На головну сторінку   Всі книги

109. Аудит обліку товарів

Предмет перевірки обліку товарів:

- відображення в обліку товарів відповідно до облікової політики;

- правильність оцінки відображення в повному об'ємі і реальність існування товарів.

Аудиторські процедури:

1.

Визначення залишків конкретних цінностей, показаних в балансі на кінець року по статті «Готова продукція» і «Товари для перепродажу» в частині залишку по рахунку 41 «Товари. Оцінка правильності формування показника на балансі».

По даній статті відбиваються:

- облік організацій торгівлі: залишок придбання товарів;

- облік громадського харчування: залишок товарів на кухню, в коморах і в буфетах;

- у виробничій сфері: вироби і ТМЦ, що придбаваються для підприємства.

2. Перевірка на основі вибірки правильності обліку надходження товару.

3. Перевірка митних платежів, транспортних витрат і інших витрат по закупівлі і транспортуванню.

4. Перевірка правильності списання по рахунку «Товари» в дебет «Продаж» або рахунки «Товари відвантажені».

5. Перевірка націнок, знижок.

6. Перевірка правильності числення ПДВ.

7. Ознайомлення з результатами інвентаризації і їх відображення в обліку.

Аудит обліку товарів відвантажених.

Предмет перевірки:

- відображення в обліку товарів відвантажених відповідно до облікової політики;

- правильність обліку товарів відвантажених в повному об'ємі.

Аудиторські процедури:

1. По статті «Товари відвантажені» в балансі організації відбивається вартість відвантаженої продукції (товарів) у випадку, якщо договором зумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права власності і ризику випадкової загибелі організації до покупця (замовнику) - наприклад, при експорті продукції.

2. Перевірка порядку списання вартості товарів відвантажених на собівартість реалізованої продукції. Потрібно пересвідчитися, що списання відбувається:

- в об'ємі, відповідному обсягу реалізованої продукції;

- в тому звітному періоді, в якому по кредиту рахунку 90 була відображена виручка від реалізації.

3. Перевірка правильності обліку товарів (готової продукції), переданих іншим організаціям для реалізації на комісійних і інакших подібних початках. 1.1.1 Характеристика грошей як економічної категорії:  1.1.1 Характеристика грошей як економічної категорії: Гроші - це, мабуть, один з найбільш великих винаходів людської думки. У живій природі аналогій не знайти. Мабуть, вся структура економіки приречена існуванням грошей. Гроші - це інструмент управління життям окремої людини і
11.1. Форми кредиту: Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою і у визначеній:  11.1. Форми кредиту: Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою і певною мірою з суттю кредитних відносин. Структура кредиту включає, як відмічалася раніше, кредитора, позичальника і позичену вартість, поетом^ форми кредиту можна розглядати в
11.1 фінансовий аналіз на підприємстві: У сучасних умовах нормальне функціонування підприємства:  11.1 фінансовий аналіз на підприємстві: У сучасних умовах нормальне функціонування підприємства незалежно від форми власності вимагає від керівництва ретельного, системно-комплексного підходу до аналізу фінансового стану, а для грамотного керування фінансами підприємства -
11.1. Елементи валютної системи: Окремі елементи валютних відносин з'явилися ще в античному світі:  11.1. Елементи валютної системи: Окремі елементи валютних відносин з'явилися ще в античному світі - Древній Греції і Древньому Римі - у вигляді вексельної і міняльної справ. Наступним етапом розвитку валютних відносин стали середньовічні вексельні ярмарки в
11.1 Грошовий обіг і оборот: Платіжний оборот Грошовий оборот Грошовий обращениеДенежное обіг:  11.1 Грошовий обіг і оборот: Платіжний оборот Грошовий оборот Грошовий обращениеДенежное обіг - процес безперервного руху грошових знаків в готівковій формі Грошовий оборот - процес безперервного руху грошових знаків в готівковій і безготівковій формах Платіжний оборот
11.1. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності:  11.1. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності: Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в результаті всіх коштів, авансованих підприємству - так званий коефіцієнт «автономії». А
з110. Поняття про регалії, монополії і j ura in re aliena:  з110. Поняття про регалії, монополії і j ura in re aliena: Фінансовими регаЛиями називаються фіскальні права верховної влади [189], що виробилися історично, в зв'язку з розвитком поняття про верховну владу; тоді як фінансовими або казенними монополіями називаються законодавчим шляхом монополізовані