На головну сторінку   Всі книги

Розділ 21. КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ І СИСТЕМИ

Після вивчення цього розділу ви зможете отримати уявлення:

про суть і призначення кредитних організацій;

про відмінності між комерційними банками, ощадними інститутами і кредитними союзами;

про роль і систему комерційних банків в фінансовій системі Росії;

про особливості функціонування страхових компаній і пенсійних фондів в Росії і США;

про суть і різновиди фінансових і інвестиційних компаній;

про особливості функціонування інвестиційних фондів в Росії;

про призначення, функції і роль інвестиційних банків в фінансових системах зарубіжних країн;

про суть, призначення венчурних компаній і хеджевих фондів;

про поняття «сегментированная фінансова система» і «універсальна фінансова система».

Національні законодавства регламентують і обмежують коло функцій, що виконуються комерційними банками як фінансовими посередниками [200] і як фінансовими установами, сприяючими розміщенню цінних паперів і що здійснюють торгівлю ними. Причому в кожній країні є національні особливості в частині надання або непредос- тавления комерційним банкам права виконання тих або інакших операцій.

Ряд функцій фінансових посередників закріпляється за інакшими фінансовими установами, такими, як пенсійні фонди, страхові, інвестиційні, фінансові і інші компанії. Крім того, окремі функції комерційних банків дозволяється виконувати спеціальним організаціям, установам, фондам.

Так в Російській Федерації позабюджетним фондам соціального призначення (пенсійному фонду, фонду соціального страхування, федеральному і територіальним фондам обов'язкового медичного страхування) надане право виконання ряду банківських операцій.

У сучасній економіці функції акумулювання грошових коштів, кредитування економічних суб'єктів, емісій кредитних коштів платежу, здійснення фінансових інвестицій, андеррайтера і т. п. виконують різні кредитно-фінансові інститути, такі організації, які формують свої доходи переважно від здійснення операцій з фінансовими інструментами або від виконання посред-. нических послуг на фінансових ринках. Склад основних кредитно*'? фінансових інститутів в розвинених країнах приведений на мал. 21.1 (відмітимо^ ЩО МОЖЛИВІ І інші угруповання кредитно-фінансових інститутів).: Щ

Рис. 21.1. Кредитно-фінансові інститути

Для сучасного стану російської економіки важливо створення ци-! вилизованной системи фінансових посередників, інвестиційних банків/ які виконували б властиві їм функції акумулювання вільних:! фінансових ресурсів, пошуку надійних позичальників і контролю за тим, що*; би діяльність останніх забезпечувала високу імовірність повернення по*¦ лученних коштів. ; 24. Забезпечувальні заходи АС (основи, види, порядок застосування).:  24. Забезпечувальні заходи АС (основи, види, порядок застосування). Захист інтересів сторін при застосуванні забезпечувальних заходів.: АС по заяві особи, що бере участь в справі, а у випадках, передбачених АПК РФ, і інакшої особи може вжити термінових тимчасових заходів, направлені на забезпечення позову або майнових інтересів заявника (забезпечувальні заходи). Забезпечувальні заходи
24. Зміна доходу при еластичному і нееластичному попиті.:  24. Зміна доходу при еластичному і нееластичному попиті.: Для збільшення виручки при еластичному попиті необхідно знижувати ціну товару, а при нееластичному - підвищувати її. У разі еластичного меншає. У разі нееластичного попиту, дохід із збільшенням ціни збільшується. У разі одиничної не змінюється.
24. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ:  24. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: По складу, джерелам, напрямам використання і іншим ознакам бюджетні доходи і витрати різноманітні. З метою забезпечення планування і обліку доходів і витрат в рамках єдиної бюджетної системи країни вони класифікуються. Угруповання по
2.3. Схема стратегії знання: Для реалізації своєї стратегії або для захисту своєї позиції:  2.3. Схема стратегії знання: Для реалізації своєї стратегії або для захисту своєї позиції потрібно підвищити рівень знань фірми шляхом ліквідації внутрішніх брешей знань. Якщо багато які конкуренти в галузі оперують при більш високих рівнях знання на багатьох більш
2.3. Основні етапи розвитку систем якості.: Для графічної ілюстрації основних етапів розвитку систем якості:  2.3. Основні етапи розвитку систем якості.: Для графічної ілюстрації основних етапів розвитку систем якості нами використана фігура, добре відома в російському виробництві - Знак якості. Контур цієї фігури, який, як відомо, називається Пентагон, заповнимо пятиконечной зіркою
2.2. Законні інтереси: Як головні елементи конструкції правового положення:  2.2. Законні інтереси: Як головні елементи конструкції правового положення неповнолітніх осуджених, що містяться у виховальних колоніях, виділяються громадянство і правоздатність - необхідні передумови правового статусу, сам правовий статус і
22. Обов'язок доведення в АП. Порядок представлення і розкриття:  22. Обов'язок доведення в АП. Порядок уявлення і розкриття доказів. Повноваження АС по збиранню доказів, основи їх застосування.: За загальним правилом обов'язок доведення обставин, що мають значення для справи, покладається на те обличчя, що бере участь в справі, яка на них посилається в обгрунтування своїх вимог або заперечень. При розгляді суперечок про визнання