На головну сторінку   Всі книги

Колектив авторів. Ювенальна юриспруденція. Тому 2. М.; 2016. 2016

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми й у доступній формі розкриває втримування навчальної дисципліни «Ювенальна юриспруденція», знайомить, що навчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю з основами профілактики безпритульності, бездоглядності, правопорушень, а також іншої асоціальної поведінки неповнолітніх і захисту їх прав, з ювенальним правом, ювенальною юстицією й концепцією ювенальної юриспруденції. У підручнику докладно розглянуті історія питання, система органів ювенальної юстиції, ювенальне правосуддя, гарантії захисту прав і воль неповнолітніх громадян у Росії й зарубежем. Матеріали підручника становлять інтерес для юристів, депутатів різних рівнів влади, державних і муніципальних службовців, представників правоохоронних органів і суддів, що працюють із неповнолітніми. Крім того, видання призначене для підготовки студентів юридичних Вузов до іспиту й для викладачів, що викладають дану дисципліну, що ставиться до варіативної частини професійного циклу на вибір професійної діяльності «Юриспруденція» ФГОС ВПО. Унікальність - комбінація традиційних теоретичних основ і новітніх розробок і праць сучасних дослідників в області ювенального права в Російській Федерації із пропозицією нового поняття «концепція ювенальної юриспруденції» і напрямків удосконалювання чинного законодавства Нормативна правова база відповідає останнім змінам російського законодавства за станом на липень 2016 року. Гідністю нового підручника виступають додатка у вигляді глосарія й рекомендацій для прийняття нового законодавства в сфері ювенальної юриспруденції; унікальний список використаної літератури. Автори:
ДОРОГОЮ СТУДЕНТ!
Лекція 5
Тема: Девіантна поведінка неповнолітніх як погроза суспільної безпеки російського народу й народів Російської Федерації
1. Поняття й класифікація девіантної поведінки
2. Форми девіантної поведінки неповнолітніх і шляхи їх подолання
3. Девіантна поведінка й злочинність неповнолітніх
Лекція 6
Тема: Ювенальна кримінологія
1. Поняття кримінології. Ювенальна кримінологія як частина загальної кримінології
2. Кримінологічна характеристика безпритульності, бездоглядності, правопорушень, іншої асоціальної поведінки неповнолітніх. Сучасний стан
3. Причини «дитячої» злочинності. Антропологічна й теологічна школи кримінології
4. Прикладне значення ювенальної юриспруденції
Лекція 7
Тема: Профілактика правопорушень, бездоглядності й безпритульності неповнолітніх у Россі
1. Профілактика безпритульності, бездоглядності, правопорушень, іншої асоціальної поведінки неповнолітніх: поняття, завдання, види, значення, структура
2. Термінологічний і понятійний апарат, використовуваний у законодавстві Російської Федерації про профілактику безпритульності, бездоглядності, правопорушень, іншої асоціальної поведінки неповнолітніх і захисту їх прав
3. Загальна й індивідуальна профілактика у відношенні неповнолітніх
Лекція 8
Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень бездоглядності й безпритульності неповнолітніх у Росії загальної компетенції: органі державної влади й громадські організації
1. Поняття й система органів і установ по профілактиці безпритульності, бездоглядності, правопорушень, іншого асо-циального поведінки неповнолітніх і захисту їх прав спеціальної й загальної компетенції
2. Органі й установи державної влади. Повноважний представник Президента РФ у федеральному окрузі
3. Суспільні й релігійні об'єднання Російської Федерації. Суспільна палата Російської Федерації
Лекція 9
Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень, бездоглядності й безпритульності неповнолітніх у Росії спеціальної компетенції: органі прокуратури РФ і органі внутрішніх справ
1. Комісії зі справ неповнолітніх і захисту їх прав як суб'єкт ювенальної системи Росії
2. Органі прокуратури Російської Федерації як суб'єкти ювенальної системи Росії
3. Органі внутрішніх справ Російської Федерації як суб'єкт ювенальної системи Росії
4. Уповноважений при Президентові Російської Федерації по правах дитини. Органі опіки й піклування
Додаток 1
ФІЗИЧНІ ЗНАКИ ВИРОДЖЕННЯ
ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗНАКИ ВИРОДЖЕННЯ
ПСИХІЧНІ ЗНАКИ ВИРОДЖЕННЯ
Додаток 2
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ [165] ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій)
Бібліографічний список