На головну сторінку   Всі книги

15.1. Загальна характеристика активних операцій банків

Відповідно до міжнародної практики активи комерційного банку, як і будь-якої комерційної організації, поділяються на основні (капітальні) і оборотні (поточні). До перших відносять земельні дільниці, будівлі, обладнання, транспорт і інші об'єкти.

Оборотні активи банку включають готівку грошові кошти, кошти на різних банківських рахунках (депозити в інших банках, коррахунок в ЦБ РФ і т. д.), грошові зобов'язання позичальників (видані позики), цінні папери (придбані банком), іноземна валюта і інші цінності.

Оскільки банки є головними посередниками в здійсненні грошових операцій в суспільстві, основна роль в їх діяльності відводиться оборотним, або поточним, активам.

Загалом активи комерційного банку можна розділити на чотири категорії:

касова готівка і прирівняні до неї кошти;

інвестиції в цінні папери;

кредитні вкладення;

будівлі і обладнання.

Структура активів банків різних країн багато в чому визначається чим склався національними особливостями (законодавства і бухучета), відмінностями в класифікації активів, впливом зовнішньої середи. Проте, загалом структура активних операцій КБ виглядає таким чином:

основне місце займають кредитні операції банків (х частка коливається

по різних банках від 20 до 85%);

на другому місці - інвестиції в цінні папери (2 - 24%);

на третьому місці - касові активи (0.2 - 13%);

частка інших активів, що включають широкий спектр операцій від вкладень

в основні фонди до розрахункових операцій, - від 2 до 78%. Незважаючи на загальні тенденції в складі і структурі витрат, кожний банк повинен прагнути до створення раціональної структури активів, яка передусім залежить від їх якості. 15.2. Сучасний стан європейського валютного ринку:  15.2. Сучасний стан європейського валютного ринку: У грудні 1991 р. сесія Європейської ради, що відбулася в голландському м. Маастрихт, схвалила підготовлений текст Договору про Європейський союз (Маастрихтский договір про Європейський союз), а 7 лютого 1992 р. там же відбулася офіційна
1.5.2. Ринок ПК: За оцінками IDC, вже в 2003 році в світі було 670 млн. користувачів:  1.5.2. Ринок ПК: За оцінками IDC, вже в 2003 році в світі було 670 млн. користувачів ПК, а до кінця 2009 року їх кількість досягне 1,2 млрд., тобто за період 2003 - 2009 років станеться 79 % зростання. Світовий продаж ПК (т. е. настільних і мобільних систем, а також
15.2. Платіжний баланс: поняття і основні статті: Платіжний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій країни в:  15.2. Платіжний баланс: поняття і основні статті: Платіжний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій країни в формі співвідношення валютних надходжень з-за кордону і платежів, зробленого даною країною іншим країнам. Платіжні баланси, що Складаються по методиці МВФ включають не тільки
15.2. Основні поняття і методики проведення аудиту:  15.2. Основні поняття і методики проведення аудиту: Сукупність комплексів робіт економічного суб'єкта, до- торие необхідно перевірити при проведенні аудиту, можна розділити на дві групи. Перша включає засновницькі і інші загальні документи, господарські договори економічного суб'єкта,
15.2. Кредитні операції: Кредитні операції банків (обліково-позичкові), внаслідок яких:  15.2. Кредитні операції: Кредитні операції банків (обліково-позичкові), внаслідок яких формується так званий «кредитний портфель» банку, складають основу діяльності КБ в розміщенні його ресурсної бази. На ці операції доводиться, як правило, найбільш
з 152. Державний кредит; відмінність його від приватного і:  з 152. Державний кредит; відмінність його від приватного і суспільного кредиту: Кредит в застосуванні до державного господарства є одним з способів найшвидшого залучення в державну скарбницю більш або менш значних грошових сум за допомогою переміщення їх від одиничних осіб і суспільств до держави на основі
1.5.1 Валютні відносини і валютні системи: Валютна система - це форма організації валютних відносин,:  1.5.1 Валютні відносини і валютні системи: Валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством (національна система) або міждержавною угодою (світова і регіональна системи). Валютні відносини являють собою різновид