На головну сторінку   Всі книги

Колектив авторів. Ювенальна юриспруденція. Тому 3. М.; 2017. 2017

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми й у доступній формі розкриває втримування навчальної дисципліни «Ювенальна юриспруденція», знайомить, що навчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю з основами профілактики безпритульності, бездоглядності, правопорушень, а також іншої асоціальної поведінки неповнолітніх і захисту їх прав, з ювенальним правом, ювенальною юстицією й концепцією ювенальної юриспруденції. У підручнику докладно розглянуті історія питання, система органів ювенальної юстиції, ювенальне правосуддя, гарантії захисту прав і воль неповнолітніх громадян у Росії й зарубежем. Матеріали підручника становлять інтерес для юристів, депутатів різних рівнів влади, державних і муніципальних службовців, представників правоохоронних органів і суддів, що працюють із неповнолітніми. Крім того, видання призначене для підготовки студентів юридичних Вузов до іспиту й для викладачів, що викладають дану дисципліну, що ставиться до варіативної частини професійного циклу на вибір професійної діяльності «Юриспруденція» ФГОС ВПО. Унікальність - комбінація традиційних теоретичних основ і новітніх розробок і праць сучасних дослідників в області ювенального права в Російській Федерації із пропозицією нового поняття «концепція ювенальної юриспруденції» і напрямків удосконалювання чинного законодавства Нормативна правова база відповідає останнім змінам російського законодавства за станом на липень 2016 року. Гідністю нового підручника виступають додатка у вигляді глосарія й рекомендацій для прийняття нового законодавства в сфері ювенальної юриспруденції; унікальний список використаної літератури. Автори:
ДОРОГОЮ СТУДЕНТ!
Лекція 10
Тема: Система гарантій прав і воль неповнолітніх у Росії
1. Поняття й класифікація гарантій прав неповнолітніх у Російській Федерації
2. Правове регулювання охорони й захисту прав і воль неповнолітніх
3. Конституційні права дитини. Система конституційних гарантій прав і воль дитину
Лекція 11
Тема: Гарантії прав і воль неповнолітніх: адміністративно-правовий напрямок
1. Поняття й основні пари адміністративної відповідальності неповнолітніх
2. Поняття й ознаки адміністративного правопорушення як підстави адміністративної відповідальності неповнолітніх
3. Деякі особливості звільнення неповнолітніх від адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
Лекція 12
Тема: Гарантії прав неповнолітніх: цивільно-правовий напрямок
1. Правове становище неповнолітніх у сфері цивільно-правових відносин у Російській Федерації
2. Правове становище неповнолітніх у сфері сімейних відносин у Російській Федерації
3. Правове становище неповнолітніх у сфері трудових відносин у Російській Федерації
4. Правове становище неповнолітніх у сфері цивільно-процесуальних відносин у Російській Федерації
Лекція 13
Тема: Гарантії прав і воль неповнолітніх: кримінально-правовий напрямок
1. Особливості карної відповідальності й покарань неповнолітніх. Правовий статус неповнолітнього потерпілого в кримінальному праві
2. Правове становище неповнолітніх у карному процесі
2. Особливості порушення кримінальної справи й попередій слідства по справах про злочини неповнолітніх
3. Правове становище неповнолітніх у сфері кримінально-виконавчих відносин
Додаток
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ [211] ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій)
Бібліографічний список