На головну сторінку   Всі книги

12А. Вирішіть задачі

Задача 1

Вкладник поклав в банк 1 500000 крб. Банк виплачує прості відсотки по ставці 14 % річних. Відсотки нараховуються раз в рік. Яка сума буде на рахунку у вкладника через півтори року?

Задача 2

По закінченні 2-го року на рахунку клієнта банку знаходиться сума 13500200 крб.

Нарахування відсотків в банку відбувалося по схемі простого відсотка в кінці кожного кварталу по ставці 16% річних. Розрахуйте первинну суму внеску.

Задача 3

Вкладник поклав в банк 200 000 крб. на початку 2005 р. Банк нараховував прості відсотки. У припущенні, що вкладник не знімав грошей зі свого рахунку, визначте процентну ставку банку, якщо на початку 2007 р. на рахунку вкладника було 500 000 крб.

Задача 4

Вкладник поклав в банк 100 000 крб. на початку 2007 р. Банк виплачував наступні прості процентні ставки: 2007 р.- 16 % річних; 2008 р.- 15 % річних; 2009 р.- 17 % річних. У припущенні, що вкладник не знімав процентні платежі зі свого рахунку, визначте, яка сума буде на його рахунку на початку 2009 р.

Задача 5

Вкладник поклав в банк деяку суму на початку 2007 р. Банк нараховував з періодичністю разів в півроку наступні прості процентні ставки: 2007 р.- 18 % річних; 2008 р.- 14 % річних; 2009 р.- 16 % річних. У припущенні, що вкладник не знімав грошей зі свого рахунку, визначте, яку суму він поклав в банк, якщо на його рахунку в середині 2009 р. було 550 000 крб.

Задача 6

Вкладник поклав в банк деяку суму на початку року. Банк нараховуючи прості відсотки, причому за другий рік в півтори разу вище, ніж за перший, а за третій - в розмірі 80% від другого. У припущенні, що вкладник не знімав грошей зі свого рахунку, визначте процентну ставку за перший рік, якщо на початку четвертого року на рахунку вкладника була сума, в 3 рази що перевищує первинну.

Задача 7

Вкладник поклав в банк 200000 крб. на початку року. Банк нараховував прості відсотки в розмірі 140 % від ставки рефінансування ЦБ РФ протягом наступного року, 110% від цієї ставки протягом другого року і 90% протягом третього року. У припущенні, що вкладник не знімав грошей зі свого рахунку і ставка рефінансування не мінялася протягом трьох років, визначте ставку рефінансування ЦБ РФ, якщо на початку третього року на рахунку вкладника було 225 300руб.

Задача 8

Вкладник поклав в банк 250 000 крб. Банк виплачує 12 % річних. Відсотки складні. Яка сума буде на рахунку у вкладника через два роки.

Задача 9

Банк виплачує 12% річних. Відсотки складні. Яку суму потрібно розмістити вкладнику в банку, щоб через 2 роки у нього було не менше за 1 600 000 крб.

Задача 10

Вкладник поклав в банк 105300 крб. Банк виплачує складні відсотки за перший рік в розмірі 15 %, а за другий рік - в розмірі 17 % річних. Яка сума буде на рахунку у вкладника через два роки?

Задача 11

Банк виплатив за перший рік відсотки по ставці Ощадбанку, а за другий рік на 20% вище, ніж в Ощадбанку. Відсотки складні. Яку суму потрібно розмістити вкладнику в банку, щоб через 2 роки його внесок був не менше за 800000 крб., якщо ставка Ощадбанку все два роки була рівна 14% річних.

Задача 12

Банк виплачує складні відсотки. Вкладник розмістив в банку 109 580 крб. Яку мінімальну процентну ставку повинен забезпечити банк для того, щоб вкладник через два роки мав на рахунку 150 000 крб.

Задача 13

Банк виплачує складні відсотки. Яку процентну ставку повинен забезпечити банк для того, щоб вкладник потроїв свої кошти за 4 роки.

Задача 14

Банк виплачує складні відсотки. Вкладник розмістив в банку 15 000 крб. Скільки років зажадається вкладнику для того, щоб його внесок досяг 21600 крб., якщо банк виплачує 20 % річних.

Задача 15

Інвестор розмістив на депозит в банку 1 000 000 крб. терміном на 5 років. Банк нараховує 15% річних разів в рік. Після закінчення 1-го і 2-го років інвестор знімав відсотки по внеску готівкою, а потім поїхав за межу у відрядження на 3 роки і відсотки, що залишилися отримав тільки при закритті банківського рахунку. Яку суму процентних платежів отримав інвестор сумарно.

Задача 16

Інвестор має 1 000 000 крб. спочатку 2008 р. Він хоче розмістити їх з метою отримання доходу, так щоб на початку 2014 р. у нього було не менше за 2 500 000 крб. для купівлі квартири. Банк А пропонує внесок з нарахуванням 15% разів в півроку. Банк Би пропонує внесок під 18% річних з нарахуванням відсотків разів в рік. Відсотки складні. У якому з банків потрібно розмістити свої кошти інвестору при інших рівних умовах.

Задача 17

По банківському внеску щоквартально нараховують дохід 2% від первинної суми внеску. Знайти річну процентну ставку з урахуванням реінвестування отриманого доходу.

Задача 18

Вам зустрічається два рекламних оголошення. Один банк пропонує 18 % щоквартально, а інший 17,5 % щомісяця. Що вигідніше? 13. Ощадні і депозитні сертифікати банків: Ощадні сертифікати банків - письмове свідчення:  13. Ощадні і депозитні сертифікати банків: Ощадні сертифікати банків - письмове свідчення кредитної установи про депонування грошових коштів, засвідчуюче право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну депозиту (внеску) і відсотків по ньому. Вони
13. ПРИВАТИЗАЦІЯ ОЩАДБАНКУ: Як мені вже не раз траплялося помітити (тому числі на сторінках цієї:  13. ПРИВАТИЗАЦІЯ ОЩАДБАНКУ: Як мені вже не раз траплялося помітити (в тому числі на сторінках цієї книги), правильним джерелом «довгих» грошей для комерційних банків є заощадження населення. Саме депозити фізичних осіб повинні бути основою фондування типового
13. Принцип диспозитивності.: Принцип диспозитивності передусім означає свободу що беруть участь в:  13. Принцип диспозитивності.: Принцип диспозитивності передусім означає свободу осіб, що беруть участь в справі в розпорядженні своїми правами. По визначенню А. Г. Плешанова «диспозитивність рельєфно відображає свободу суб'єктивно зацікавленої особи самостійно визначати форми
13. Пояснення закону попиту: закон убуваючої граничної корисності.:  13. Пояснення закону попиту: закон убуваючої граничної корисності.: Корінна властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. І, навпаки, при інших рівних умовах підвищення ціни веде до відповідного зменшення
1.3. Етапи розвитку оподаткування логічний аспект):  1.3. Етапи розвитку оподаткування логічний аспект): У економічній літературі відображені різні точки зору і думки відносно періодизації в розвитку оподаткування. У кожному випадку мова йде про періодизацію оподаткування, засновану на історії (історичної хронології) переважного
Розділ 12ТОРГОВЛЯ в КРАЇНІ: Роздрібна торгівля завжди була всюдисущою галуззю економіки: де б:  Розділ 12ТОРГОВЛЯ в КРАЇНІ: Роздрібна торгівля завжди була всюдисущою галуззю економіки: де б ні селилися хоч невеликі групи людей, з'являлися і лавки. Передвісником сучасної роздрібної торгівлі можна вважати ще середньовічні ярмарки, хоч операції, що здійснювалися на них
12. Принцип процесуальної рівноправності сторін.: Відносно сторін - позивача і відповідача - принцип рівності отримує:  12. Принцип процесуальної рівноправності сторін.: Відносно сторін - позивача і відповідача - принцип рівності отримує подальший розвиток в принципі процесуальної рівності сторін. Проголошений в ст. 123 Конституції РФ і закріплений в ст. 12 ГПК РФ він надає сторонам рівні