На головну сторінку   Всі книги

Колектив авторів. Ювенальна юриспруденція. Тому 4. М.; 2017. 2017

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми й у доступній формі розкриває втримування навчальної дисципліни «Ювенальна юриспруденція», знайомить, що навчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю з основами профілактики безпритульності, бездоглядності, правопорушень, а також іншої асоціальної поведінки неповнолітніх і захисту їх прав, з ювенальним правом, ювенальною юстицією й концепцією ювенальної юриспруденції. У підручнику докладно розглянуті історія питання, система органів ювенальної юстиції, ювенальне правосуддя, гарантії захисту прав і воль неповнолітніх громадян у Росії й зарубежем. Матеріали підручника становлять інтерес для юристів, депутатів різних рівнів влади, державних і муніципальних службовців, представників правоохоронних органів і суддів, що працюють із неповнолітніми. Крім того, видання призначене для підготовки студентів юридичних Вузов до іспиту й для викладачів, що викладають дану дисципліну, що ставиться до варіативної частини професійного циклу на вибір професійної діяльності «Юриспруденція» ФГОС ВПО. Унікальність - комбінація традиційних теоретичних основ і новітніх розробок і праць сучасних дослідників в області ювенального права в Російській Федерації із пропозицією нового поняття «концепція ювенальної юриспруденції» і напрямків удосконалювання чинного законодавства Нормативна правова база відповідає останнім змінам російського законодавства за станом на липень 2016 року. Гідністю нового підручника виступають додатка у вигляді глосарія й рекомендацій для прийняття нового законодавства в сфері ювенальної юриспруденції; унікальний список використаної літератури. Автори:
ДОРОГОЮ СТУДЕНТ!
Лекція 14
Тема: Ювенальна юстиція
1. Ювенальна юстиція як основа ювенальної юриспруденції
2. Ювенальний суд - центральна ланка ювенальної юстиції
3. Моделі ювенальної юстиції
4. Сучасне ювенальне правосуддя в Росії й тенденції його розвитку
Лекція 15
Тема: Міжнародний досвід і співробітництво в сфері ювенальної юриспруденції
1. Закордонний досвід соціальної роботи з неповнолітніми й молоддю
2. Закордонний досвід організації профілактики правопорушень неповнолітніх
3. Міжнародно-правове співробітництво держав по захисту прав неповнолітніх, залучених у злочинну діяльність
4. Діяльність поліцейських органів закордонних країн і Інтерполу в сфері профілактики правопорушень неповнолітніх
Лекція 16
Тема: Перспективи розвитку ювенальної юриспруденції в Росії
1. Сучасний стан ювенальної юриспруденції і ювенальної юстиції в Росії. Основні направлениясовершенствования профілактики правопорушень неповнолітніх
2. Сутність, мета, завдання й принципи ювенальної політики в сфері юриспруденції
3. Напрямку реформування системи профілактики соціальних відхилень неповнолітніх
Додаток
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ [101] ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій)
Бібліографічний список