На головну сторінку   Всі книги

108. Аудит обліку готової продукції (закінчення)

Типовими помилками, виявленими при перевірці, є наступні:

1. Оцінка готової продукції не відповідає методу оцінки, встановленому обліковою політикою організації.

2. Неправильний розрахунок і відображення в обліку відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її по облікових цінах (при обліку готової продукції по облікових цінах).

3. Відображення в обліку як власній готовій продукції, виробленій з давальницької сировини.

4. Неповне відображення в обліку випущеної продукції.

5. Невчасне відображення в обліку відвантаженої і реалізованої продукції.

6. Відсутність налагодженого аналітичного обліку готової продукції по місцях зберігання і окремих видах готової продукції.

7. Відсутність інвентаризацій готової продукції.

8. Неправильне відображення в обліку морально застарілої, зіпсованої при зберіганні готової продукції.

9. Невірне представлення діяльності, з виготовленням продукції з давальницької сировини у давальца-замовника, як торгової діяльності.

10. Невірне відображення в бухгалтерському обліку різних товарно-матеріальних цінностей як готовій продукції.

Вся зроблена продукція відбивається в бухгалтерському обліку. У випадку якщо продукція не оформляється приймально-здавальними документами підприємства і не відбивається в бухгалтерському обліку, виникає неврахована продукція. Вона може бути у вигляді готових виробів, визначуваних в натуральному і вартісному вираженні.

У багатьох випадках наявність неврахованої продукції визначається на основі документації, що відображає технологічні процеси виробництва, а також підтверджуючої вивіз продукції з підприємства.

У окремих випадках неврахована продукція може бути виявлена шляхом звірення (зіставлення) документів, що відображають отримання продукції; документальних даних складів і цехів - виробників продукції; даних інвентаризації готової продукції в цехах і на складах підприємств - з обліковими даними на день проведення таких інвентаризацій. 11.1 Економічна суть інвестицій: У цей час в нашій країні загальні правові, соціальні і:  11.1 Економічна суть інвестицій: У цей час в нашій країні загальні правові, соціальні і економічні питання інвестиційної діяльності визначаються Законом Про інвестиційну діяльність в РСФСР, який затверджений ВР РСФСР 26 червня 1991 р., і Законом Про іноземних
11.1. Доходи населення, їх форми і види. Рівень життя:  11.1. Доходи населення, їх форми і види. Рівень життя: Вироблений в національній економіці ВВП підлягає використанню в двох напрямах: одна його частина йде на відшкодування витрачених в суспільному виробництві засобів виробництва і на його подальший розвиток, а інша поступає в особисте
1.1.1. Бухгалтерський облік в банку, його об'єкти, предмет, основні:  1.1.1. Бухгалтерський облік в банку, його об'єкти, предмет, основні задачі, принципи: Бухгалтерський облік в банках являє собою впорядковану систему збору, реєстрації і узагальнення інформації в грошовому вираженні: про майно, зобов'язання кредитних організацій і їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального
11.1. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності:  11.1. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності: Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в результаті всіх коштів, авансованих підприємству - так званий коефіцієнт «автономії». А
1.10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ: Повний перелік питань, необхідних вивчити в даній темі,:  1.10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ: Повний перелік питань, необхідних вивчити в даній темі, міститься в програмі курсу, однак студентам потрібно звернути особливу увагу на розуміння наступних положень. Розвиток ринкових відносин вимагає забезпечення правового захисту
110. Аудит операцій по реалізації (початок): Порядок бухгалтерського обліку і оподаткування операцій по продажу:  110. Аудит операцій по реалізації (початок): Порядок бухгалтерського обліку і оподаткування операцій по продажу товарів регулюється нормами трьох галузей законодавства: цивільного, бухгалтерського і податкового. У податковому законодавстві визначення поняття реалізація дається в п. 1
109 Міжнародні цінні папери: Міжнародні цінні папери як термін з'явився для того, щоб:  109 Міжнародні цінні папери: Міжнародні цінні папери як термін з'явився для того, щоб визначити інтернаціональні цінні папери, які звертаються в багатьох країнах в один і той же час. Ринок евробумаг є одним з самих об'ємних ринків міжнародних цінних паперів.