Головна   Всі книги

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Е. Л. Пархоменко, Б. І. Герасимов, Л. В. Пархоменко. Якість інноваційного продукту Е. Л. Пархоменко, Б. І. Герасимов, Л. В. Пархоменко ; під науч. ред. д-рі екон. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов : Изд-У Тамб. гос. техн. ун-та,2005. 116 с.. 2005
Гольдштейн Г. Я.. Стратегічний інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-У ТРТУ,2004.- 267 с.. 2004
Дорофеев В. Д., Дресвянников В. А.. Інноваційний менеджмент: Учеб. допомога - Пенза: Изд-У Пенз. гос. ун-та,2003. 189 с.. 2003
Т. В. Александрова С. А. Голубєв. О. В. Колосова, Н. Б. Культин, С. П. Некрасов, Ю. Р. Нурулин, І. Л. Туккель, В. С. Черняк.. Керування інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене й розширене. Частина 2. Методологія керування інноваційними проектами. / Т. В. Александрова, С. А. Голубєв, О. В-Колосова й ін.; Під общ. ред. професори. І. Л. Туккеля - Спб: Спбгту,1999.-100 с.. 1999
Т. В. Александрова С. А. Голубєв. О. В. Колосова, Н. Б. Культин, С. П. Некрасов, Ю. Р. Нурулин, І. Л. Туккель, В. С. Черняк.. Керування інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене й розширене. Частина I. Методологія керування інноваційними проектами. / Т. В. Александрова, С. А. Голубєв, О. В-Колосова й ін.; Під общ. ред. проф. І. Л. Туккеля - Спб: Спбгту,1999.-100 с.. 1999