальним правом, ювенальною юстицією й концепцією ювенальної юриспруденції. У підручнику докладно розглянуті історія питання, система органів ювенальної юстиції, ювенальне правосуддя, гарантії захисту прав і воль неповнолітніх громадян у Росії й зарубежем. Матеріали підручника становлять інтерес для юристів, депутатів різних рівнів влади, державних і муніципальних службовців, представників правоохоронних органів і суддів, що працюють із неповнолітніми. Крім того, видання призначене для підготовки студентів юридичних Вузов до іспиту й для викладачів, що викладають дану дисципліну, що ставиться до варіативної частини професійного циклу на вибір професійної діяльності «Юриспруденція» ФГОС ВПО. Унікальність - комбінація традиційних теоретичних основ і новітніх розробок і праць сучасних дослідників в області ювенального права в Російській Федерації із пропозицією нового поняття «концепція ювенальної юриспруденції» і напрямків удосконалювання чинного законодавства Нормативна правова база відповідає останнім змінам російського законодавства за станом на липень 2016 року. Гідністю нового підручника виступають додатка у вигляді глосарія й рекомендацій для прийняття нового законодавства в сфері ювенальної юриспруденції; унікальний список використаної літератури. Автори:
ДОРОГОЮ СТУДЕНТ!
Лекція 1
Тема: Введення в ювенальну юриспруденцію. Загальні положення
1. Дитина як суб'єкт ювенальної юриспруденції. Демографічна ситуація в Росії. Концепція ювенальної юриспруденції
2. Ювенальна юриспруденція, ювенальна юстиція, ювенальне право: поняття і їх співвідношення
3. Мети, завдання, метод, принципи, ювенальної юриспруденції, юстиції, права. Система ювенального права
4. Ювенальна юриспруденція як наука, навчальна дисципліна й навчальний курс. Ювенальна юриспруденція в системі наукових знань і її співвідношення з іншими юридичними науками. Прикладне значення ювенальної юриспруденції
Лекція 2
Тема: Історичний розвиток ювенальної юриспруденції
1. Передумови виникнення ювенальної юриспруденції
2. Історичний розвиток ювенальної юриспруденції в закордонних країнах
3. Становлення ювенальної юриспруденції в Росії
4. Ювенальна юриспруденція Радянської держави
5. Ювенальна юриспруденція в Росії кінця XX і початку XXI століття
Лекція 3
Тема: Джерела правового регулювання ювенальної юриспруденції
1. Джерела правового регулювання ювенальної юриспруденції: поняття, сутність, характерні риси, види
2. Система міжнародних нормативно-правових актів у сфері ювенальної юриспруденції. Їхнє значення
3. Законодавство Росії в сфері ювенальної юриспруденції
Лекція 4
Тема: Ювенальна юриспруденція як частина суспільної безпеки Росії
1. Поняття «національна» і «суспільна» безпека і їх співвідношення. Ювенальна юриспруденція як частина суспільної безпеки Росії
2. Правосвідомість. Правове виховання. Правова культура
3. Ювенальна політика й ідеологія. Їхні види й значення. Сучасна ювенальна політика й ідеологія в Росії
4. Модель нової ювенальної політики й ідеології
Додаток 1
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН « Про внесення змін і доповнень у Федеральний конституційний закон Російської Федерації " Про судову систему Російської Федерації"»
Додаток 2
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН « Про внесення доповнень у Федеральний конституційний закон Російської Федерації " Про судову систему Російської Федерації"»
Додаток 3
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН « Про ювенальні суди в Російській Федерації»
Додаток 4
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН « Про ювенальну юстицію в Російській Федерації»
Додаток 5
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН « Про основи системи ювенальної юстиції»
Додаток 6
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ [248] ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій)
Бібліографічний список