Головна   Всі книги

28Теория прав власності і її основні положення. Поняття прав власності

Теорія прав власності оформилася в особливий розділ економ. науки в 60 -70. 20 в. представники Денсец, Фуруботі. Права власності розуміються як санкціоновані поведенческие відносини, виникаючі між людьми в зв'язки з існуванням благ і їх використання, що стосуються.

Власність або права власності треба відрізняти від об'єктів власності, т. е. матеріальних або нематеріальних об'єктів, на які розповсюджується право власності. Відносини власності - це відносини між людьми, а не відносини між людьми і речами. Встановлення прав власності має значення в умовах обмежених ресурсів, коли можуть виникати конфлікти з приводу їх використання, а права власності дозволяють обмежити і вирішити ці конфлікти. власність - це інститут, який надає людям свободу розпоряджатися обмеженими ресурсами. Англосаксонський підхід допускав можливість дроблення власності на який-небудь об'єкт на правомочність декількох осіб. У цей час переважає англосаксонская традиція як більш реальна, гнучка і що відповідає складним процесам сучасного суспільства. У цьому підході право власності визначається як «пучок часткової правомочності», хоч класифікація може провестися по різних ознаках. Прийнято вважати, що право власності складається з 3 елементів: 1) право користуватися майном 2) право привласнювати дохід від майна 3) право міняти його форму, зміст і місцезнаходження, включаючи право передачі ресурсів на час або назовсім. 32. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:  32. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ): Фінансові відносини комерційних організацій і підприємств будуються на певних принципах, пов'язаних з основами господарської діяльності. Принцип господарської самостоятельностине може бути реалізований без самостійності в області
32) Поняття і види підвідомчості. Подвед-ть цивільних справ судам:  32) Поняття і види підвідомчості. Подвед-ть цивільних справ судам загальної юрисдикції?: Підвідомчість - гр-е поділа, котові ці суди правомочні розглядати і дозволяти по суті. Види: 1) Виняткова- абсолютна більшість суперечок, витікаючих з цивільних, сімейних, житлових, екологічних, інших правовідносин,
3.2. Метод комплексного фінансового аналізу на основі нечітких:  3.2. Метод комплексного фінансового аналізу на основі нечітких уявлень: Ми вважаємо, що можна істотно посилити підхід до аналізу ризику банкрутства, об'єднуючи облік кількісних (фінансових) і якісних (індикаторних) показників в аналізі, причому розглядаючи їх не тільки в статиці, але і в динаміці. Однак
3.2. Безготівковий оборот: Безготівковий оборот становить значну частину грошового обороту:  3.2. Безготівковий оборот: Безготівковий оборот становить значну частину грошового обороту країни, що сприяє концентрації грошових ресурсів в банках. Розрахунки в безготівковому порядку являють собою розрахунки шляхом запису по рахунках платників і одержувачів платежів
31. Судові штрафи.: Судові штрафи (ст. 105-106 ГПК) Штраф - грошове стягнення», міра:  31. Судові штрафи.: Судові штрафи (ст. 105-106 ГПК) Штраф - грошове стягнення», міра матеріального впливу, вживана судом до осіб, що беруть участь в справі, за невиконання своїх процесуальних обов'язків, порушення порядку судового засідання і до осіб, на
3.1. Визначення і суть: Позиковий відсоток - один з ключових категорій ринкової економіки.:  3.1. Визначення і суть: Позиковий відсоток - один з ключових категорій ринкової економіки. Передусім це плата позичальника кредитору за пользо- вание позикою. Те ж саме відносяться і до депозитного відсотка. Тільки як позичальник тут виступає банк, що формує за рахунок
30) Види судового представительства:: 1) Добровільне: а) Договірне б) Суспільне.:  30) Види судового представительства:: 1) Добровільне: а) Договірне б) Суспільне. 2) Законне (обов'язкове) Договірне- виникає на основі гражд-об- правову дог-ра (дог-р доручення), по кот-му одна сторона (довіритель) доручає іншій стороні (повірений) ведіння справи в суді, де