На головну сторінку   Всі книги

115. Аудит обліку грошових коштів

Основні порушення тут - зловживання, розкрадання.

Помилки можуть бути класифіковані таким чином:

1. Пряме розкрадання грошових коштів: нічим не замасковані, замасковані неоформленими документами.

2. Неоприбуткування і привласнення грошових коштів, що поступили: з банку, від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах, від різних юридичних осіб по довіреності.

3. Зайве списання грошей по касі: повторне виконання одних і тих же документів, неправильний підрахунок підсумків в касових документах і звітах, списання сум без основ або по підроблених документах, фальсифікація в законно оформлених документах із збільшенням сум списань.

4. Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям: привласнення депонентської заробітної плати і коштів, нарахованої по інших основах, привласнення сум, належних іншим одержувачам.

5. Розрахунки сумами готівки грошових коштів, що перевищують граничну величину з іншими юридичними особами, що поступають в касу підприємства, що перевіряється.

6. Розрахунки з населенням готівкою за товари, виконані роботи і надані послуги: без застосування контрольно-касових машин, без реєстрації контрольно-касових машин в податкових органах.

7. Некоректне відображення касових операцій в регістрах обліку.

На попередньому етапі при підготовці загального плану і програми перевірки аудитор оцінює стан внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів в касі.

Ознаками відсутності або не досить налагодженої системи внутрішнього контролю за операціями в касі є:

1. Відсутність налагодженої системи підготовки до проведення інвентаризації.

2. Відсутність системи проведення раптових інвентаризацій каси, що знаходяться в ній грошових коштів і інших цінностей.

3. Наявність ознак формальних інвентаризацій або незмінний склад комісії, відсутність робочих записів, встановлення конкретних дат проведення інвентаризації.

4. Відсутність договору про повну матеріальну відповідальність і інш. 116 Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в:  116 Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в російському цивільному процесі.: Міжнародні договори і російське законодавство надають иностр. особам і особам без громадянства національний режим. Іностр. громадяни, особи без громадянства, иностр. організації, міжнародні організації мають право звертатися до судів в РФ,
з 116. Поняття про натуральні повинності і види їх:  з 116. Поняття про натуральні повинності і види їх: Натуральними називаються ті повинності, які від'їжджаються не в формі грошових внесків, а особистим трудом або ж доставкою необхідних предметів в певній кількості. Звідси розділення натуральних повинностей на особисті, предметні і
1.16. Неприпустимість «звинувачувального схилу» у посадових осіб -:  1.16. Неприпустимість «звинувачувального схилу» у посадових осіб - представників сторони обвинувачення: У ув'язненні розділу хотілося відмітити, що ніщо з викладеного не повинне оцінюватися як спроба урізати, обмежити права і можливості сторони захисту. Ми не ставимо і не має право ставити таку мету. Це слід би розцінювати, як вияв
11.6. Джерела ФОРМУВАННЯ І СПЛАТИ ПОЗИКОВОГО ВІДСОТКА:  11.6. Джерела ФОРМУВАННЯ І СПЛАТИ ПОЗИКОВОГО ВІДСОТКА : З того, що позиковий відсоток являє собою частку прибутку, отриманого позичальником від використання позики слідує, що джерелом формування позикового відсотка служить цей прибуток. Однак, як джерело сплати позикового відсотка в різних
11.6. Бюджетна класифікація РФ: Всі доходи і витрати розподіляються в бюджеті по єдиній:  11.6. Бюджетна класифікація РФ: Всі доходи і витрати розподіляються в бюджеті по єдиній класифікації, що являє собою угруповання доходів і витрат всіх рівнів з привласненням об'єктам класифікації группировочних кодів. Бюджетна класифікація забезпечує сопоставимость
11.5. Облік чинника невизначеності і оцінка ризику при прийнятті:  11.5. Облік чинника невизначеності і оцінка ризику при прийнятті рішень по інвестиційному проекту: Сучасний етап переходу до ринкової економіки супроводиться появою ряду видів діяльності, що мають для підприємства принципово новий характер. До їх числа потрібно віднести ефективне вкладення капіталу, ризики і невизначеності при вкладенні
1.15. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА:  1.15. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА: Згідно з Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» головний бухгалтер (бухгалтер при відсутності в штаті посади головного бухгалтера) призначається на посаду і звільняється від посади керівником організації. Головний бухгалтер