Головна   Всі книги

11.6. Джерела ФОРМУВАННЯ І СПЛАТИ ПОЗИКОВОГО ВІДСОТКА

З того, що позиковий відсоток являє собою частку прибутку, отриманого позичальником від використання позики слідує, що джерелом формування позикового відсотка служить цей прибуток.

Однак, як джерело сплати позикового відсотка в різних країнах (і, навіть, в одній і тій же країні, але в різне время2) використовується не тільки прибуток, але і/або виручка від реалізації продукції в тій її частині, яка призначена для подальшого авансування в кругообіг капіталу (Д).

У Україні, в залежності від того, по якій позиці (короткострокової або середньо- і довгострокової) сплачується позиковий відсоток, також використовуються різні джерела його сплати. Так, наприклад, якщо позика довгострокова, то джерелом сплати позикового відсотка є прибуток позичальника; якщо ж позика короткострокова, то джерелом сплати позикового відсотка стає та частина авансованої в кругообіг вартості, яка ви- свобождается з виручки позичальника при реалізації вироблюваною його фірмою продукції (Д).

Як видно на мал. 10.2.1, виручка від реалізації продукції (Дл) розпадається на авансовану в кругообіг вартість (Д) і прибуток (ПЕКЛО) з якої, власне, і формується позиковий відсоток. Однак, оскільки одним з джерел фінансування [554] капітальних вкладень є прибуток позичальника, з якого, при цьому, формується позиковий відсоток, то економічно обгрунтовано, що і джерелом сплати позикового відсотка по довгостроковій позиці є прибуток. Що ж до джерела сплати позикового відсотка по короткострокових позиках, т. е. тієї частини виручки від реалізації продукції, яка призначена для подальшого авансування в кругообіг капіталу (Д), то потрібно визнати наступне.

У тих випадках, коли виробництво продукції здійснюється з використанням позикових коштів, то сума позикового відсотка, що сплачується за позику, що використовується у виробництві, безумовно, збільшує витрати на виробництво. Однак, якщо позика притягується у виробництво відповідно не до об'єктивних причин, а низькою організацією виробництва, то навряд чи доцільно враховувати суму позикового відсотка, що сплачується по позиці, у витрати на виробництво і, відповідно, в ціну товару. До того ж, включення позикового відсотка по короткострокових позиках в загальну суму витрат на виробництво продукції, якої по суті і є авансована в кругообіг вартість, безсумнівно збільшують ціну продукції, що реалізовується, роблячи її менше за конкурентоздатну на ринку подібну продукцію. 1.19. ОСНОВНІ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:  1.19. ОСНОВНІ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: Глибоке вивчення і правильне розуміння принципів бухгалтерського обліку має важливе значення для з'ясування його суті, прийняття раціональних рішень з найбільш складних бухгалтерських проблем, формування у працівника обліку професійного
з 119. Особисто-предметні натуральні повинності: підводна повинність:  з 119. Особисто-предметні натуральні повинності: підводна повинність і дорожня: Підводна повинність, т. е. обов'язок постачати підводи під минаючі війська, для проїзду посадових осіб і т. п., так поширена, що вона існує навіть в Англії, де переклад взагалі всіх натуральних повинностей в грошові представляється
118. Облік цільового фінансування: Цільове фінансування являє собою джерело коштів:  118. Облік цільового фінансування: Цільове фінансування являє собою джерело коштів організації, призначене для здійснення заходів цільового призначення. Кошти для здійснення заходів цільового призначення поступають від інших організацій, з бюджету, від
118. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового становища:  118. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового становища підприємства: Головною метою розробки фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами, направленої на досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності. Вона може бути досягнута шляхом реструктуризації
118. Як Президент РФ взаємодіє з судово-прокурорською владою?:  118. Як Президент РФ взаємодіє з судово-прокурорською владою?: Президент РФ пропонує Пораді Федерації - верхній палаті парламенту - кандидатури для призначення на посаду голів Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ, Вищого Арбітражного Суду РФ, їх заступників і суддів. Він призначає
11.7. Прогнозування можливого банкрутства (едотвращения:  11.7. Прогнозування можливого банкрутства (запобігання неспроможності) підприємства: Прогноз можливого банкрутства підприємства - задача не з легких, але цілком здійсненна, т. до. сучасна економіко-математична наука має в своєму арсеналі зі- ответсвующие прийоми і методи прогнозування фінансових показників
116. Збудження виробництва і порядок перегляду справ по знову:  116. Збудження виробництва і порядок перегляду справ по обставинах, що знову відкрилися. Повноваження суду.: Процесуальний порядок перегляду справ по обставинах, що знову відкрилися регламентується правилами, закріпленими в ст. 394-397 ГПК. Право збудити виробництво по перегляду справи признається за всіма особами, що беруть участь в справі, в тому числі за